4- توسل به امام حسن مجتبی علیه السلامRSS

درج کتاب شما

ترجمه کامل الزیارات - بخش مربوط به امام حسن مجتبی علیه السلام

ترجمه کامل الزیارات بخش مربوط به امام حسن مجتبی (ع) مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن قولویه جعفر بن محمد، - 368؟ق عنوان قراردادی : کامل الزیارات .فارسی - عربی . برگزیده عنوان و نام پدیدآور : ترجمه کامل الزیارات مولف ابی القاسم جعفربن محمدبن جعفربن موسی بن قولویه القمی مترجم محمدجواد ذهنی تهرانی مشخصات نشر : تهران پیام حق 1377. مشخصات ظاهری : 1024 ص. شابک : 22500 ریال 964-5962-10-2 ؛ 76000ریال چاپ ششم : 978-964-5962-010-2 ؛ 116000ریال(چاپ هفتم) وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری یادداشت : این کتاب بنام "جامع الزیارات و "الزیارات نیز مشهور است یادداشت : چاپ چهارم: 1384. یادداشت : چاپ ششم: 1387. یادداشت : چاپ هفتم: 1389. عنوان دیگر : کامل الزیارات عنوان دیگر : جامع الزیارات عنوان دیگر : زیارات موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق -- زیارت نامه ها موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق -- احادیث موضوع : ائمه اثناعشر -- زیارتنامه ها موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق موضوع : زیارتنامه ها شناسه افزوده : ذهنی تهر ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1