09- فرهنگRSS

درج کتاب شما

فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی مشخصات کتاب: سرشناسه : حداد عادل غلامعلی 1324 - عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی / غلامعلی حداد عادل مشخصات نشر : تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش 1389. مشخصات ظاهری : 76 ص : مصور. 21 × 14 س م. فروست : انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش؛ 134. شابک : 300 ریال (چاپ پنجم) ؛ 18000 ریال 978-964-12-0063-5 : یادداشت : پشت جلد به انگلیسی G. Haddad Adel. The culture of nakedness and the cultural Nakedness ‮‮. یادداشت : چاپ پنجم: 1372. یادداشت : چاپ نوزدهم. یادداشت : کتابنامه ص 75 - 76؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : پوشاک -- فلسفه موضوع : پوشاک اسلامی -- فلسفه موضوع : حجاب شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش رده بندی کنگره : GT521 /ح4ف4 1389 رده بندی دیویی : 391/001 شماره کتابشناسی ملی : 2392365 عناوین اصلی کتاب شامل: بسم ا لله ا لر حمن ا لرحیم؛ رابطه لباس و فرهنگ؛ اثبا ت مدعا؛ راب ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
راه های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

راههای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مشخصات کتاب: سرشناسه : طیبی، ناهید عنوان و نام پدیدآور : راههای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب : راه کار نهادینه سازی، گسترش و حفظ باورهای دینی/ناهید طیبی منشا مقاله : پیام زن ،ش 184 ، 185 ، تیر و مرداد 1386 : ص 50 - 65 توصیفگر : زنان توصیفگر : حجاب توصیفگر : فرهنگ اسلامی توصیفگر : دانشگاه ها توصیفگر : بحران هویت توصیفگر : حکومت اسلامی توصیفگر : ارزشهای اسلامی عناوین اصلی کتاب شامل: تاریخچه اجمالی حجاب و حجاب زدایی؛ حجب یا حجاب؛ درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت اسلامی قسمت اول؛ درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت اسلامی قسمت دوم؛ فرهنگ عفاف، خانواده و دولت؛ مسئولیت ها و بایسته ها؛ مبانی مسئولیت حکومت اسلامی در ترویج حجاب قسمت اول؛ مبانی مسئولیت حکومت اسلامی در ترویج حجاب قسمت دوم؛ مبانی مسئولیت و اختیارات دولت اسلامی در زمینه حجاب بانوان؛ مبلغان و پدیده کم حجابی 1؛ مبلغان و پدیده کم حجابی(2)؛ مبلغان و پدیده کم حجابی 3؛ نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بدحجابی قسمت اول؛ نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برخور ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:مدیریت فرهنگی / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - فرهنگی عناوین اصلی کتاب شامل: مدیریت فرهنگی؛ نقش مدیران در ترویج صداقت؛ مدیریت فرهنگی کشور و ویژگی های آن؛ مهندسی فرهنگی و مدیریت کشور؛ هوش فرهنگی، نیاز مدیران در قرن تنوع؛ نقد مدیریت فرهنگی؛ تأثیر فرهنگ بر مدیریت؛ مدیریت فرهنگی ما مخاطب شناسی ندارد؛ نگاه استراتژیک به مدیریت فرهنگی؛ مهندسی فرهنگی در عصر امام باقر؛ مهندسی فرهنگی؛ طراحی مسیر توسعه؛ فرهنگ سیاسی بریتانیا؛ چالش های فرهنگی ورزش و شکست المپیک؛ ویژگی ها و خصایص مدیران فرهنگی؛ استاندارد سازی ابزار و مدیریت فرهنگی؛ ارتباطات میان فرهنگی؛ ارتباطات غیر کلامی؛ گفتگوی فرهنگها؛ مدیران و شناخت تفاوتهای فرهنگی؛ تحول ساختاری یا تحول فرهنگی؛ مطهری و آسیب شناسی فرهنگ دینی؛ بررسی طرح واره های ذهنی دانشجویان و طلاب در حساسیت فرهنگی؛ آسیب شناسی فرهنگی توسعه علمی؛ فرهنگ سازمانی از نقطه نظر رابرت کویین؛ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فرهنگ عاشورا

