دانستنی های کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها

  • دانستنی های کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها
دانستنيهاي كريمه اهل بيت (ع)
مشخصات كتاب:
سرشناسه: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، 1387
عنوان و نام پديدآور: دانستنيهاي كريمه اهل بيت (ع)/ معاونت پژوهش مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳87.‬
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: معصومه (س)، بنت موسي (ع)، ۱۸۳؟ - ۲۰۱ق. - كتابشناسي.
موضوع: قم - كتابشناسي.
عناوين اصلي كتاب شامل:
زندگينامه؛ زيارت؛ كتب؛ مقالات