معاملاتRSS

درج کتاب شما

احکام معاملات

احکام معاملات مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390 عنوان و نام پدیدآور:احکام حسابداری/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1390. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع : فقه و احکام عناوین اصلی کتاب شامل: احکام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید؛ فقه و پایه ریزی اقتصاد سالم؛ پرسش و پاسخ
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی

مقالات فقهی جلد 2 مشخصات کتاب: سرشناسه : مدرّسی طباطبایی یزدی، سیّد محمّدرضا، 1334 - عنوان و نام پدیدآور: بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی/ تقریرات دروس خارج فقه آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی. (نویسندگان: عبدالله امیرخانی، سیّد حامد طاهری، روح الله غروی) گروه فقه مؤسسه پرتو ثقلین مشخصات نشر:قم: انتشارات کریمه اهل بیت علیهم السلام، 1390. مشخصات ظاهری:316 ص/ رقعی. شابک: قیمت:14– 70852 – 971 – 964 70000 ریال وضعیت فهرست نویسی:فیپا یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع: معاملات (فقه) موضوع:رشوه؛ غش؛ کم فروشی -- فقه رده بندی کنگره:BP298/6/ب8 م631390 رده بندی دیویی:297/372 شماره کتابشناسی ملی:م96-69601 دفتر مرکز پخش / قم خ شهدا، کوچه27، کوچه ناصر، پلاک126 تلفن / 7831346 0251 4081 665 0919 Partoethaqalain@yahoo.com ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ فهرست عناوین؛ پیش گفتار؛ بررسی فقهی احکام رشوه؛ بررسی فقهی احکام غش؛ بررسی فقهی احکام تطفیف (کم فروشی)
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود مشخصات کتاب: سرشناسه : مدرسی، محمدرضا، 1334 - عنوان و نام پدیدآور : البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود .../ تقریرات دروس خارج فقه سیدمحمدرضا مدرسی طباطبائی یزدی ؛ تقریر و تنظیم عبدالله امیرخانی. مشخصات نشر : قم: دارالتفسیر، 1393 - مشخصات ظاهری : ج. شابک : دوره:978-964-535-434-1 ؛ ج. 1:978-964-535-433-4 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : کتابنامه. موضوع : معاملات اموال شخصی و منقول (فقه) موضوع : معاملات (فقه) شناسه افزوده : امیرخانی، عبدالله، 1361 - ، گردآورنده رده بندی کنگره : BP190/1/م4ب9 1393 رده بندی دیویی : 297/372 شماره کتابشناسی ملی : 3654869 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ فهرست مطالب؛ پیش گفتار؛ مطالب کلّی پیرامون بیع؛ بررسی بعض تعاریف بیع و بیان تعریف مختار؛ مبحث معاطات؛ تنبیهات معاطات؛ کتاب نامه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1