قرآن و علوم انسانی محبوب

  • قرآن و علوم انسانی
قرآن و علوم انساني
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: قرآن و علوم انساني/ جمعي از پژوهشگران قرآني [مؤسسه پژوهش هاي قرآني المهدي]؛ زير نظر محمدعلي رضايي اصفهاني.
مشخصات نشر: قم: انتشارات پژوهش هاي تفسير و علوم قرآن، 1391 ش.
مشخصات ظاهري: 480 ص.
فروست: پرسش هاي قرآني جوانان؛ [ج.] 8.
شابك: دوره: 3-88-2534-964-978؛ ج 8:5-84-2534-964-978
قيمت: 74000 ريال.
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: قرآن - پرسش ها و پاسخ ها موضوع: بهداشت رواني - جنبه هاي قرآني.
شناسه افزوده: رضايي اصفهاني، محمدعلي، 1341، ناظر - شناسه افزوده: مؤسسه پژوهش هاي قرآني المهدي.
رده بندي كنگره: 1391 ج. 4 8 پ/ 65/2 BP
رده بندي ديويي: 297/1076
شماره كتابشناسي ملي: 2740217
مؤسسه پژوهش هاي قرآني المهدي (عج)
* ناشر: انتشارات پژوهش هاي تفسير و علوم قرآن
* عنوان: پرسش ها و پاسخ هاي قرآني جوانان (ج 8) - قرآن و علوم انساني
* تأليف: جمعي از پژوهشگران قرآني زير نظر دكتر محمد علي رضايي اصفهاني
* نوبت چاپ: اول 1390 ش
* شمارگان: 3000 جلد / قطع رقعي
* قيمت: 74000 ريال
* چاپخانه و ليتوگرافي:
مراكز پخش:
1. قم، انتشارات پژوهش هاي تفسير و علوم قرآن: قم، ميدان رسالت، بلوار سميه، خيابان شهيد رجايي، كوچه 4، پلاك 77، تلفن: 7734094-0251
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ درآمد؛ فصل اول: كليات بهداشت روان؛ فصل دوم: نقش اعتقادات در بهداشت روان؛ فصل سوم: نقش روابط خانوادگي و اجتماعي در بهداشت روان؛ فصل چهارم: نقش اقتصاد در بهداشت روان؛ فصل پنجم: مديريت؛ فصل ششم: جامعه شناسي؛ فصل هفتم: روان شناسي؛ فصل هشتم: فراروان شناسي؛ فصل نهم: اقتصاد؛ فهرست منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14911
LCC
1391 ج. 4 8 پ/ 65/2 BP
DDC
297/1076
National bibliography numbers
2740217
Cost View
رایگان
ISBN
9789642534883
Year of publication
Book Version
1