رهنما 117 (خانه انس)

  • رهنما 117 (خانه انس)
رهنما117 (خانه انس)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سليماني، حسين، ۱۳۴۵ -
عنوان و نام پديدآور : خانه انس: شرح رفتار شما با خانواده/ حسين سليماني؛ تهيه و تنظيم اداره پاسخ گويي به سوالات ديني آستان قدس زضوي؛ به كوشش محمدحسين پوراميني؛ ويراستار زهرا مولايي؛ [براي] آستان قدس رضوي ، معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي.
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به نشر، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۷۶ص.: مصور (رنگي).؛ ۱۷×۱۱س م.
فروست : به نشر، انتشارات آستان قدس رضوي؛ ۲۲۱۲.
رهنما؛ ۱۱۷.
شابك : ۴۵۰۰۰ ريال: 978-964-02-2717-6
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : چاپ قبلي : انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۳.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : شرح رفتار شما با خانواده.
موضوع : خانواده ها -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : Families -- Religious aspects -- Islam
موضوع : خانواده ها -- جنبه هاي قرآني
موضوع : Families -- Qur'anic teaching
شناسه افزوده : پوراميني، محمد حسين، ۱۳۵۴ - ، گردآورنده
شناسه افزوده : Pouramini,Muhammad Husayni
شناسه افزوده : مولايي، زهرا، ۱۳۶۵ -، ويراستار
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. اداره پاسخگويي به سئوالات ديني و اطلاع رساني
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده : شركت به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)
شناسه افزوده : Behnashr Company‪(Astan Quds Razavi Publications)
رده بندي كنگره : BP۲۳۰/۱۷/س۸۱۳خ۲ ۱۳۹۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۸۳۱
شماره كتابشناسي ملي : ۴۷۲۸۷۴۶
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ دريچه؛ درآمد؛ فصل اول گلداري؛ فصل دوم نگهباني؛ فصل سوم تا مادري و پدري؛ فصل چهارمنشانه شناسي؛ فصل پنجم محبت هاي تقويمي؛ فصل ششم خواهران و برادران غريب؛ فصل هفتم فرزند جديد؛ فصل هشتم مگر مهم است؟؛ خلاصه؛ بيشتر بخوانيم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14609
LCC
BP230/17/س813خ2 1396
DDC
297/4831
National bibliography numbers
4728746
Cost View
رایگان
ISBN
9789640227176
Year of publication
Book Version
1