مهندسی اوقات فراغت غیرایرانیان مقیم ایران محبوب

  • مهندسی اوقات فراغت غیرایرانیان مقیم ایران
مهندسي اوقات فراغت غيرايرانيان مقيم ايران
مشخصات كتاب:
سرشناسه:متوليات، محمدعلي، ۱۳۵۶ -
عنوان و نام پديدآور:مهندسي اوقات فراغت غيرايرانيان مقيم ايران/ محمدعلي متوليات، احمد هوشمند؛ [براي] معاونت پژوهش [مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي].
مشخصات نشر:قم: مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري:۱۱۳ ص.
شابك:978-964-195-186-5
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع:اوقات فراغت -- برنامه ريزي -- نمونه پژوهي
موضوع:اوقات فراغت -- ايران -- برنامه ريزي
شناسه افزوده:هوشمند، احمد، ۱۳۵۱ -
شناسه افزوده:جامعة المصطفي العالمية. مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص). معاونت پژوهش
شناسه افزوده:جامعة المصطفي(ص) العالمية. مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)
رده بندي كنگره:GV۱۸۱/م۲م۹ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي:۳۰۶/۴۸۱۲
شماره كتابشناسي ملي:۲۰۷۷۸۶۹
ص :1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سخن ناشر؛ فهرست؛ سخني با كارگزاران واحدهاي آموزشي؛ ديباچه؛ 1- «اوقات فراغت»، «مديريت آن» و «چرايي آنها»؛ 2- تلاش فردي - جسمي؛ 3- تلاش فردي - فكري؛ 4- تلاش گروهي؛ 5- ايده هايي جهت تعامل در جمع دوستان؛ 6- ايده هايي جهت تعامل با اقوام؛ 7- ايده هايي جهت تعامل در جمع ايرانيان
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
15099
LCC
GV181/م2م9 1389
DDC
306/4812
National bibliography numbers
2077869
Cost View
رایگان
ISBN
9789641951865
Year of publication
Book Version
1