06- علوم و معارف رضویهRSS

مجموعه ها

درج کتاب شما

سفارشات پزشکی و بهداشتی امام رضا ( علیه السلام ) به مامون

سفارشات پزشکی و بهداشتی امام رضا علیه السلام به مأمون مشخصات کتاب: عنوان قراردادی: رساله ذهبیه. فارسی. عنوان و نام پدیدآور: سفارشات پزشکی و بهداشتی امام رضا علیه السلام به مامون / مولف علی بن موسی علیهماالسلام ، امام هشتم، 153 - 203ق؛ مترجم رضوانی، جابر. مشخصات نشر: قم: مهدیه، انتشارات، 1384. مشخصات ظاهری: 64 ص.؛ .م س17×11 شابک: 3000 ریال موضوع: پزشکی اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14. موضوع: بهداشت -- متون قدیمی تا قرن 14. موضوع: سلامتی -- متون قدیمی تا قرن 14. شناسه افزوده: رضوانی، جابر، 1350 -، مترجم. رده بندی کنگره: R127 / 5 / ع8ر5041 1384 رده بندی دیویی: 610 / 917671 شماره کتابشناسی ملی: 1172125 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ دستور پزشکی امام رضا علیه السلام به مامون؛ بدن همانند زمین است؛ بهترین روش غذای خوردن؛ غذای فصل های مختلف؛ تعداد وعده ی غذائی در روز؛ ذکر فصل های سال؛ طریقه ی درست کردن شراب حلال؛ مزاج های آدمی چهار نوع هستند؛ چگونگی خواب؛ قضای حاجت کردن؛ مسواک زدن و سفید کردن دندان ها؛ حالات آدمی؛ زمان و طریقه ی حجامت و فصد کردن؛ چه غذاهایی باید خورده ن ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
دارالشفاء امام رضا علیه السلام

دارالشفاء امام رضا علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: دارالشفاء امام رضا علیه السلام/تالیف رضوانی، جابر، 1350. مشخصات نشر: قم: مهدیه، انتشارات، 1384. مشخصات ظاهری: 253 ص. شابک: 13000 ریال: 964 - 7262 - 33 - 7 وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی توصیفی یادداشت: کتابنامه: ص. 251 - 253؛ همچنین به صورت زیرنویس. شماره کتابشناسی ملی: 1200669 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ نگاهی کوتاه به زندگی امام رضا علیه السلام؛ خواص اسماء الهی؛ خواص میوه ها و سبزی ها؛ دعاها و تعویذات؛ دستور پزشکی و بهداشتی امام رضا علیه السلام به مأمون؛ شفا یافتگان امام رضا علیه السلام؛ اشعار؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
در مکتب عالم آل محمد (ص) حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)

در مکتب عالم آل محمد حضرت امام علی بن موسی الرضا عَلَیهِمَاالسَّلَام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: در مکتب عالم آل محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم امام علی بن موسی الرضا عَلَیهِ السَّلَام/ قائمی، علی، 1316. وضعیت ویراست: [ویراست 2] مشخصات نشر: قم: پیام مقدس، انتشارات، 1385 مشخصات ظاهری: 108 ص؛ . م س 11، 20/5 شابک: 5000 ریال 964 - 9925 - 09 - 0: وضعیت فهرست نویسی: فاپا موضوع: علی بن موسی عَلَیهِمَاالسَّلَام، امام هشتم، 203 - 153 ق. سرگذشتنامه. رده بندی کنگره: BP47 /ق2د4 1385 رده بندی دیویی: 297/957 شماره کتابشناسی ملی: م 84 - 34345 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ تبار و خاندان امام رضا عَلَیهِ السَّلَام؛ دوران پیش از امامت امام رضا عَلَیهِ السَّلَام؛ دوران امامت؛ زمامداری عصر امامت امام رضا عَلَیهِ السَّلَام؛ مقام و منزلت امام رضا عَلَیهِ السَّلَام؛ کار و اشتغال امام رضا عَلَیهِ السَّلَام؛ حالات و عبادات امام رضا عَلَیهِ السَّلَام؛ شرایط دینی و فرهنگی عصر امام عَلَیهِ السَّلَام؛ شرایط اجتماعی عصر امام رضا عَلَیهِ السَّلَام؛ شرایط سیاسی عصر امام رضا عَلَ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تجلی علوم اهل بیت در مناظرات امام رضا علیه السلام

تجلی علوم اهل بیت در مناظرات امام رضا علیه السلام مشخصات کتاب: تجلی علوم اهل بیت در مناظرات امام رضا (برگرفته از کتاب مجموعه آثار نخستین کنگره جهانی حضرت رضا) مصطفوی، سید جواد بر گرفته از مجموعه آثار دومین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام مشخصات نشر: [مشهد]: کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، انتشارات، 13 مشخصات ظاهری: ج. فروست: کنگره جهانی حضرت رضا (ع) ؛ 22. وضعیت فهرست نویسی: برون سپاری. یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سوم، 1368. یادداشت: ص. ع به انگلیسی: A collection of the articles presented at the second world congress of Imam Reza (p. b. u. h). یادداشت: عنوان روی جلد: مجموعه آثار دومین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام 1365 ھ. ش. یادداشت: کتابنامه. عنوان روی جلد: مجموعه آثار دومین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام 1365 ھ. ش. موضوع: علی بن موسی (ع)، امام هشتم، 153؟ - 203 ق. - کنگره ها رده بندی کنگره: BP47 /ک 9 1365 رده بندی دیویی: 297/957 شماره کتابشناسی ملی: م 66 - 541 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ امیرالمؤمنین علی علیه السلام؛ امام حسن علیه السلام؛ امام حسین علیه السلا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
چهل حکمت رضوی (ع)

