دایره المعارف فقه مقارن

  • دایره المعارف فقه مقارن
دائرة المعارف فقه مقارن
مشخصات كتاب:
سرشناسه : هويت جنسي
عنوان و نام پديدآور : دايرة المعارف فقه مقارن / زير نظر مكارم شيرازي؛ با همكاري جمعي از اساتيد و محققان حوزه علميه قم
مشخصات نشر : قم: مدرسه امام علي بن ابيطالب (ع)، ۱۳۸۵ -
مشخصات ظاهري : ج.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال : 964-533-021-1
يادداشت : پشت جلد به انگليسي:.Encyclopedia of Comparative figh . Makarem shirazi
يادداشت : عنوان ديگر: دايرةالمعارف فقه مقارن/ج۱
يادداشت : كتابنامه.
يادداشت : نمايه
موضوع : فقه تطبيقي--دايرةالمعارفها
رده بندي كنگره : BP۱۶۹/۷/م۷د۲ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۲۴۰۳
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۳۶۳۴۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
1 فقه در لغت و اصطلاح؛ 2 اهميّت فقه اسلامي در لسان آيات و روايات؛ 3 گستردگي قلمرو فقه؛ 4 برتري هاي فقه اسلامي؛ 5 ادوار فقه اسلامي؛ 6 منابع استنباط از ديدگاه فقهاي اسلام؛ 7 عدم خلأ قانوني در اسلام؛ 8 انفتاح باب اجتهاد؛ 9 نقش زمان و مكان در استنباط؛ 10 علوم پيش نياز اجتهاد؛ 11 سرچشمۀ اختلاف فتاوي؛ 12 جايگاه فلسفۀ احكام در فقه اسلامي؛ 13 بخشي از اصطلاحات مهمّ فقهي؛ 14 ساختار و طبقه بندي فقه اسلامي؛ 15 مسائل مستحدثه و اصول كلّي حاكم بر آن؛ 16 ادلّۀ تقليد در مكتب اهل بيت عليهم السلام و اهل سنّت؛ 17 رابطۀ فقه و حكومت؛ 18 احكام امضايي و تأسيسي و عرفي شدن احكام؛ 1/ 19 منابع تشريع در اديان ديگر؛ 2/ 19 منابع تشريع در اديان ديگر؛ 20 مصادر تشريع و مباني حقوق در مكاتب حقوقي معاصر؛ [فهرست ها]