20- عرفات و منیRSS

درج کتاب شما

خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی

خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی مشخصات کتاب: سرشناسه : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. عنوان و نام پدیدآور : خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی/ با تحقیق و ترجمه محمدصادق نجمی. مشخصات نشر : مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی ، 1375. مشخصات ظاهری : 128 ص. شابک : 2400ریال(چاپ دوم) ؛ 3800ریال :چاپ سوم: 9644443101 ؛ 7500 ریال : (چاپ چهارم) : 9644448723 ؛ 12800 ریال : چاپ پنجم : 9789644448720 یادداشت : چاپ دوم. یادداشت : چاپ سوم: 1379 یادداشت : چاپ چهارم: 1384. یادداشت : چاپ پنجم: 1388. یادداشت : کتابنامه: ص. [127] - 128. موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق -- خطبه ها شناسه افزوده : نجمی، محمدصادق، 1315 - ، گردآورنده، مترجم شناسه افزوده : بنیاد پژوهش های اسلامی رده بندی کنگره : BP41/7/ن 3خ 6 1375 رده بندی دیویی : 297/953 شماره کتابشناسی ملی : م 79-1270 عناوین اصلی کتاب شامل: متن خطبه؛ نگاهی اجمالی به محتوا و چگونگی نقل خطبه در منابع مختلف؛ عکس العمل کفر جهانی و وظیفه ی ما؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1