تشیع در گذرگاه تاریخ امام جواد علیه السلام

  • تشیع در گذرگاه تاریخ امام جواد علیه السلام
تشيع در گذرگاه تاريخ امام جواد
مشخصات كتاب:
شماره كتابشناسي ملي : ايران۷۲-۱۵۱۳۳
سرشناسه : الهامي، داود
عنوان و نام پديدآور : تشيع در گذرگاه تاريخ/ الهامي، داود
منشا مقاله : درسهايي از مكتب اسلام، سال ۳۳، ش ۸، (آبان ۱۳۷۲): ص ۳۲ - ۲۵.
، ، ش ۹، (آذر ۱۳۷۲): ص ۴۳ - ۵۰.
توصيفگر : تاريخ اسلام
توصيفگر : علي بن موسي الرضا(ع)، امام هشتم

عناوين اصلي كتاب شامل:
متن نامه امام رضا به فرزندش امام جواد از خراسان؛ نامه ديگر امام رضا به فرزندش حضرت جواد؛ رفتار مأمون با امام جواد؛ مجلس مناظره كه تبديل به مجلس عقد شد؛ مناظره دوم كه امام از يحيي سوال مي كند؛ اعتراف يحيي بن اكثم؛ نيرنگ مأمون به امام جواد؛ رفتار معتصم با امام جواد؛ داوري امام جواد درباره قصاص دزد؛ توطئه مسمويت امام جواد؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
5243
National bibliography numbers
ایران72-15133
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2