الاعجاز القرآنی فی ضوء الاکتشاف العلمی الحدیث

معرفى كتاب

«الاعجاز القرآنى في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث»به زبان عربی توسط مروان وحید شعبان به نگارش در آمده و به بررسى اعجاز علمى قرآن كريم در پرتو اكتشافات علم جديد مى‌پردازد.نويسنده با يادآورى اين نكته معجزۀ هرپيامبرى متناسب با اوضاع و شرايط زمان حيات وى بوده است،به جاودانه بودن اعجاز پيامبر اكرم(ص) اشاره مى‌كند و معتقد است اين معجزه بايد نسبت به عصر جديد كه عصر پيشرفت علم و تكنولوژى است نيز جنبۀ اعجاز خويش را حفظ كرده باشد.ازاين‌رو وى درصدد بررسى آيات و معجزات الهى در دستگاه آفرينش و مقايسۀ آن با دستاوردهاى دانش بشرى مى‌باشد.
نگارنده در ابتدا به بررسى تاريخى موضوع اعجاز قرآن كريم پرداخته و پس از آن به تطبيق اكتشافات دانش جديد با اعجاز علمى قرآن كريم مى‌پردازد.مفهوم معجزه و تفاوت معجزۀ پيامبر اسلام(ص)با معجزات ساير انبياء الهى،مراحل تحدّى قرآن و بيان عجز و ناتوانى مشركان  در مقابل قرآن و اعتراف به عظمت آن،بررسى خاستگاه بحث از اعجاز قرآن و عواملى كه باعث ظهور اصطلاح اعجاز گرديد،نقد ديدگاه«صرفه»،بررسى ديدگاه طرفداران و مخالفان اعجاز علمى در قرآن، معرفى اسلام به عنوان دين علم و ضوابط علمى تفسير قرآن براساس علم،بحث از خورشيد و حركات و نقل و انتقالات آن و نيز بحث از ماه و داستان شكافته شدن و به‌هم پيوستن آن، سخن از كرۀ زمين و نشانه‌هاى الهى موجود در آن و قوۀ جاذبه،اتمسفر و غيره و همچنين سخن از ديگر آيات و نشانه‌هاى الهى همچون بادها و درياها و كوهها و غيره و نمود اعجاز علمى قرآن در آنها موضوعاتى است كه در اين كتاب بدانها پرداخته شده و با كشفيات دانش جديد مقايسه شده است.

ساختار كتاب

كتاب حاضر مشتمل بر مقدمه‌هايى به قلم شيخ محمد على الصابونى،دكتر ابراهيم الشيخ محمد حسن،شيخ محمد حكمت العلم و مقدمه‌اى به قلم نويسنده و ده فصل و يك خاتمه است:
الفصل الاول:«مفهوم المعجزة»داراى يك مقدمه و 4 بحث ذيل است:

1-تعريف المعجزة.2- الفرق بين معجزة النبى و معجزات الانبياء السابقين.3-مراحل التحدّى بالقرآن الكريم. 4-عجز المشركين و اعترافهم بعظمة القرآن.

الفصل الثاني:«نشأة مصطلح إعجاز القرآن»يك مقدمه و 3 مبحث را دربر دارد:1-الصّرفة و القائلون بها.2-نقد مذهب الصرفة.3-أوجه إعجاز القرآن.
الفصل الثالث:«الإعجاز العلمى بين المؤيدين و المعارضين»داراى يك مقدمه و 4 مبحث است:
1-أبرز المؤيدين من العلماء القدامى.2-ابرز المؤيدين من العلماء المعاصرين. 3-أبرز المعارضين من العلماء القدامي و المعاصرين.4-أدلة الفريقين.
الفصل الرابع:«الاعجاز القرآني في علم الفلك»داراى يك مقدمه و 4 مبحث است:1-بين الاسلام و العلم 2-مولد الكون و نشأته بين القرآن و العلم 3-تمدد الكون و توسعه 4-نهاية الكون بين القرآن و العلم. 
الفصل الخامس:«الاعجاز القرآني في الشمس»يك مقدمه و 4 فصل را دربر دارد:1-تحركات الشمس و انتقالاتها 2-الشمس متوهجة ملتحصبة.3-تعدد الشموس و الاقمار 4-موت الشمس و نهايتها بين القرآن و العلم.
الفصل السادس:«الاعجاز القرآني في الارض»يك مقدمه و چهار مبحث را دربر دارد:1-كروية الارض 2-حركة الارض و دورانها.3-جاذبية الأرض.4-الغلاف الجوى و منافذه للأرض.

الفصل السابع:«الاعجاز القرآني في القمر»يك مقدمه و 4 مبحث را دربر دارد:1-القمر منير.2- انشقاق القمر.3-منازل القمر.4-و جمع الشمس و القمر.
الفصل الثامن:«الاعجاز القرآني في الرياح»شامل يك مقدمه و سه مبحث است:1-انواع الرياح بين القرآن و العلم 2-تكوين السحب و أنواعها بين القرآن و العلم 3-البرق و البرد بين القرآن و العلم.
الفصل التاسع:«الاعجاز القرآني في الجبال»يك مقدمه و 4 فصل را دربر دارد:1-تكوين الجبال. 2-الجبال تحافظ على توازن الارض.3-الرواسى الشامخات و الماء الفرات.4-حركة الجبال و تعدّد صخورها. الفصل العاشر:«الاعجاز القرآني في البحار»يك مقدمه و 4 مبحث را شامل است:1-ظلمات البحار و تنوع الامواج.2-مرج البحرين يلتقيان 3-و البحر المسجور 4-اهتزاز الارض بنزول ماء السماء. 
در پايان هم فهرست آيات،احاديث و منابع و مطالب كتاب آمده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب


برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.