قرآن و اسرار آفرینش ( تفسیر سوره رعد )

  • قرآن و اسرار آفرینش ( تفسیر سوره رعد )
قرآن و اسرار آفرينش(تفسير سوره رعد)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سبحاني تبريزي جعفر، - ۱۳۰۸
عنوان و نام پديدآور : قرآن و اسرار آفرينش تفسير سوره رعد/ نگارش جعفر سبحاني مشخصات نشر : قم توحيد، ۱۳۶۲.
مشخصات ظاهري : ص ۴۱۶
فروست : (انتشارات توحيد۳۴)
شابك : بها:۴۰۰ريال وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس عنوان ديگر : تفسير سوره رعد
موضوع : كيهان آفريني -- جنبه هاي قرآني موضوع : قرآن و علوم موضوع : تفاسير (سوره رعد)
رده بندي كنگره : BP۱۰۴‭‬ ‭/ك۹‭س ۲ ۱۳۶۲
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۵۹
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۶۲-۳۰۱۵
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيش گفتار؛ خصوصيات سوره رعد؛ نكات پنج گانه؛ آيات چهارگانه الهي؛ پژوهشي در مورد حروف مقطعه قرآن؛ بازگشت به زندگي، عجيب نيست؛ اعجاز پيامبر به هوس اين و آن نيست؛ چرا پرستش، مخصوص خداست؟؛ نشانه هاي حق و باطل؛ روزي هاي وسيع و م؛ دشمنان حق؛ دو گروه منصف و لجوج از اهل كتاب؛ وظيفه اصلي پيامبر
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4727
LCC
BP104 /ک9 س 2 1362
DDC
297/159
National bibliography numbers
م 62-3015
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2