یکصد و هشتاد پرسش

  • یکصد و هشتاد پرسش
180 پرسش و پاسخ (برگرفته از تفسير نمونه )
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ بر گرفته از تفسير نمونه تدوين جمعي از فضلاآ حوزه علميه قم مشخصات نشر : قم دفتر نشر برگزيده ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهري : ص ۶۸۸
شابك : ۲۲۰۰۰ريال وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس عنوان ديگر : تفسير نمونه موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴ -- پرسشها و پاسخها
موضوع : مكارم شيرازي ناصر، ۱۳۰۵ - . تفسير نمونه -- پرسشها و پاسخها
رده بندي كنگره : BP۹۸‭/م ۷ت ۷۰۹۵۴ ۱۳۷۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۷۹
شماره كتابشناسي ملي :
عناوين اصلي كتاب شامل:
سخنى از حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى پيرامون كتاب؛ پيشگفتار؛ 1 ـ چرا به دنبال خداشناسى برويم ؟؛ 2 ـ آيا مذهب زائيده جهل يا ترس ، يا عواملى از اين قبيل است ؟؛ 3 ـ چرا ذات پروردگار را نمى توان درك كرد ؟؛ 4 ـ آيا آفريدگار هم آفريدگارى دارد ؟؛ 5 ـ چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم ؟؛ 6 ـ توحيد ذات ، صفات ، افعال و عبادت چيست ؟؛ 7 ـ چگونه دين فطرى است ؟؛ 8 ـ زنده بودن خدا چه مفهومى دارد ؟؛ 9 ـ تعدّد خدايان حكيم چه فسادى به دنبال دارد ؟؛ 10 ـ منظور از «لقاء اللّه» چيست ؟؛ 11 ـ منظور از «وجه الله» چيست ؟؛ 12 ـ منظور از «ثاراللّه» چيست ؟؛ 13 ـ منظور از «سميع» و «بصير» بودن پروردگار چيست ؟؛ 14 ـ منظور از صفات جمال و جلال چيست ؟؛ 15 ـ مفهوم محبت در مورد خداوند يعنى چه ؟؛ 16 ـ حقيقت اراده خداوند چيست ؟؛ 17 ـ منظور از سخن گفتن خدا چيست ؟؛ 18 ـ اسم اعظم چيست ؟؛ 19 ـ منظور از خشم و غضب الهى چيست ؟؛ 20 ـ مفهوم مكر در مورد خداوند يعنى چه ؟؛ 21 ـ آيا مشاهده خدا امكان پذير است ؟؛ 22 ـ چرا موسى (ع) تقاضاى رؤيت كرد ؟؛ 23 ـ عرش خدا چيست ؟؛ 24 ـ پيمان عالم ذرّ چيست ؟؛ 25 ـ هدايت و ضلالت از سوى خدا به چه معنا است ؟؛ 26 ـ تسبيح عمومى موجودات جهان به چه معناست ؟؛ 27 ـ آيا خدا در چيزى حلول مى كند ؟؛ 28 ـ علم خداوند به حوادث آينده چگونه تصور مى شود ؟؛ 29 ـ (بدا) چيست ؟؛ 30 ـ آيا توسل به اولياء با توحيد سازگار است ؟؛ 31 ـ چرا توبه مرتدّ فطرى پذيرفته نمى شود ؟؛ 32 ـ چرا هنگام دعا دست به سوى آسمان برمى داريم ؟؛ 33 ـ آيا تفاوتهاى طبيعى در انسانها با عدالت سازگار است ؟؛ 34 ـ آيا ايجاد تفاوت ازنظر روزى درميان مردم باعدالت سازگاراست ؟