فرهنگ عاشورا مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران 82-7648 سرشناسه : محدثی جواد عنوان و نام پدیدآور : حیات عاشورا/ محدثی جواد منشا مقاله : ، فرهنگ جهاد، ش 29، (پاییز 1381): ص 103 - 113. توصیفگر : ادبیات دینی توصیفگر : سوگواریها توصیفگر : حسین بن علی ع ، امام سوم توصیفگر : فرهنگ اسلامی توصیفگر : تشیع توصیفگر : شهادت توصیفگر : امامان عناوین اصلی کتاب شامل: جوادمحدثی؛ پیشگفتار؛ آب؛ آتش زدن خیمه ها؛ آثار و نتایج نهضت عاشورا؛ آداب زیارت؛ آداب وعظ و منبر؛ آزادگی؛ آل الله؛ آل زیاد؛ آل عقیل؛ آل مراد؛ آل مروان؛ آمار نهضت کربلا؛ ابا عبد الله ع؛ ابراهیم بن حصین ازدی؛ ابن جوزه؛ ابو الشهداء؛ ابو بکر بن حسین بن علی ع؛ ابو بکر مخزومی؛ ابو ثمامه صائدی؛ ابو عمرو نهشلی(یا : خثعمی)؛ ابو مخنف؛ ابو هارون مکفوف؛ اجفر؛ ادب الطف؛ ادبیات عاشورا؛ ادهم بن امیه عبدی؛ اذان؛ اذن دخول؛ اذن میدان؛ اربعین؛ اربعین خونین؛ اسارت؛ اسب تاختن بر بدن امام ع؛ استرجاع؛ اسحاق بن حیوه حضرمی؛ اسرار الشهاده؛ اسرای اهل بیت ع؛ اسلم ترکی؛ اسید خضرمی؛ اصحاب امام حسین ع؛ اقساس؛ الوداع؛ ام البنین؛ امام خمینی و فرهنگ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی مشخصات کتاب: سرشناسه : مصباح محمد تقی 1313- عنوان و نام پدیدآور : تهاجم فرهنگی محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش عبدالجواد ابراهیمی مشخصات نشر : قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره 1376. مشخصات ظاهری : 176ص. شابک : 3500ریال ؛ 5000 ریال (چاپ دوم) : 964-6740-55-3 ؛ 5000 ریال (چاپ سوم) : 964-6740-14-6 ؛ 6000 ریال (چاپ هشتم) : 964-6740-14-6 یادداشت : برگرفته از سخنرانی های استاد محمدتقی مصباح یزدی یادداشت : چاپ دوم پائیز 1378. یادداشت : چاپ سوم: 1378. یادداشت : چاپ هشتم 1381. موضوع : فرهنگ زدایی -- مقاله ها و خطابه ها موضوع : استعمار فرهنگی -- مقاله ها و خطابه ها شناسه افزوده : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رده بندی کنگره : GN366 /م6ت9 1376 رده بندی دیویی : 303/482 شماره کتابشناسی ملی : م 77-2038 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ مبارزه با تهاجم فرهنگی؛ هدف مهاجمان فرهنگی؛ تهاجم و فرهنگ اسلامی؛ تهاجم فرهنگی و راهکارهای دفاعی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
حجاب در فرهنگ اسلامی

حجاب در فرهنگ اسلامی مشخصات کتاب: سرشناسه : میرخندان حمید، 1336 - عنوان و نام پدیدآور : حجاب در فرهنگ اسلامی/مولف حمید خندان. مشخصات نشر : تهران : ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده، 1387. مشخصات ظاهری : [184] ص. شابک : 18400 ریال چاپ دوم 978-600-5201-07-9 وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم) یادداشت : چاپ دوم. یادداشت : چاپ اول : 1387(فیپا). یادداشت : کتابنامه :ص. [177] - 183؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع : حجاب -- جنبه های جامعه شناختی موضوع : حجاب -- تاثیر شناسه افزوده : ایران. ریاست جمهوری. مرکز امور زنان و خانواده رده بندی کنگره : BP230/17 /م883ح3 1387 رده بندی دیویی : 297/636 شماره کتابشناسی ملی : 1304898 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه؛ مفاهیم؛ تاریخچه پوشش زنان؛ بسترها و زمینه ها؛ احکام و آداب؛ تنوع پذیری و پوشش؛ آثار پوشش اسلامی؛ حکومت و پوشش زنان؛ انتقادها از پوشش اسلامی؛ عوامل گریز از پوشش اسلام؛ ارتقای فرهنگ پوشش اسلامی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تقابل فرهنگی در روابط بین الملل اسلام و غرب

