سیاست تبعیض نژادی و ... (ترجیح عرب بر عجم و بنی امیه بر عرب)RSS

درج کتاب شما

التعادل و الترجیح

التعادل و الترجیح اشاره: سرشناسه:خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. عنوان و نام پدیدآور:التعادل و الترجیح/ تالیف الامام الخمینی. مشخصات نشر:[تهران]: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1417ق= 1375. مشخصات ظاهری:273 ص. فروست:کوثر. شابک:7000 ریال ؛ 9500 ریال (چاپ اول) ؛ 25000 ریال (چاپ سوم) یادداشت:عربی. یادداشت:چاپ اول: 1417ق = 1376. یادداشت:چاپ سوم: 1384. یادداشت:کتابنامه: ص. [255] - 265؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع:تعادل و تراجیح شناسه افزوده:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) رده بندی کنگره:BP166/8/خ8ت7 1375 رده بندی دیویی:297/312 شماره کتابشناسی ملی:م 76-9040 ص: 1 هذا الکتاب ...: [هویه الکتاب]؛ مقدّمه التحقیق؛ مبحث التعارض و اختلاف الأدلّه؛ المقصد الأوّل فی المتکافئین؛ المقصد الثانی فیما إذا کانت لأحد الخبرین مزیّه؛ الفهارس العامّه
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1