حقوق زن از دیدگاه قرآن کریم

  • حقوق زن از دیدگاه قرآن کریم
حقوق زن از ديدگاه قرآن كريم (مقايسه حقوق زن در اسلام و غرب)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : بيستوني، محمد، - ۱۳۳۷
عنوان و نام پديدآور : حقوق زن از ديدگاه قرآن كريم (مقايسه حقوق زن در اسلام و غرب):...Woman's right/ تاليف محمد بيستوني؛ با همكاري و كارشناسي اسداله اسدي گرمارودي گروه تحقيق سهيلا شاكري ،فاطمه سرزهي، الهام پورعلم؛ با نظارت محمد بيستوني
مشخصات نشر : تهران: بيان جوان، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهري : ۱۳۳ ص؛ ۱۰ x۱۴س‌م
فروست : (...سري كتابهاي روش انس با قرآن)
شابك : ۹۰۰۰ريال
يادداشت : كتابنامه به‌صورت زيرنويس
عنوان ديگر : مقايسه حقوق زن دراسلام و غرب
موضوع : زنان در اسلام
شناسه افزوده : شاكري ،سهيلا
شناسه افزوده : سرزهي، فاطمه
شناسه افزوده : پورعلم، الهام
رده بندي كنگره : BP۲۳۰/۱۷۲/ب۹۳ح۷ ۱۳۸۲
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۸۳۱
شماره كتابشناسي ملي : م‌۸۲-۲۸۳۵۴
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ اَلاِْهْداءِ؛ متن تأييديه مرجع عاليقدر حضرت «آية اللّه العظمي مكارم شيرازي» در؛ متن تأييديه فقيه اهل‌بيت حضرت آية اللّه حاج سيدمرتضي خاتمي درخصوص؛ مقدمه؛ ديدگاه كلي اسلام درباره زن؛ حقوق عمومي و خصوصي زن در اسلام؛ بخش اول «حقوق عام»؛ بخش دوم حقوق اختصاصي؛ پايگاه‌اجتماعي زن در اسلام‌از ديدگاهي‌ديگر؛ فعاليتهاي اقتصادي؛ عظمت‌حقوقي‌واجتماعي‌زن‌درقرآن؛ نقش عاطفه در هدايت جوامع؛ ديدگاه غرب درباره حقوق زن؛ سؤال نماينده زنان جهان از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله در مورد حقوق زنان؛ پاسخ پيامبر در تبيين وظايف و حقوق زن؛ آزادي و حجاب؛ آيا حجاب مانع آزادي و فعاليت اجتماعي زن است ؟؛ آزادي زن در مكاتب غربي؛ فهرست مطالب
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
7346
LCC
‮ BP230/172 ‮ /ب93ح7 1382
DDC
‮ 297/4831
National bibliography numbers
م 82-28354
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
3