1- مجلاتRSS

درج کتاب شما

فصلنامه فرهنگ زیارت جلد 1

فصلنامه فرهنگ زیارت، جلد 1 مشخصات کتاب: نام کتاب: فصلنامه فرهنگ زیارت نویسنده: مرکز تحقیقات حج موضوع: نشریات زبان: فارسی تعداد جلد: 4 ناشر: نشر مشعر مکان چاپ: تهران سال چاپ: پاییز 1388 نوبت چاپ: 1 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ اذن دخول؛ زیارت و امامت ؛ زیارت در سیره معصومین علیهم السلام ؛ زیارت عتبات در سیره و سخن امام صادق علیه السلام ؛ زیارت مزار خدایاوران ؛ زیارت وداع ؛ آداب زیارت در نخستین رساله عملیه فارسی ؛ نگاهی به پیاده روی زائران حسینی ؛ مرجعیت شیعه و مقاومت در برابر اشغالگران ؛ حرم نجف اشرف و خاکسپاری امیر مؤمنان علیه السلام ؛ پژوهشی درباره محل دفن امام حسین علیه السلام و دیگر شهدای کربلا؛ مسجد عمران بن شاهین ؛ ستارگان حرم علوی ؛ گزارشی از سفر ابنِ جبیر به عراق ؛ کتاب شناسی زیارت
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 5
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 1

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 1 فصلنامه علمی پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال اول، شماره اول، تابستان 1392 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر داخلی: موسی اشکوری ویراستار: علیرضا ولی زاده طرح جلد: محمود کریمی صفحه آرایی: مریم کاظمی پرندان 3788- 2345ISSN: نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133 - 37165 تلفکس: 32928546 - 025 پیامک: 30007227007705 سایت: www.tkalam.ir / www.ikq.ir پست الکترونیک: Info@tkalam.ir / Info@ikq.ir قیمت: 50000 ریال ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ سخن مدیر مسئول؛ سخن سردبیر؛ نخستین واجب اعتقادی/ رضا برنجکار، مهدی نصرتیان اهور؛ گستره معنایی حکمت الهی در کلام امامیه/ سیدمحمود موسوی، محمد رنجبرحسینی؛ ابان بن تغلب؛ متکلمی از تبار محدثان امامی/ محمد جاودان، حسین منصوری¬راد؛ امامیه پژوهی در منابع فرقه نگاری اهل سنت/ محمدجواد نجفی ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 3

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 3 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال اول، شماره سوم، زمستان 1392 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدمحمدعلی رضوی ویراستار: رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پیامک: 3000722700 ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 2

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 2 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال اول، شماره دوم، پاییز 1392 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی(دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار(استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی(استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی(دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی(دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی ویراستار: رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پیامک: 3000722700 ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 6

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 6 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال دوم، شماره ششم، پاییز 1393 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی ویراستار: رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پیامک: 3 ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 7

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 7 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1393 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی ویراستار: رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پیامک: ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 10

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 10 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال سوم، شماره دهم، پاییز 1394 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی ویراستار:رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پیامک: 3 ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 9

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 9 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال سوم، شماره نهم، تابستان 1394 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی ویراستار: رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پی ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 5

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 5 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال دوم، شماره پنجم، تابستان 1393 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدمحمدعلی رضوی ویراستار: رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پیامک: ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 8

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 8 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال سوم، شماره هشتم، بهار 1394 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی ویراستار: رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پیا ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 4

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 4 فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه سال دوم، شماره چهارم، بهار 1393 صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه مدیر مسئول: هادی صادقی سردبیر: رضا برنجکار مدیر اجرایی: موسی اشکوری اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی مترجم چکیده انگلیسی: سیدمحمدعلی رضوی ویراستار: رامین باباگل زاده صفحه آرا: معصومه نوروزی ISSN: 2345-3788 نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه صندوق پستی: 133-37165 تلفکس: 32928546-025 پیامک: 30 ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1