3- انسابRSS

درج کتاب شما

عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب

عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب اشاره: نام کتاب: عمده الطالب فی أنساب آل أبی طالب سرشناسه : ابن عنبه، احمد بن علی، 741 - 828ق. عنوان و نام پدیدآور : عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب/ جمال الدین احمدبن علی الحسینی المعروف بابن عنبه. مشخصات نشر : قم: انصاریان، 2006م.= 1427ق.= 1385. مشخصات ظاهری : 352 ص. یادداشت : عربی. یادداشت : چاپ سوم. یادداشت : نمایه. موضوع : آل ابوطالب -- نسبنامه --متون قدیمی تا قرن 14 موضوع : آل ابوطالب --سرگذشتنامه موضوع : سادات (خاندان) -- نسبنامه موضوع : نسب شناسی رده بندی کنگره : BP53/7/الف 175ع 8 1385 رده بندی دیویی : 297/98 شماره کتابشناسی ملی : م 83-15875 وفات: 828 ق تعداد جلد واقعی: 1 سال چاپ: 1417 ق هذا الکتاب ...: کلمه الناشر؛ مقدمه [المحقق]؛ [خطبه المؤلف]؛ [نسب آباء النبی ص و من ألحق بهم]؛ نسب النضر الی عدنان ؛ 1 نسب عدنان الی ابراهیم الخلیل ؛ نسب إبراهیم الخلیل علیه السلام ؛ [الأصول الثلاث]؛ رساله فی بیان اصطلاحات النسابه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
المجدی فی انساب الطالبین

المجدی فی انساب الطالبین اشاره: سرشناسه : عمری، علی بن محمد، ق 466 - 387 عنوان و نام پدیدآور : المجدی فی انساب الطالبین/ تالیف نجم الدین ابی الحسن علی بن محمدبن علی بن محمد العلوی العمری؛ مع مقدمه المرعشی النجفی؛ تحقیق احمد المهدوی الدامغانی؛ اشراف محمود المرعشی مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، 1422ق. = 1380. مشخصات ظاهری : 687 ص.نمونه شابک : 964-6121-59-4 ؛ 964-6121-59-4 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : عربی یادداشت : کتابنامه: ص. 49 - 43؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : سادات -- نسبنامه موضوع : احادیث شیعه -- قرن 5 شناسه افزوده : مرعشی، شهاب الدین، 1369 - 1276، مقدمه نویس شناسه افزوده : مهدوی دامغانی، احمد، 1306 - ، مصحح شناسه افزوده : کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله عظمی مرعشی نجفی رده بندی کنگره : BP53/7/ع 8م 3 رده بندی دیویی : 297/98 شماره کتابشناسی ملی : م 79-23083 هذا الکتاب ...: 1 - مقدمه الکتاب؛ نسب رسول الله صلی الله علیه وآله؛ أعقاب وأولاد أبی طالب؛ أعقاب وأولاد الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام؛ أخبار بنی علی لصلبه علیه الس ...
مطالعه کتاب

جمهره انساب العرب

جمهره انساب العرب اشاره: نام کتاب: جمهره انساب العرب نویسنده: ابن حزم اندلسی وفات: 456 ق تعداد جلد واقعی: 2 زبان: عربی موضوع: تاریخ عمومی ناشر: دار الکتب العلمیه مکان نشر: لبنان ، بیروت سال چاپ: 1418 ق نوبت چاپ: اوّل هذا الکتاب ...: مقدمه؛ [مقدمه المؤلف]؛ باب الکلام فی انقسام أجذام العرب جمله؛ هؤلاء ولد عدنان و الصریح من ولد إسماعیل علیه السلام ؛ هؤلاء ولد کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر ابن نزار بن معدّ بن عدنان ؛ هؤلاء ولد النّضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس ابن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان ؛ هؤلاء ولد فهر بن مالک بن النّضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان ؛ و هذا نسب عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف ؛ و هؤلاء ولد الزّبیر بن عبد المطّلب ؛ و هؤلاء ولد المقوّم بن عبد المطّلب ؛ و هؤلاء ولد حمزه بن عبد المطّلب ؛ و هؤلاء ولد العبّاس بن عبد المطّلب ؛ و هؤلاء ولد عبد اللّه بن العبّاس بن عبد المطّلب ؛ و هؤلاء ولد محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العبّاس بن عبد المطّلب ؛ و هؤلاء ولد أمیر المؤمنین أبی جعفر المنصور؛ و هؤلاء ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
الجریده فی اصول انساب العلویین جلد 1

