بدعت در اذانRSS

درج کتاب شما

تحقیقی کوتاه پیرامون حی علی خیر العمل

تحقیقی کوتاه پیرامون حی علی خیر العمل مشخصات کتاب: نویسنده : مهدی آقابابایی ناشر : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان تحقیقی کوتاه پیرامون حی علی خیر العمل عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ [اذان و اقامه جبرییل در معراج حضرت رسول صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم ]؛ [شهادت عبدالله فرزند عمر]؛ [اختلافی بین مذاهب اهل سنت بر سر این موضوع]؛ بدعت عمر بن خطاب؛ روش ائمه معصومین عَلَیْهمُالسَّلَام؛ دستور حسین بن علی شهید فخ؛ [بدعت ]؛ علت واقعی حذف حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1