1- دانستنیهای تبلیغRSS

درج کتاب شما

موفقیت در تبلیغ

موفقیت در تبلیغ مشخصات کتاب: سرشناسه : نبوی، محمدحسن، 1335- عنوان و نام پدیدآور : موفقیت در تبلیغ / محمدحسن نبوی. مشخصات نشر : قم: ذکری، 1392. مشخصات ظاهری : 447 ص. شابک : 150000 ریال 978-600-6041-33-9: وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : کتابنامه: ص. [445]- 447؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع : اسلام -- تبلیغات موضوع : اسلام -- تبلیغات -- احادیث موضوع : واعظان رده بندی کنگره : BP11/62/ن23م8 1392 رده بندی دیویی : 297/045 شماره کتابشناسی ملی : 3231488 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: معرفی؛ فصل اول: مفهوم شناسی تبلیغ؛ فصل دوم: تبلیغ در عصر غیبت؛ فصل سوم: پاداش اخروی تبلیغ؛ فصل چهارم: اهداف تبلیغ؛ فصل پنجم: اخلاق و خود سازی در تبلیغ؛ فصل ششم: خانواده و تبلیغ؛ فصل هفتم: هجرت بلند مدت؛ فصل هشتم: جلسات پرسش و پاسخ؛ فصل نهم: مبلّغ و مناسبتها؛ فصل دهم: مبلّغان و مخالفان؛ فصل یازدهم: مسجد، پایگاه تبلیغ
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1