؛ 35 ـ فلسفه مصيبتها و گرفتاريهائى كه به انسان مى رسد چيست ؟؛ 36 ـ چرا خدا شيطان را آفريد ؟؛ 37 ـ آيا خلود در آتش با عدل الهى سازگار است ؟؛ 38 ـ خاتميت چگونه با سير تكاملى انسان سازگار است ؟؛ 39 ـ قوانين ثابت چگونه با نيازهاى متغير سازگار است ؟؛ 40 ـ پيامبر اسلام (ص) قبل از نبوت چه آئينى داشت ؟؛ 41 ـ آيادرتورات وانجيل بشارت به ظهورپيامبراسلام(ص)آمده است ؟؛ 42 ـ پيامبران اولوالعزم چه كسانى بودند ؟؛ 43 ـ تعداد پيامبران چند تاست ؟؛ 44 ـ فرق نبوت ، امامت و رسالت چيست ؟؛ 45 ـ نبوت و امامت در خردسالى چگونه ممكن است ؟؛ 46 ـ حقيقت اسرارآميز وحى چيست ؟؛ 47 ـ چگونه پيامبر (ص) امّى بود ؟؛ 48 ـ آيا معراج جسمانى بود يا روحانى ؟؛ 49 ـ هدف از معراج چه بود ؟؛ 50 ـ آيا معراج با علوم روز سازگار است ؟؛ 51 ـ آيا عصمت انبياء جنبه جبرى دارد ؟؛ 52 ـ فرق معجزه و كارهاى خارق عادت ساحران و مرتاضان چيست ؟؛ 53 ـ گناه آدم چه بود ؟؛ 54 ـ آيا تولّد عيسى (ع) تنها از مادر ، مخالف علم روز نيست ؟؛ 55 ـ اگر آئين موسى (ع) كامل بود آئين مسيح و اسلام چه ضرورتى داشته است ؟؛ 56 ـ آيا معجزه شقّ القمر از نظر علوم روز ممكن است ؟؛ 57 ـ فرق آگاهى انبياء از غيب و آنچه كاهنان و مرتاضان پيشگوئى مى كنند چيست ؟؛ 58 ـ چگونه بين آيات و رواياتى كه بعضى علم غيب را از غير خدا نفى و بعضى اثبات مى كنند جمع كنيم ؟؛ 59 ـ آياامكان نسيان وفراموشى درانبياء باعصمت آنان سازگاراست ؟؛ 60 ـ روح القدس كيست ؟؛ 61 ـ چرا پيامبران از منطقه خاصّى برخاستند ؟؛ 62 ـ آيا پيامبر خدا (ايّوب) به بيمارى نفرت انگيز مبتلا شد ؟؛ 63 ـ ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است ؟؛ 64 ـ فلسفه تعدد همسران پيامبر (ص) چيست ؟؛ 65 ـ آيا قرآن تحريف شده است ؟؛ 66 ـ چگونه قرآن معجزه است ؟؛ 67 ـ آيا اعجاز قرآن منحصر به فصاحت و بلاغت آن است ؟؛ 68 ـ از كجا كه مثل قرآن را نياورده اند ؟؛ 69 ـ منظور از حروف مقطّعه در قرآن چيست ؟؛ 70 ـ آيا قرآن مندرجات تورات و انجيل را تصديق كرده است ؟؛ 71 ـ آيا جمع آورى قرآن در زمان پيامبر(ص) بود يا بعد از آن حضرت ؟؛ 72 ـ محكم و متشابه يعنى چه ؟؛ 73 ـ چرا بخشى از آيات قرآن متشابه است ؟؛ 74 ـ آيا بسم الله جزء سوره است ؟؛ 75 ـ چرا دادن قرآن به كفار حرام است ؟؛ 76 ـ امامت چيست ؟ و آيا از اصول است يا فروع ؟؛ 77 ـ بحث امامت از چه زمانى آغاز شد ؟؛ 78 ـ اولوا الامر چه كسانى هستند ؟؛ 79 ـ اهلبيت چه كسانى هستند ؟؛ 80 ـ حادثه غدير چيست ؟؛ 81 ـ ولايت تكوينى و تشريعى چيست ؟