اروند خاطرات

  • اروند خاطرات
اروند خاطرات
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : اروند خاطرات : خاطرات رزمندگان عمليات والفجر ۸ (فاتحان فاو)/به اهتمام بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مازندران.
مشخصات نشر : تهران: رسانش، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهري : ۳۲۰ ص.:مصور (رنگي)، نقشه.
شابك : ۲۵۰۰ ريال 964-7182-76-7:
عنوان ديگر : خاطرات رزمندگان عمليات والفجر ۸ (فاتحان فاو)
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷-- خاطرات.
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷-- عمليات والفجر ۸.
شناسه افزوده : بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس. اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس مازندران.
رده بندي كنگره : DSR۱۶۲۸/الف۴۳ ۱۳۸۳
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۸۴۳۰۹۲۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۳۱۷۶۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
فصل 1؛ فصل 2؛ فصل 3؛ فصل 4؛ پاورقي
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9077
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2