01- دانستنیها و کلیاتRSS

درج کتاب شما

تاریخ انبیاء و چهارده معصوم علیهم السلام - قسمت مربوط به امام حسن مجتبی علیه السلام

تاریخ انبیاء و چهارده معصوم قسمت مربوط به امام حسن مجتبی (ع) مشخصات کتاب: سرشناسه : ندایی، فرامرز، گردآورنده عنوان و نام پدیدآور : تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم. زندگانی چهارده معصوم و معجزات آنها/ به کوشش فرامرز ندایی. مشخصات نشر : تهران: سما: اروند 1389. مشخصات ظاهری : 2ج. (در یک مجلد). شابک : 978-964-6851-43-6 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : کتاب حاضر قبلا در دو جلد مجزا با عناوین ٓ زندگانی چهارده معصوم و معجزات آنان ٓ و ٓ تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم ٓ منتشر شده است. عنوان دیگر : زندگانی چهارده معصوم و معجزات آنان. موضوع : پیامبران -- سرگذشتنامه موضوع : چهارده معصوم -- سرگذشتنامه موضوع : چهارده معصوم -- معجزات رده بندی کنگره : BP88 /ن36ت23 1389 رده بندی دیویی : 297/156 شماره کتابشناسی ملی : 2017995 عناوین اصلی کتاب شامل: امام حسن مجتبی (ع)، امام دوم؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه مقاتل الطالبیین - قسمت مربوط به امام حسن مجتبی علیه السلام

ترجمه مقاتل الطالبین قسمت مربوط به امام حسن مجتبی (ع) مشخصات کتاب: سرشناسه : ابوالفرج اصفهانی علی بن حسین ق 356 - 284 عنوان قراردادی : [مقاتل الطالبین (فارسی ] عنوان و نام پدیدآور : ترجمه مقاتل الطالبین تالیف ابوالفرج اصفهانی ترجمه از هاشم رسولی محلاتی مقدمه و تصحیح از علی اکبر غفاری مشخصات نشر : تهران صدوق [1368؟]. مشخصات ظاهری : 30، ص 661 شابک : بها:2000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : روی عطف ترجمه مقاتل الطالبین شرح زندگانی بزرگان زیدیه یادداشت : بالای عنوان سرگذشت کشته شده گان از فرزندان ابوطالب عنوان دیگر : سرگذشت کشته شده گان از فرزندان ابوطالب عنوان دیگر : شرح زندگانی بزرگان زیدیه موضوع : شهیدان شیعه -- سرگذشتنامه موضوع : سادات -- سرگذشتنامه موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 4 شناسه افزوده : رسولی هاشم مترجم شناسه افزوده : غفاری علی اکبر، مصحح رده بندی کنگره : BP53/7 /‮الف 2م 7041 1368 رده بندی دیویی : 297/98 شماره کتابشناسی ملی : م 68-1619 عناوین اصلی کتاب شامل: حسن بن علی؛ بیعت مردم پس از وفات امیرالمؤمنین با آن حضرت، واگذ ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تاج الموالید : خلاصه زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام - قسمت مربوط به امام حسن مجتبی علیه السلام

تاج الموالید قسمت مربوط به امام حسن مجتبی (ع) مشخصات کتاب: سرشناسه : طبرسی فضل بن حسن 468 - 548 ق. عنوان قراردادی : تاج الموالید فی موالید الائمه و وفیاتهم . فارسی عنوان و نام پدیدآور : تاج الموالید : خلاصه زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام/ طبرسی ؛ مترجم سیدابوفاضل رضوی اردکانی. مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی 1388. مشخصات ظاهری : 80 ص. فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی 1157. شابک : 9000 ریال چاپ دوم 978-964-470-801-5 وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ دوم) یادداشت : چاپ دوم. یادداشت : کتابنامه: ص. 80 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع : چهارده معصوم -- سرگذشتنامه شناسه افزوده : رضوی اردکانی سیدابوفاضل 1328 - مترجم شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی رده بندی کنگره : ‮ BP36 ‮ /ط24ت2041 1388 رده بندی دیویی : ‮ 297/95 شماره کتابشناسی ملی : م85-49080 عناوین اصلی کتاب شامل: خلاصه زندگانی امام حسن مجتبی (ع)؛ پاورقی
مطالعه کتاب

مسئولیت های امام حسن ( علیه السلام ) در دوران پدر

مسئولیت های امام حسن (ع) در دوران پدر مشخصات کتاب: نویسنده : محمد جواد طبسی ناشر : محمد جواد طبسی عناوین اصلی کتاب شامل: آغاز؛ مسوولیت های ثبت شده در تاریخ
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
نگاهی بر زندگی دوازده امام ( علیهم السلام ) - قسمت مربوط به امام حسن مجتبی ( علیه السلام )

نگاهی بر زندگی دوازده امام علیهم السلام قسمت مربوط به امام حسن مجتبی (ع ) مشخصات کتاب: سرشناسه : علامه حلی حسن بن یوسف 648 - 726ق. عنوان قراردادی : [المستجاد من کتاب الارشاد (فارسی ] عنوان و نام پدیدآور : نگاهی بر زندگی دوازده امام علیهم السلام / تالیف علامه حلی ترجمه محمد محمدی اشتهاردی مشخصات نشر : قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی 1370. مشخصات ظاهری : 312 ص. فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ؛ 343. شابک : 900 ریال ؛ 5000 ریال (چاپ چهارم) وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری. یادداشت : کتاب حاضر برگزیده و خلاصه ای با تغییرات از کتاب "الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد" تالیف شیخ مفید می باشد. یادداشت : چاپ دیگر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی 1376(264 ص). یادداشت : چاپ چهارم: شهریور 1374. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : ائمه اثناعشر موضوع : امامت شناسه افزوده : محمدی اشتهاردی محمد، 1323-، مترجم شناسه افزوده : مفید، محمد بن محمد، 336 - 413ق. الارشاد فی حجج الله علی العباد شناسه ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1