؛ 82 ـ ماهيّت بيعت چيست ؟ و چه تفاوتى با انتخابات دارد ؟؛ 83 ـ آيا بيعت نقشى در مشروعيّت رهبرى پيامبر يا امام دارد ؟؛ 84 ـ آيا اسلام كودك ده ساله پذيرفته است ؟؛ 85 ـ چرا امام حسن (ع) از كوزه زهر آلود آب نوشيد ؟؛ 86 ـ فلسفه انتظار چيست ؟؛ 87 ـ دلائل عقلى معاد كدام است ؟؛ 88 ـ آيا معاد جسمانى است يا روحانى ؟؛ 89 ـ شبهه آكل و ماكول چيست ؟؛ 90 ـ روح چيست ؟ و اصالت آن چگونه قابل اثبات است ؟؛ 91 ـ اجل مسمّى (حتمى) و معلّق (غير حتمى) يعنى چه ؟؛ 92 ـ تجسّم اعمال از نظر علم روز چگونه است ؟؛ 93 ـ آيا رستاخيز براى حيوانات نيز وجود دارد ؟؛ 94 ـ عالم برزخ چيست و زندگى برزخى چگونه است ؟؛ 95 ـ آيا دنيا و آخرت باهم تضاد دارند ؟؛ 96 ـ آيا مخترعان و مكتشفان پاداش الهى دارند ؟؛ 97 ـ نامه اعمال چيست و فلسفه آن كدام است ؟؛ 98 ـ ترازوى سنجش اعمال در قيامت چگونه است ؟؛ 99 ـ حقيقت پل صراط چيست ؟؛ 100 ـ فلسفه شفاعت چيست ؟؛ 101 ـ آيا توحيد با شفاعت تضاد دارد ؟؛ 102 ـ فلسفه وضو و غسل چيست ؟؛ 103 ـ فلسفه تيمّم چيست ؟؛ 104 ـ طريقه شستن دستها و مسح سر و پا در وضو چگونه است ؟؛ 105 ـ توجّه به قبله در نماز چه لزومى دارد ؟؛ 106 ـ اسرار تغيير قبله چه بود ؟؛ 107 ـ فلسفه نماز چيست ؟؛ 108 ـ چرا بايد نماز را در اوقات معيّنى بخوانيم ؟؛ 109 ـ فلسفه روزه چيست ؟؛ 110 ـ آيا اختصاص نيمى از خمس به بنى هاشم تبعيض نيست ؟؛ 111 ـ فلسفه زكات چيست ؟؛ 112 ـ فلسفه و اسرار حجّ چيست ؟؛ 113 ـ هدف اسلام از جهاد چيست ؟ و جهاد ابتدائى چرا ؟؛ 114 ـ اسلام چگونه بردگى را تأييد مى كند ؟؛ 115 ـ جزيه چيست و فلسفه آن چه مى باشد ؟؛ 116 ـ فلسفه تحريم جنگ در ماههاى حرام چيست ؟؛ 117 ـ اسلام چه حقوقى براى زنان قائل است ؟؛ 118 ـ فلسفه حجاب چيست ؟؛ 119 ـ چرا ارث مرد دو برابر ارث زن مى باشد ؟؛ 120 ـ چرا ديه زن نصف ديه مرد مى باشد ؟؛ 121 ـ فلسفه مهريّه براى زنان چيست ؟؛ 122 ـ چگونه اسلام تنبيه بدنى زن را جايز مى داند ؟؛ 123 ـ چرا مردان مى توانند بيش از يك همسر داشته باشند ولى زنان مجاز نيستند ؟؛ 124 ـ منظور از عدالت كه در شرائط تعدّد همسر ذكر شده چيست ؟؛ 125 ـ فلسفه ازدواج موقّت چيست ؟؛ 126 ـ آيا ازدواج موقّت در عصر پيامبر (ص) بوده است ؟؛ 127 ـ فلسفه محلّل چيست ؟؛ 128 ـ فلسفه نگهداشتن عدّه چيست ؟؛ 129 ـ فلسفه تحريم قمار چيست ؟؛ 130 ـ غنا چيست و فلسفه تحريم آن كدام است ؟؛ 131 ـ فلسفه تحريم زنا چيست ؟؛ 132-فلسفه تحريم همجنس گرائى چيست ؟؛ 133 ـ فلسفه تحريم نوشابه هاى الكلى چيست ؟