شیوه های تفسیری قرآن

  • شیوه های تفسیری قرآن
شيوه هاى تفسيرى قرآن
مشخصات كتاب:
نام كتاب: شيوه هاى تفسيرى قرآن
نويسنده: مصطفى الصاوى الجوينى / موسى دانش؛ حبيب روحانى
موضوع: روشها و گرايشهاى تفسيرى / علوم قرآنى
تاريخ وفات مؤلف: معاصر
زبان: فارسى
تعداد جلد: 1
ناشر: آستان قدس
مكان چاپ: مشهد
سال چاپ: 1387
نوبت چاپ: دوم
عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب ؛ نگاهى به كتاب شيوه هاى تفسير قرآن كريم ؛ يادداشت مترجمان ؛ پيش گفتار نويسنده ؛ بخش اوّل شيوه قرآنى در قرائت و تفسير؛ بخش دوم ابن عباس پدر تفسير؛ بخش سوم مكتب لغوى در شيوه تفسيرى فرّاء، أبو عبيده و زجاج ؛ بخش چهارم خردگرايى در تفسير جاحظ؛ بخش پنجم طبرى و شيوه تفسير روايى قرآن
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
8632
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2