تحقیقی جدید درباره رمی جمرات

  • تحقیقی جدید درباره رمی جمرات
تحقيقى جديد درباره رمى جمرات !
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، - ۱۳۰۵
عنوان و نام پديدآور : تحقيقي جديد درباره رمي جمرات از مكارم شيرازي گردآوري گروه معارف و تحقيقات اسلامي مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع ، ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهري : ص ۶۰
شابك : 964-6632-90-4‬۲۵۰۰ريال يادداشت : كتابنامه ص ۶۰ - ۵۸
موضوع : رمي جمره موضوع : حج رده بندي كنگره : ‬‭‬‭BP۱۸۸/۸ ‬‭/م۷۵ت۳ ۱۳۸۱
رده بندي ديويي : ‬‭۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۸۱-۱۲۸۶۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
تاليف؛ مقدّمه(راه حلّ يكى از مشكلات مهمّ حج)؛ جمره چيست ؟؛ جمره در عبارات فقها؛ جمره در كتب ارباب لغت؛ ستون جمرات از چه زمانى ساخته شده است ؟؛ گواهى روايات؛ نتيجه بحث روايى؛ نتيجه نهايى بحث؛ استقبال چشمگير نخبگان و نقدها؛ سؤال 1؛ سؤال 2 تا 5؛ سؤال 6؛ سؤال 7؛ شواهد جديدى از كلمات بزرگان فقهاء؛ حسن ختام؛ پى نوشت ها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
309
LCC
BP188/8 /م75ت3 1381
DDC
297/357
National bibliography numbers
م 81-12861
Cost View
رایگان
ISBN
9646632904
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2