؛ 134 ـ فلسفه تحريم گوشت خوك چيست ؟؛ 135 ـ فلسفه تحريم آميزش جنسى در ايّام عادت چيست ؟؛ 136 ـ فلسفه تحريم ازدواج با محارم چيست ؟؛ 137 ـ هدف از آفرينش انسان چيست ؟؛ 138- چرا خدا از آغاز انسان را كامل نيافريد ؟؛ 139 ـ هدف از تكامل انسان چيست ؟؛ 140 ـ چرا خدا مردم را آزمايش مى كند ؟؛ 141 ـ آيا سعادت و شقاوت انسانها ذاتى است ؟؛ 142 ـ فرق اسلام و ايمان چيست ؟؛ 143 ـ مقصود از شيطان در قرآن چيست ؟؛ 144 ـ حقيقت جنّ چيست ؟؛ 145 ـ حقيقت فرشته چيست ؟؛ 146 ـ رجعت چيست ؟ و آيا امكان دارد ؟؛ 147 ـ فلسفه رجعت چيست ؟؛ 148-حقيقت توكل و فلسفه آن چيست ؟؛ 149 ـ فلسفه دعا و نيايش چيست ؟؛ 150 ـ چرا گاهى دعاهاى ما مستجاب نمى شود ؟؛ 151 ـ نظر اسلام درباره جبر و اختيار چيست ؟؛ 152 ـ آيا ميان فرضيه تكامل و خداشناسى تضادى وجود دارد ؟؛ 153 ـ آيافرضيه تكامل انواع بانظريه قرآن پيرامون آفرينش آدم تضادى دارد ؟؛ 154 ـ حقيقت رؤيا چيست ؟؛ 155 ـ منظور از سنتهاى الهى چيست ؟؛ 156 ـ آيا چشم زدن واقعيت دارد ؟؛ 157 ـ آيا فال نيك و بد واقعيت دارد ؟؛ 158 ـ آيا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانى است ؟؛ 159 ـ آيا مجازات قطع دست خشونت آميز است ؟؛ 160 ـ آيا همه صحابه افراد صالحى بوده اند ؟؛ 161 ـ ذوالقرنين كه بود ؟؛ 162 ـ چرا بعضى از ستمگران و گنهكاران غرق نعمتند و مجازات نمى بينند ؟؛ 163 ـ چرا ملل فاقد ايمان زندگى مرفّه دارند ؟؛ 164 ـ اگر روزى همه تقسيم شده پس چرا گروهى گرسنه اند ؟؛ 165 ـ علل عقب ماندگى مسلمين چيست ؟؛ 166 ـ داستان فدك چيست ؟؛ 167 ـ آيا ابوطالب مسلمان بود ؟؛ 168 ـ معيار در گناهان كبيره چيست ؟؛ 169 ـ چرا بايد نام خدا هنگام ذبح برده شود ؟؛ 170 ـ نظر اسلام درباره رهبانيت چيست ؟؛ 171 ـ مكاشفه و شهود قلبى يعنى چه ؟؛ 172 ـ تقسيم روزيها توسط پروردگار با تلاش براى زندگى چگونه قابل جمع است ؟؛ 173 ـ آيا نسخ در احكام جايز است ؟؛ 174 ـ آيا سعد و نحس ايام صحيح است ؟؛ 175 ـ آيا داستان اصحاب كهف با علم روزسازگار است ؟؛ 176 ـ منظور از آسمانهاى هفتگانه چيست ؟؛ 177 ـ آيا خاموش شدن منظومه شمسى و ستارگان در آستانه قيامت با علم روز هماهنگ است ؟؛ 178 ـ سحر چيست و نظر اسلام درباره آن چه ميباشد ؟؛ 179 ـ هدف از (تقيّه) چيست ؟؛ 180 ـ افسانه آيات شيطانى يا افسانه «غرانيق» چيست ؟
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
305
LCC
BP98/م 7ت 70954 1379
DDC
297/179
National bibliography numbers
م 80-4550
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2