الجریده فی أصول أنساب العلویین ج-١ اشاره: نوع: کتاب پدیدآور: حسینی زرباطی، حسین1950- م. عنوان و شرح مسئولیت: الجریده فی أصول أنساب العلویین [منبع الکترونیکی] / تألیف حسین الحسینی الزرباطی ناشر: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع) توصیف ظاهری: 4 متن الکترونیکی: بایگانی HTML؛ داده های الکترونیکی (ج.1 : 346 بایگانی: 752.1KB؛ ج.2 : 287 بایگانی: 610.2KB؛ ج.3 : 313 بایگانی: 678.3KB؛ ج.4 : 390 بایگانی: 849.8KB) یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع: سادات (خاندان) نسبنامه هذا الکتاب ...: صفحه 001؛ صفحه 002؛ صفحه 003؛ صفحه 004؛ صفحه 005؛ صفحه 006؛ صفحه 007؛ صفحه 008؛ صفحه 009؛ صفحه 010؛ صفحه 011؛ صفحه 012؛ صفحه 013؛ صفحه 014؛ صفحه 015؛ صفحه 016؛ صفحه 017؛ صفحه 018؛ صفحه 019؛ صفحه 020؛ صفحه 021؛ صفحه 022؛ صفحه 023؛ صفحه 024؛ صفحه 025؛ صفحه 026؛ صفحه 027؛ صفحه 028؛ صفحه 029؛ صفحه 030؛ صفحه 031؛ صفحه 032؛ صفحه 033؛ صفحه 034؛ صفحه 035؛ صفحه 036؛ صفحه 037؛ صفحه 038؛ صفحه 039؛ صفحه 040؛ صفحه 041؛ صفحه 042؛ صفحه 043؛ صفحه 044؛ صفحه 045؛ صفحه 046؛ صفحه 047؛ صفحه 048؛ صفحه 049؛ صفحه 050 ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 5
الفصول المهمه فی معرفه الائمه جلد 1

الفصول المهمه فی معرفه الائمه المجلد 1 اشاره: سرشناسه : ابن صباغ، علی بن محمد، 784-855ق. عنوان و نام پدیدآور : الفصول المهمه فی معرفه الائمه/ علی بن محمد ابن المالکی مکی الشهیر بابن صباغ؛ حققه و علق علیه جعفر الحسینی. مشخصات نشر : قم : المجمع العالمی لاهل البیت (ع)، 1432 ق.= 2011 م.= 1390. مشخصات ظاهری : 574 ص. شابک : 964-529-073-1 وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم) یادداشت : عربی. یادداشت : چاپ اول: 1385 (فیپا). یادداشت : چاپ دوم. یادداشت : چاپ قبلی: موسسه دارالحدیث الثقافیه، 1422ق = 1380 (در دو مجلد). یادداشت : کتابنامه: ص. [553] - 567؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : سادات (خاندان) -- نسبنامه موضوع : ائمه اثناعشر موضوع : امامت شناسه افزوده : حسینی، جعفر، 1323 - ، مصحح شناسه افزوده : مجمع جهانی اهل بیت (ع) رده بندی کنگره : BP36/5/الف2ف6 1390 رده بندی دیویی : 297/95 شماره کتابشناسی ملی : م 85-556 ص: 1 هذا الکتاب ...: اشاره؛ مقدّمه الناشر؛ مقدّمه التحقیق؛ مقدّمه المؤلّف
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 3