دانستنی های رمضان (1)

  • دانستنی های رمضان (1)
دانستني هاي رمضان 1
مشخصات كتاب:
سرشناسه:
مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، 1387
عنوان و نام پديدآور:
دانستني هاي رمضان 1/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:
اصفهان:
مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳87. ‬
مشخصات ظاهري:
نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي:
فيپا
عنوان ديگر :شرح روائي دعاهاي روزهاي ماه مبارك رمضان
موضوع : دعاهاي ماه رمضان
موضوع : دعاها
عناوين اصلي كتاب شامل:
1 - خطبه شعبانيه؛ 2 - رمضان در مفاتيح الجنان؛ 3 - احكام روزه مطابق با فتواي مرحوم امام خميني ره؛ 4 - روزه از نظر قرآن كريم؛ 5 - چهل حديث روزه گردآورنده محمد حسين فلاح زاده؛ 6 - توصيه اي بهداشتي در ماه مبارك رمضان؛ 7 - آداب و شرايط روزه؛ 8 - فلسفه و حكمت روزه؛ 9 - مناسبت هاي ماه مبارك رمضان؛ 10 - چهل داستان از امام حسن مجتبي عليه السلام؛ 11 - چهل حديث گهربار منتخب از امام حسن مجتبي عليه السلام؛ 12 - تفسير سوره قدر از تفسير الميزان؛ 13 - آخرين برگ از زندگي حضرت علي عليه السلام؛ 14 - ضربه ابن ملجم؛ 15 - زمان و مكان و چگونگي شهادت حضرت علي عليه السلام؛ 16_ابن ملجم و انگيزه هايش؛ 17 - قطام افسانه يا واقعيت؛ 18 - وصيت علي عليه السلام؛ 19_داستانهايي از امام علي عليه السلام؛ 20 - اشعار در وصف امير المومنين علي عليه السلام؛ 21 - سي روضه و مصيبت از علي عليه السلام؛ 22 - زندگينامه علامه مجلسي؛ 23 - وداع با ماه خدا؛ 24 - عيد سعيد فطر؛ 25 - وجوب زكات فطره و شرايط آن؛ 26 - دعاي جوشن كبير
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
63
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2