جایگاه تاریخی حادثه ها و هنر اصحاب کربلا در فهم آن

  • جایگاه تاریخی حادثه ها و هنر اصحاب کربلا در فهم آن
جايگاه تاريخي حادثه ها و هنر اصحاب كربلا در فهم آن
مشخصات كتاب:
سرشناسه : طاهرزاده، اصغر، ۱۳۳۰ -
عنوان و نام پديدآور : جايگاه تاريخي حادثه ها و هنر اصحاب كربلا در فهم آن [كتاب]/ اصغر طاهرزاده؛ ويراستار گروه فرهنگي الميزان.
مشخصات نشر : اصفهان : لب الميزان، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري : ۱۳۶ ص.
فروست : كربلاشناسي؛ ۴.
شابك : ۴۰۰۰۰ ريال: 978-964-2609-50-5
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۱۳۳ - ۱۳۴.
موضوع : حسين بن علي (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق.
موضوع : حسين بن علي (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق -- اصحاب
موضوع : واقعه كربلا، ۶۱ق.
موضوع : واقعه كربلا، ۶۱ق -- فلسفه
موضوع : عاشورا-- فلسفه
شناسه افزوده : گروه فرهنگي الميزان، ويراستار
رده بندي كنگره : BP۴۱/۵/ط۱۵ج۲ ۱۳۹۲
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۳۴
شماره كتابشناسي ملي : ۳۰۹۵۲۷۸
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ جلسه ي اول: جايگاه تاريخي حادثه ها و هنر اصحاب كربلا در فهم آن؛ جلسه ي دوم: كربلا يعني ايمان و خرد و عمل به هنگام؛ منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14831
LCC
BP41/5/ط15ج2 1392
DDC
297/9534
National bibliography numbers
3095278
Cost View
رایگان
ISBN
9789642609505
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1