المتعه و اثرها فی الاصلاح الاجتماعی فی الرد علی مفتریات محمد ثابت فی کتابه جوله فی ربوع الشرق الادنی

معرفى اجمالى

«المتعة و أثرها في الإصلاح الاجتماعي» تأليف استاد توفيق الفكيكى، به زبان عربی به بحث در باره مشروعيت متعه از ديدگاه قرآن، روايات و اقوال فقها و نقد كسانى كه اين سنت پيامبر(ص) را تحريم كرده اند، پرداخته و آثار مفيد اجتماعى آن را بيان كرده است.
اين اثر براى اولين بار در سال 1356ق در نجف اشرف به چاپ رسيد و در سال 1418ق پس از تحقيق و تعليق جديد توسط هشام شريف هم در، براى پنجمين بار، منتشر شد.

انگيزه تأليف

هدف نگارنده، چنانكه در مقدمه كتاب آمده است، تبيين آثار مفيد فردى و اجتماعى متعه در جوامع اسلامى و جلوگيرى آن از فساد جنسى و تبيين مشروعيت متعه و اثبات عدم نسخ آن بعد از رحلت پيامبر اسلام(ص) است.

ساختار

اين اثر داراى نه فصل، چهار مقدمه از افراد مختلف و تقريظهاى متعدد براى تأييد مطالب در پايان كتاب است، و به شيوه تحليلى و نقدى و با استناد به ادله قرآنى و روايى و ديدگاه‌هاى فقهاى مشهور شيعه و اهل سنت به نگارش در آمده است.

گزارش محتوا

محقق در مقدمه شرح حال مختصرى از نويسنده، تأليفات و فعاليت‌هاى علمى او و انگيزهاش از اين نگارش ارائه ميدهد.
در فصل اول به بحث درباره مفهوم لغوى و اصطلاحى متعه و مختصرى از احكام آن در فقه شيعه پرداخته شده؛ سپس ديدگاه‌هاى فريقين در باره آيه 24 سوره نساء «فمااستمتعتم به منهنَّ فآتوهنَّ أجورهنَّ فريضة» و صراحت آن بر جواز و مشروعيت متعه به همراه نظر مفسران مختلف بررسى گرديده است. نگارنده همچنين بر اجماعى بودن ازدواج موقت بين امت عصر پيامبر اكرم(ص) تأكيد كرده و به بررسى آياتى از قرآن در مورد متعه حج و متعه زنان پرداخته است. در ادامه مشروعيت متعه با استفاده سنت نبوى و وقوع مكرر آن در زمان حيات پيامبر ص توسط بسيارى از صحابه آن حضرت مورد بحث و بررسى قرار گرفته و با استفاده از شواهد و قراين قرآنى، روايى، تاريخى و سيره بزرگان دين ثابت ميشود كه آيات مربوط به متعه نسخ نشده و ادعاى نسخ حكم آن بى اساس است.
نگارنده در فصل ديگرى از كتاب به ديدگاههاى اهل سنت مبنى بر عدم مشروعيت متعه اشاره نموده و از لحاظ سندى و دلالى رواياتى را كه ايشان براى اثبات حرمت متعه، به آنها استناد مى كنند مورد خدشه قرار داده است.
آنگاه ادله قائلين به جواز متعه مطرح شده و فتاواى فقهاى بزرگ شيعه مانند: ابن ادريس ، فاضل مقداد، شيخ مفيد، ابن جريح و برخى ديگر از فقهاى اهل سنت مانند ابوحنيفه، ابن حزم اندلسى ، فخر رازى و برخى ديگر از فقهاى معاصر آنان درباره مشروعيت متعه بيان گرديده است.
در ادامه، نگارنده به پاسخگويى برخى از شبهات و انتقادات مطرح شده در مورد متعه ميپردازد.
وى در پايان به حكمت و فلسفه تشريع متعه در اسلام اشاره كرده و ازدواج موقت را راه چاره خوبى براى نجات جوانان از گرداب فساد جنسى عنوان نموده و تشويق و ترغيب جوانان و فرهنگ سازى در اين زمينه را بسيار مهم و اساسى ارزيابى ميكند.
كتاب داراى 300 صفحه ميباشد و فهرست منابع و مصادر، عناوين و موضوعات در پايان آن درج گرديده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب


برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.