1- کلام امامیهRSS

درج کتاب شما

حق الیقین جلد 1

حق الیقین - جلد اول مشخصات کتاب: سرشناسه : مجلسی، محمد باقربن محمدتقی، 1037 - 1111ق. عنوان و نام پدیدآور : حق الیقین/ از تألیفات مجلسی. مشخصات نشر : تهران: علمیه اسلامیه، [13xx]. مشخصات ظاهری : 636 ص. شابک : 200 ریال یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است. موضوع : شیعه -- اصول دین موضوع : شیعه -- عقاید موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. رده بندی کنگره : BP211/م3ح7 1300ی رده بندی دیویی : 297/4172 شماره کتابشناسی ملی : 1940657 عناوین اصلی کتاب شامل: [مقدمه کتاب]؛ باب اوّل در اقرار بوجود حقتعالی و صفات کمالیه اوست و در آن چند فصل است ؛ باب دویم در بیان صفاتیست که از حقتعالی نفی باید کرد و در آن چند مبحث است ؛ باب سیم در بیان صفاتیست که متعلق است بافعال حقتعالی و در آن چند مبحث است ؛ باب چهارم در مباحث نبوتست و در آن چند مبحث است ؛ باب پنجم در امامت است
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 3
گوهر وزین

گوهر وزین مشخصات کتاب: سرشناسه : امین محسن 1865 - 1952م. عنوان قراردادی : درالثمین .فارسی عنوان و نام پدیدآور : گوهر وزین : در ترجمه الدرالثمین فی اهم ما یحب معرفته علی المسلمین/مولف محسن امینی عاملی ؛ ترجمه و تحقیق باقر بیدهندی. مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران 1388. مشخصات ظاهری : 104 ص. شابک : 14000ریال 978-964-973-205-3 وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : کتابنامه : [101] - 104 ؛ همچنین به صورت زیرنویس . موضوع : شیعه -- اصول دین موضوع : اصول دین شناسه افزوده : بیدهندی ، باقر 1337 - ، مترجم رده بندی کنگره : BP211/5 /‮الف 837گ9 1388 رده بندی دیویی : 297/4172 شماره کتابشناسی ملی : 1801463 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه مترجم؛ توضیحی درباره کتاب؛ پیش سخن؛ در شناخت اصول اعتقادی؛ اسلام؛ سازگاری اسلام با تمدّن و عدالت؛ ساختار دین اسلام؛ تعداد اصول دین؛ فروع دین کدام است؟؛ توحید؛ عدل؛ نبوّت (سفارت الهی)؛ بحث امامت؛ بحث معاد؛ منابع تحقیق؛ پی نوشت ها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه الاعتقادات للشیخ المفید

الاعتقادات (ترجمه) مشخصات کتاب: سرشناسه : مفید، محمد بن محمد، 336 - 413ق. عنوان قراردادی : الاعتقادات. شرح عنوان و نام پدیدآور : ترجمه اعتقادات شیخ صدوق رض / تالیف ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی [با حواشی شیخ مفید]؛ مترجم محمد علی ابن سیدمحمد الحسنی مشخصات نشر : تهران: علمیه اسلامیه 1371. مشخصات ظاهری : 159 ص. شابک : 1000 ریال یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : ابن بابویه محمد بن علی 311 381ق. موضوع : شیعه -- عقاید شناسه افزوده : ابن بابویه محمد بن علی 311 381ق. شناسه افزوده : حسنی محمدعلی مترجم رده بندی کنگره : ‮ BP209/6 ‮ /‮الف 2‮الف 604227 1371 رده بندی دیویی : ‮ 297/4172 شماره کتابشناسی ملی : م 71-4862 عناوین اصلی کتاب شامل: [پیشگفتار]؛ [مقدمه؛ باب اول در بیان اعتقاد امامیه در توحید، و معرفت رب مجید.؛ باب دوم در صفات ذات و صفات افعال ؛ باب (سوم) اعتقاد در تکلیف ؛ باب (چهارم) اعتقاد در افعال بندگان ؛ باب (پنجم) اعتقاد در نفی جبر و تفویض ؛ باب (ششم) اعتقاد در اراده و مشیت ؛ باب (هفتم) اعتقاد در قضاء و قدر؛ باب ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1