دانستنی های اکنکار ( جنبش نوظهور معنویت نما )

  • دانستنی های اکنکار ( جنبش نوظهور معنویت نما )
دانستنيهاي اكنكار (جنبش نوظهور معنويت نما)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1391
عنوان و نام پديدآور:دانستنيهاي اكنكار (جنبش نوظهور معنويت نما)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
گرداوري مطالب از كليه سايت هاي مربوطه جمع آوري و ويرايش شده است.
مشخصات نشر ديجيتالي: اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1391. ‬
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: فرقه ها - جنبش هاي نوظهور
عناوين اصلي كتاب شامل:
اكنكار
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4136
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2