دانستنی های امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام

  • دانستنی های امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام
دانستنيهاي حضرت امام سجاد عليه السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1388
عنوان و نام پديدآور: دانستنيهاي حضرت امام سجاد عليه السلام/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر: اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: چهارده معصوم -- دانستنيها
موضوع: علي بن حسين (ع)، امام چهارم ، ‫۳۸ - ۹۴ق.‬
عناوين اصلي كتاب شامل:
شرح حال؛ سيره؛ فضائل؛ صحيفه سجاديه؛ سخنان؛ اصحاب و ياران؛ داستان؛ شعر؛ مصائب؛ زيارت؛ كتابشناسي؛ مسابقه