دانستنی های امام رضا علیه السلام ( دانستنی های رضوی 1 )

  • دانستنی های امام رضا علیه السلام ( دانستنی های رضوی 1 )
دانستنيهاي حضرت امام رضا عليه السلام (دانستنيهاي رضوي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:
مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، 1388
عنوان و نام پديدآور:
دانستنيهاي حضرت امام رضا عليه السلام (دانستنيهاي رضوي 1)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:
اصفهان:
مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88. ‬
مشخصات ظاهري:
نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي:
فيپا
موضوع:
چهارده معصوم - دانستنيها
موضوع:
علي بن موسي (ع )، امام هشتم ، ۲۰۳ - ۱۵۳ق .
عناوين اصلي كتاب شامل:
زندگينامه؛ زيارت؛ بانك كتب؛ بانك مقالات؛ سخنان؛ شعر؛ متون ادبي؛ داستان؛ مشهد مقدس
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
53
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format GHB
File Format PDF
Book Version
2