احکام طلافروشان

  • احکام طلافروشان
احكام طلافروشان
مشخصات كتاب:

سرشناسه : طباطبايي، سيدمرتضي، ۱۳۴۵ -
عنوان و نام پديدآور : طلافروشان/ سيدمرتضي طباطبايي ، روح الله جلالوند؛ به سفارش پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر.
مشخصات نشر : قم: معروف، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهري : ۱۲۰ ص.؛ ۱۱×۱۹ س م.
فروست : فقه و زندگي؛ ۲۱.
شابك : ۲۵۰۰۰ ريال:978-600-6612-26-3
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص.۱۱۳-۱۱۹؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : طلا -- جنبه هاي مذهبي-- اسلام
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : جلالوند، روح الله، ۱۳۴۱ -
رده بندي كنگره : BP۱۹۰/۱/ط۲۳ط۸ ۱۳۹۳
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ۳۶۳۹۲۹۴
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ سخن پژوهشكده؛ مقدمه؛ فصل اول : كليات؛ فصل دوم: مسائل مالي طلا؛ فصل سوم : زينت و پوشش با طلا و جواهرات؛ فصل چهارم :مسائل متفرقه؛ فهرست منابع؛ عناوين منتشر شده از مجموعه فقه
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14770
LCC
BP190/1/ط23ط8 1393
DDC
297/372
National bibliography numbers
3639294
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612263
Year of publication
Book Version
1