4- ماه رمضانRSS

درج کتاب شما

علی ابواب شهر رمضان المبارک

علی ابواب شهر رمضان المبارک اشاره: سرشناسه : علوی عادل - 1955 عنوان و نام پدیدآور : علی ابواب شهر رمضان المبارک تالیف عادل العلوی مشخصات نشر : قم موسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ و الارشاد، 1420ق = 1379. مشخصات ظاهری : ص 24 فروست : (موسوعه رسالات اسلامیه شابک : 964-5915-18-x (دوره ؛ 964-5915-23-6 یادداشت : عربی یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : رساله علی ابواب شهر رمضان المبارک موضوع : رمضان موضوع : روزه رده بندی کنگره : ‮ BP188 /ع 77ع 8 1379 رده بندی دیویی : ‮ 297/354 شماره کتابشناسی ملی : م 79-4990 هذا الکتاب ...: المقدّمه[1]؛ رمضان من أسماء الله؛ لماذا شهر رمضان شهر الله ؟؛ الخطبه الشعبانیّه؛ مخطط آیه الصیام فی القرآن الکریم؛ ضیافه الله سبحانه لعباده المؤمنین؛ فضیله صیام شهر رمضان فی القرآن و السنّه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مسائل مهمه حول رویه الهلال

مسائل مهمه حول رویت الهلال اشاره: سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، 1305 - عنوان و نام پدیدآور : مسائل مهمه حول رویت الهلال/مکارم الشیرازی. مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع 1426ق. = 1384. مشخصات ظاهری : 24 ص 11×21 س م. شابک : 1000 ریال 964-8139-60-1 یادداشت : عربی. یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Makarem shirazi. Some important poits about new moon seeing. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : ماه -- رویت (فقه). شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع). رده بندی کنگره : BP188/13 /‮م 7م5 1384 رده بندی دیویی : 297/354 شماره کتابشناسی ملی : 1082505 هذا الکتاب ...: تمهید:؛ شوری رؤیه الهلال:؛ هل تکفی رؤیه الهلال بالمراصد و التلسکوب؟؛ هل یشترط وحده الافق؟
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
رساله حول مساله رویه الهلال : موسوعه علمیه فقهیه فی لزوم اشتراک الآفاق

رساله حول مساله رویه الهلال: موسوعه علمیه فقهیه فی لزوم اشتراک... اشاره: سرشناسه : حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین، 1305 - 1374. عنوان و نام پدیدآور : رساله حول مساله رویه الهلال: موسوعه علمیه فقهیه فی لزوم اشتراک.../ لمولفه محمدالحسین الحسینی الطهرانی. مشخصات نشر : [بی جا: بی نا]، [1371؟]. مشخصات ظاهری : 176 ص.: مصور، نقشه. فروست : دوره العلوم والمعارف الاسلامیه؛ 6. یادداشت : عربی. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : ماه -- رویت (فقه) رده بندی کنگره : BP188/13/ح 5ر5 1371 رده بندی دیویی : 297/354 شماره کتابشناسی ملی : م 71-4399 هذا الکتاب ...: کلام العلّامه الخوئی حول رؤیه الهلال؛ الموسوعه الاولی حول رؤیه الهلال؛ جواب العلّامه الخوئی عن الموسوعه الاولی؛ الموسوعه الثّانیه حول رؤیه الهلال؛ جواب العلّامه الخوئی عن الموسوعه الثانیه؛ الموسوعه الثّالثه حول رؤیه الهلال
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1