انوار هدایت، چهل حدیث معتبر در موعظه و حکمت: به ضمیمه صحیفه امام سجاد علیه السلام پیرامون زهد محبوب

  • انوار هدایت، چهل حدیث معتبر در موعظه و حکمت: به ضمیمه صحیفه امام سجاد علیه السلام پیرامون زهد
انوار هدايت، چهل حديث معتبر در موعظه و حكمت: به ضميمه صحيفه امام سجاد عليه السلام پيرامون زهد
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:انوار هدايت، چهل حديث معتبر در موعظه و حكمت: به ضميمه صحيفه امام سجاد عليه السلام پيرامون زهد/ تهيه و تنظيم موسسه پيام امام هادي عليه السلام.
مشخصات نشر:قم: موسسه پيام امام هادي(ع)،۱۳۷۷ = ۱۴۱۹ ق.
مشخصات ظاهري:۱۳۶ ص.؛ ۱۱ × ۲۱ س م.
شابك:۲۵۰۰ريال: 964-90069-3-1 ؛ ۳۰۰۰ ريال (چاپ سوم) ؛ ۴۰۰۰ ريال (چاپ چهارم ) ؛ ۶۵۰۰ ريال (چاپ پنجم) ؛ ۱۳۰۰۰ ريال( چاپ ششم) ؛ ۱۹۰۰۰ ريال ( چاپ هفتم )
يادداشت:فارسي - عربي
يادداشت:چاپ سوم: تابستان ۱۳۷۹.
يادداشت:چاپ چهارم: ۱۳۸۲.
يادداشت:چاپ پنجم: زمستان ۱۳۸۵.
يادداشت:چاپ ششم: بهار ۱۳۸۸.
يادداشت:چاپ هفتم : ۱۳۸۹.
يادداشت:كتابنامه: ص. [۱۳۲]؛ همچنين به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر:چهل حديث معتبر در موعظه و حكمت
موضوع:علي بن حسين (ع)، امام چهارم، ۳۸ - ۹۴ق. -- كلمات قصار
موضوع:احاديث اخلاقي -- قرن ۱۴
موضوع:احاديث شيعه -- قرن ۱۴
موضوع:اربعينات -- قرن ۱۴
موضوع:زهد -- احاديث
شناسه افزوده:موسسه امام هادي (ع)
رده بندي كنگره:BP۲۴۸/الف ۸ ۱۳۷۷
رده بندي ديويي:۲۹۷/۶۱
شماره كتابشناسي ملي:م ۷۷-۱۷۷۳۰
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ راويان حديث؛ عامل بي بصيرت؛ فضيلت مركّب عالمان؛ سه گروه سزاوار ترحُّمند؛ همه خيرها در سه خصلت است؛ همه خيرها در چهار سخن؛ انفاق در راه خدا و كيفر كسي كه انفاق نمي كند؛ چهار چيز تباه مي شود؛ احسان به پدر و مادر؛ گشاده دستي بر خانواده؛ حقوق مؤمن بر مؤمن؛ پرهيز از سخن بيهوده؛ پاداش خويشتن داري؛ نيرومندترين مردم كيست ؟؛ بازداشتن زبان از مردم؛ شگفت از كسي كه نگران چهار چيز است...!؛ سزاوارترين مردم به نيايش؛ به آنچه اميد نداري اميدوارتر باش؛ بيم و اميد؛ نتيجۀ اطاعت و عصيان؛ از خدا شكوه مكن؛ پرهيز از درگيري؛ حرص بني آدم؛ حرص آدميزاد؛ سپاس خدا از جعفر بن ابي طالب؛ نكوهش آبجو و شطرنج؛ مؤمن حق ندارد خود را خوار كند؛ چگونه مؤمن خود را ذليل مي كند؟؛ هيچ ملتي سرافراز نشد مگر...؛ مبغوضترين مردم نزد خدا؛ سه چيز فخر مؤمن است؛ ولايت عليّ عليه السلام ولايت خداست؛ گفتاري حكيمانه از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم؛ از وصيتهاي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به علي عليه السلام؛ اندرزهايي از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم؛ محبوبترين شما نزد خدا؛ گفتارهايي حكيمانه از امام صادق عليه السلام؛ مرا پندي بياموز؛ اندرزهايي از امام صادق عليه السلام؛ پندهايي ديگر از امام صادق عليه السلام؛ كوشا باش؛ صحيفه اي از امام سجّاد عليه السلام پيرامون زهد؛ منابع و مآخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14751
LCC
BP248/الف 8 1377
DDC
297/61
National bibliography numbers
م 77-17730
Cost View
رایگان
ISBN
9649006931
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1