08- مناظراتRSS

درج کتاب شما

شیوه مناظرات انبیا و امام صادق ( علیه السلام )

شیوه ی مناظرات انبیا و امام صادق علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: شیوه مناظرات انبیا و امام صادق " علیهم السلام "/ تالیف فاطمه حسینی میرصفی . مشخصات نشر: تهران : سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ ونشر بین الملل ‫، 1384. مشخصات ظاهری: ‫[292] ص. شابک: ‫20000 ریال : ‫ 964-304-205-7 ؛ ‫28000 ریال (چاپ دوم) وضعیت فهرست نویسی: فاپا یادداشت: ‫ص. ع. به انگلیسی: Seyedeh Fatemeh Hosseini Mirsafi.Prophet`s and imam Sadegh`s method of debate . یادداشت: چاپ دوم: تابستان 1387. یادداشت: ‫کتابنامه : ص . 279 - 287؛ همچنین به صورت زیرنویس . موضوع: جعفر بن محمد(ع)، امام ششم، 83 - 148ق. -- منظره ها موضوع: جعفر بن محمد (ع)، امام ششم، ‫83 - 148ق. . موضوع: بحث و مذاکره -- جنبه های مذهبی -- اسلام موضوع: بحث و مذاکره -- جنبه های مذهبی شناسه افزوده: سازمان تبلیغات اسلامی. شرکت چاپ و نشر بین الملل رده بندی کنگره: ‫ BP45/35 ‫ /ح 54ش 91384 رده بندی دیویی: ‫ 297/9553 شماره کتابشناسی ملی: م 84-17866 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه ؛ کلیات ؛ شیوه ی مناظر ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
شیوه های برخورد امام صادق ( علیه السلام ) با غلو و غلات

شیوه های برخورد امام صادق (ع) با غلو و غلات مشخصات کتاب: سرشناسه : انصاری، علیرضا عنوان و نام پدیدآور : شیوه های برخورد امام صادق (ع) با غلو و غلات/علیرضا انصاری منشا مقاله : معارف اسلامی ،ش 68 ، تیر شهریور 1386: : ص 7 - 12 توصیفگر : جعفر بن محمد (ع)، امام ششم، 80 - 148ق توصیفگر : غلو توصیفگر : غلات توصیفگر : فرق اسلامی عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ تولد و امامت ؛ جایگاه علمی؛ وضع فرهنگی عصر امام صادق (ع)؛ تعریف غلو و غالی ؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ابن ابی العوجا و امام صادق علیه السلام

ابن ابی العوجا و امام صادق علیه السلام مشخصات کتاب: نویسنده : طاهره عظیم زاده طهرانی ناشر : طاهره عظیم زاده طهرانی عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه؛ عقاید ابن ابی العوجا؛ گفت وگوی امام صادق علیه السلام و ابن ابی العوجا؛ نتیجه؛ پاورقی
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مبارزه امام صادق ( علیه السلام ) با بدعت صوفیگری

مبارزه امام صادق (ع) با بدعت صوفیگری مشخصات کتاب: نویسنده : داود الهامی ناشر:مجله درسهایی ازمکتب اسلام، شماره 372، فروردین 71 عناوین اصلی کتاب شامل: مبارزه امام صادق با بدعت صوفیگری؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
برخی شیوه های مناظرات امام صادق علیه السلام

برخی شیوه های مناظرات امام صادق علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: شیوه مناظرات انبیا و امام صادق " علیهم السلام "/ تالیف فاطمه حسینی میر صفی . مشخصات نشر: تهران : سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل ‫، 1384. مشخصات ظاهری: ‫[292] ص. شابک: ‫20000 ریال : ‫ 964-304-205-7 ؛ ‫28000 ریال (چاپ دوم) وضعیت فهرست نویسی: فاپا یادداشت: ‫ص. ع. به انگلیسی: Seyedeh Fatemeh Hosseini Mirsafi.Prophet`s and imam Sadegh`s method of debate . یادداشت: چاپ دوم: تابستان 1387. یادداشت: ‫کتاب نامه : ص . 279 - 287؛ همچنین به صورت زیرنویس . موضوع: جعفر بن محمد(ع)، امام ششم، 83 - 148ق. -- منظره ها موضوع: جعفر بن محمد (ع)، امام ششم، ‫83 - 148ق. . موضوع: بحث و مذاکره -- جنبه های مذهبی -- اسلام موضوع: بحث و مذاکره -- جنبه های مذهبی شناسه افزوده: سازمان تبلیغات اسلامی. شرکت چاپ و نشر بین الملل رده بندی کنگره: ‫ BP45/35 ‫ /ح 54ش 91384 رده بندی دیویی: ‫ 297/9553 شماره کتابشناسی ملی: م 84-17866 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ دعوت به توحید و ا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
شهید خراسان و پناه شیعیان

شهید خراسان و پناه شیعیان مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: شهید خراسان و پناه شیعیان/ نویسنده حسینی، محمد، 1323. مشخصات نشر: اصفهان: اقیانوس معرفت، انتشارات، 1389. مشخصات ظاهری: 480ص. شابک: 70000 ریال 978-964-0637-65-4: وضعیت فهرست نویسی: فیپا موضوع: علی بن موسی (ع)، امام هشتم، 153؟ - 203ق. رده بندی کنگره: BP47/ح44ش9 1389 رده بندی دیویی: 297/957 شماره کتابشناسی ملی: 2097305 عناوین اصلی کتاب شامل: خطبه الکتاب؛ تاریخ ولادت و ذکر القاب و کنیه و نقش خاتم امام علیه السلام؛ احوال مادر امام علیه السلام؛ امامت حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام؛ مناظرات و مباحث اعتقادی حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام؛ فلسفه و علل احکام در سخنان حضرت رضا علیه السلام؛ عبادت و اخلاق حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام؛ مصائب و شهادت حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام؛ پاداش و برکات زیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام؛ سخنان نورانی حضرت علی بن موسی الرضا در ابعاد مختلف؛ اشعار فارسی و عربی در فضایل و مصائب حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1