2- نهج البلاغه (متن و ترجمه و گزیده)RSS

درج کتاب شما

نهج البلاغه

نهج البلاغه اشاره: سرشناسه : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - ق 40 عنوان و نام پدیدآور : نهج البلاغه/ و هو مجموع ما اختاره الشریف ابوالحسن محمدالرضی بن الحسن الموسوی؛ من کلام امیرالمومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب ...؛ ضبط نصبه و ابتکر فها رشد العلمیه صبحی الصالح مشخصات نشر : قم: موسسه دار الهجره، 1407ق. = 1365. مشخصات ظاهری : ص 853 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : افست از روی چاپ بیروت، 1387 ه.ق یادداشت : به مناسبت اولین نمایشگاه کتاب تهران. یادداشت : گردآورنده این کتاب ابوالحسن محمدبن الحسین معروف به سید رضی است. یادداشت : چاپ پنجم: 1373؟؛ بها: 6000 ریال موضوع : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- خطبه ها موضوع : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- کلمات قصار شناسه افزوده : شریف الرضی، محمدبن حسین، 406 - 359ق. گردآورنده رده بندی کنگره : BP38 1365 رده بندی دیویی : 297/9515 شماره کتابشناسی ملی : م 68-2205 ص:1 هذا الکتاب ...: مقدمه السید الشریف الرضی ؛ خطب أمیر المؤمنین علیه السلام؛ رسائل أمیر المؤمنین ع ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
نهج البلاغه

نهج البلاغه اشاره: سرشناسه : قاضی خاکیاسری ، حمید عنوان و نام پدیدآور:نهج البلاغه منظوم ، کلمات قصار/ سراینده ؛ حمید قاضی خاکیاسری مشخصات نشر :تهران : شهر آب : بنیاد نهج البلاغه ، 1372. مشخصات ظاهری : ص 266 شابک : بها:2500ریال ؛ بها:2500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی موضوع :شعر مذهبی -- قرن 14 موضوع :شعر فارسی -- قرن 14 موضوع :علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، 23 قبل از هجرت - 40 ق . نهج البلاغه -- شعر شناسه افزوده : بنیاد نهج البلاغه رده بندی کنگره : PIR8171 /‮الف 724ن 9 1372 رده بندی دیویی : 1‮فا 8/62 ق 246ن 1372 شماره کتابشناسی ملی : م 72-2618 هذا الکتاب ...: خطبه ها؛ نامه ها؛ کلمات قصار
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1