وهابیت بر سر دو راهی

  • وهابیت بر سر دو راهی
وهابيت بر سر دو راهي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : وهابيت بر سر دو راهي/ مكارم شيرازي.
مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علي بن ابي طالب (ع)، واحد انتشارات ۱۳۸۴.‬‮‬
مشخصات ظاهري : ۲۰۰ ص.‬‮‬‬
شابك : ۸۰۰۰ ريال ‮‬ ؛ ۸۰۰۰ ريال (چاپ دوم)‮‬‮ ؛ ۸۰۰۰ ريال‬‮ چاپ سوم ‭‭‭964-8139-84-9 :‬‬ ‬ ؛ ۸۰۰۰ ريال (چاپ پنجم)‬‮ ؛ ۱۰۰۰۰ ريال (چاپ هشتم)‬ ؛ ۱۰۰۰۰ ريال‮‬‮‬ : چاپ نهم‮‬ ‭‭‭978-964-8139-84-6 :‬‬ ‬ ؛ ۱۴۰۰۰ريال (چاپ دهم)‬ ؛ ۱۴۰۰۰ ريال‮ (چاپ يازدهم)‮‬‮
يادداشت : پشت جلد به انگليسي: ‭‭‭Wahhabism in side - track.
يادداشت : چاپ دوم: مكرر ۱۳۸۴.
يادداشت : چاپ سوم.
يادداشت : چاپ چهارم و پنجم: ۱۳۸۵.
يادداشت : چاپ ششم و هشتم و نهم : ۱۳۸۶.‮‬
يادداشت : چاپ دهم و يازدهم: ۱۳۸۷.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۹۹] - ۲۰۰؛ همچنين به صورت زير نويس.‮‬
موضوع : وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
رده بندي كنگره : ‬‭‬‭‬‭‬‭‬‭BP۲۰۷/۶ ‬‭‬‭‭‬‭/م۷و۹ ۱۳۸۴
رده بندي ديويي : ‬‭‬‬‭‭‬‭۲۹۷/۴۱۶
شماره كتابشناسي ملي : ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۴
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدّمه؛ آيا وهّابيّت به پايان عمر خود نزديك مى شود؟!؛ خشونت فوق العاده؛ تحميل عقيده؛ تعصّب شديد و افراطى؛ عدم آشنايى به ارزش هاى فرهنگى؛ جمود و مخالفت با هر پديده نوين؛ ضعف منطق و برداشت نادرست از شش واژه قرآنى؛ فهرست منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
314
LCC
BP207/6 /م7و9 1384
DDC
297/416
National bibliography numbers
1101224
Cost View
رایگان
ISBN
9648139849
Year of publication
Book Version
2