چهل حکمت رضوی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: چهل حکمت رضوی، عَلی، باقرزاده (بقا) [برگرفته از: ]: چهل حدیث حضرت رضا عَلَیْهِ السَّلَام: به انضمام شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی دوران امام عَلَیْهِ السَّلَام / برگزیده و نوشته کاظم مدیر شانه چی؛ نظم اشعار از باقرزاده "بقا" مشخصات نشر: مشهد: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات، 1365. مشخصات ظاهری: ص 127 فروست: (موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 22) وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی یادداشت: کتابنامه: ص. 127؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع: عَلی بن مُوسَی عَلَیْهِمَاالسَّلَام، امام هشتم، 203 - 153 ق. - احادیث موضوع: احادیث شیعه - قرن 14 شناسه افزوده: آستان قدس رضوی. موسسه چاپ و انتشارات رده بندی کنگره: BP136/9/م 4چ 9 رده بندی دیویی: 297/212 عناوین اصلی کتاب شامل: حکمت 01؛ حکمت 02؛ حکمت 03؛ حکمت 04؛ حکمت 05؛ حکمت 06؛ حکمت 07؛ حکمت 08؛ حکمت 09؛ حکمت 10؛ حکمت 11؛ حکمت 12؛ حکمت 13؛ حکمت 14؛ حکمت 15؛ حکمت 16؛ حکمت 17؛ حکمت 18؛ حکمت 19؛ حکمت 20؛ حکمت 21؛ حکمت 22؛ حکمت 23؛ حکمت 24؛ حکمت 25؛ حکمت 26؛ حکمت 27؛ حکمت ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
پرتوی از فروغ دانش حضرت رضا ( علیه السلام )

پرتوی از فروغ دانش حضرت رضا علیه السلام مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی: ایران 76-24807 عنوان و نام پدیدآور: پرتوی از فروغ دانش حضرت رضا/ رکنی یزدی محمد مهدی منشا مقاله: کیهان هوایی ش 1272، (20 اسفند 1376): ص 9، 21. توصیفگر: علی بن موسی (ع ، امام هشتم عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ قضا و قدر و جبر و تفویض؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
زندگانی حضرت امام علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) و سخنان آن بزرگوار در علوم مختلف

زندگانی امام علی بن موسی الرضا و سخنان آن حضرت در علوم مختلف مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: زندگانی امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و سخنان آن حضرت بزرگوار در علوم مختلف/ تالیف هاشمی، محمد صادق. مشخصات نشر: تهران: منیر، انتشارات، 1383. مشخصات ظاهری: ص 230 شابک: 964-7965-10-9 17000 ریال؛ 964-7965-10-9 17000ریال وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی یادداشت: چاپ قبلی محمد صادق هاشمی، 1369 (190 ص یادداشت: پشت جلد لاتینی شده Zendegani Imam Reza . یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع: علی بن موسی (ع ، امام هشتم 153؟ - 203ق -- سرگذشتنامه موضوع: علی بن موسی (ع ، امام هشتم 153؟ - 203ق -- احادیث رده بندی کنگره: BP47 /ه2ز9 1383 رده بندی دیویی: 297/957 شماره کتابشناسی ملی: م 82-29104 عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار؛ تولد آن حضرت؛ نصوص وارده بر امامت حضرت علی بن موسی الرضا؛ معجزات و کرامات حضرت علی بن موسی الرضا؛ فضایل، مناقب، اخلاق و رفتار حضرت رضا؛ فرمایشات حضرت در توحید، معرفت امام و عصمت و علائم امام؛ سخنان حضرت در مسائل مختلف؛ مناظرات آن ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
امام رضا علیه السلام و خدمات فرهنگی

امام رضا عَلَیْهِ السَّلَام و خدمات فرهنگی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: امام رضا عَلَیْهِ السَّلَام و خدمات فرهنگی، دکتر ناصر رفیعی گفتگویی روزنامه قدس با دکتر ناصر رفیعی به نقل از http: //www. qudsdaily. com/archive/1390/html/1/1390 - 01 - 31/page4. html عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ خلفای معاصر امام عَلَیْهِ السَّلَام؛ افکار بیگانه در عصر رَضَوِی؛ امام رضا عَلَیْهِ السَّلَام و هجوم فرهنگی بیگانه؛ هدف مأمون از برگزاری بحث هایِ علمی؛ مناظرات امام عَلَیْهِ السَّلَام با پیروان ادیان؛ تدوین حدیث در عصر امام عَلَیْهِ السَّلَام؛ شاگردان امام رضا و تدوین حدیث؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
بررسی تالیفات و نگارش های امام رضا علیه السلام

بررسی تألیفات و نگارش های امام رضا مشخصات کتاب: بررسی تألیفات و نگارش های امام رضا علیه السلام نویسنده : محمد صادق عارف ناشر : محمد صادق عارف عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ کتاب الفقه الرضوی؛ رساله ذهبیه، در طب؛ صحیفه الرضا؛ کتاب محض الاسلام؛ پاسخ مسائل ابن سنان؛ علل ابن شاذان؛ سخن پایانی؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
سرچشمه دانش

سرچشمه دانش مشخصات کتاب: مقاله سرچشمه دانش پدید آورنده: به نقل از گاهنامه میراث حدیث شیعه عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ عالم آل محمد؛ برترین دانشمند؛ نمونه های دانش و اندیشه امام هشتم؛ حسن ختام؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1