موارد شرک نزد وهابیان

  • موارد شرک نزد وهابیان
موارد شرك نزد وهابيان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رضواني علي اصغر، ۱۳۴۱
عنوان و نام پديدآور : موارد شرك نزد وهابيان/ تاليف علي اصغر رضواني.
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمكران ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : ۱۱۵ص.
فروست : سلسله مباحث وهابيت.
شابك : ۴۵۰۰ريال 964-973-039-9 : ؛ ۷۵۰۰ ريال (چاپ دوم) ؛ ۱۰۰۰۰ريال چاپ سوم 978-964-973-039-4 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : چاپ دوم: پاييز ۱۳۸۶.
يادداشت : چاپ سوم: پاييز ۱۳۸۷.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : وهابيه -- عقايد
شناسه افزوده : مسجد جمكران (قم)
رده بندي كنگره : BP۲۰۷/۶۲ /ر۵۵م۸ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۶
شماره كتابشناسي ملي : م۸۵-۲۵۵۱۸
ص:1


عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات كتاب ؛ اشاره؛ مقدمه ناشر؛ تبرّك ؛ شفاعت ؛ استغاثه به ارواح اوليا؛ قسم. نذر و ذبح براي غير خدا؛ نماز و دعا در كنار قبور اولياي الهي ؛ سلسله كتاب هاي پيرامون وهابيت
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
886
LCC
BP207/62 /ر55م8 1385‮
DDC
297/416
National bibliography numbers
م85-25518
Cost View
رایگان
ISBN
9649730399
Year of publication
Book Version
3