تقابل فرهنگی در روابط بین الملل اسلام و غرب مشخصات کتاب: سرشناسه : مردن سایمون Murden, Simon عنوان و نام پدیدآور : تقابل فرهنگی در روابط بین الملل اسلام و غرب سیمون مردن احمد علیخانی مشخصات نشر : تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ 1379. مشخصات ظاهری : یازده 76 ص 5/9 x 5/20س م فروست : (مطالعات نظامی - استراتژیک 12) شابک : 964-5935-31-8 2400ریال ؛ 964-5935-31-8 2400ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : عنوان به انگلیسی Cultural conflict in international relations . یادداشت : کتابنامه ص []77 موضوع : اسلام و غرب موضوع : اسلام و روابط فرهنگی شناسه افزوده : علیخانی احمد، مترجم شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانشکده فرماندهی و ستاد. دوره عالی جنگ رده بندی کنگره : BP229/3 /م 45ت 7 1379 رده بندی دیویی : 297/489 شماره کتابشناسی ملی : م 80-26239 عناوین اصلی کتاب شامل: سخن ناشر؛ پیشگفتار؛ جایگاه فرهنگ در امور انسانی؛ جایگاه فرهنگ در نظام بین الملل؛ زمان و چگونگی پیدایش واژه بیگانه؛ جهانگرایی و فرهنگ؛ بر ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فرهنگ اخلاق

فرهنگ اخلاق مشخصات کتاب: سرشناسه : اسماعیلی یزدی عباس 1332 - عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ اخلاق عباس اسماعیلی یزدی مشخصات نشر : قم مسجد مقدس صاحب الزمان (جمکران 1382. مشخصات ظاهری : 520ص. شابک : 18000ریال ؛ 38000ریال چاپ دوم 964-6705-91-X: یادداشت : چاپ دوم: زمستان 1385. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : تربیت اخلاقی موضوع : اخلاق اسلامی موضوع : احادیث اخلاقی -- قرن 14 موضوع : خودسازی (اسلام) شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) رده بندی کنگره : BP247/8 /‮الف 483ف4 رده بندی دیویی : 297/61 شماره کتابشناسی ملی : م 82-18988 عناوین اصلی کتاب شامل: تقدیم به پیشگاه ..؛ سخن نخست ؛ مبادی علم اخلاق؛ درآمدی بر مسائل علم اخلاق؛ مسائل علم اخلاق (سلوک)؛ رکود؛ پی نوشت ها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در یک نگاه

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی هیئت قائمیه اصفهان عناوین اصلی کتاب شامل: بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی هیئت قائمیه اصفهان؛ هیئت قائمیه اصفهان؛ مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در یک نگاه ؛ فعالیت های مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در سال 1390؛ واحد آموزش مجتمع فرهنگی مذهبی هیئت قائمیه اصفهان
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
امام علی علیه السلام فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعی

امام علی (ع ) فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : امام علی علیه السلام فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعی تهیه و تدوین دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مشخصات نشر : تهران زهد، 1380. مشخصات ظاهری : ص 308 شابک : 964-6997-11-2 16500ریال ؛ 964-6997-11-2 16500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه موضوع : علی بن ابی طالب ع ، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق -- نقد و تفسیر موضوع : علی بن ابی طالب ع ، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق -- فضایل موضوع : علی بن ابی طالب ع ، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق -- نظریه درباره وفاق اجتماعی شناسه افزوده : شورای فرهنگ عمومی دبیرخانه رده بندی کنگره : BP37/35 /‮الف 84 رده بندی دیویی : 297/951 شماره کتابشناسی ملی : م 79-24282 عناوین اصلی کتاب شامل: سخنی در آغاز؛ نگاهی تطبیقی به عدالت اجتماعی در اندیشه حضرت علی (ع )؛ مفهوم عدالت؛ مفهوم عدالت در اندیشه حضرت علی (ع؛ خانواده از دیدگاه رسول اکرم (ص ) و علی (ع )؛ خانواده امام علی (ع ) و همچنین حفظ مقام مادری سخت توصیه گردیده است .؛ خداشناسی در نهج البلاغه؛ مشبهه و ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
گلهای آرامش بخش ( ویژگیهای زن نمونه در فرهنگ اسلام )

گلهای آرامش بخش (ویژگیهای زن نمونه در فرهنگ اسلام) مشخصات کتاب: سرشناسه : رضایی مهدی 1341- عنوان و نام پدیدآور : گلهای آرامبخش ویژگیهای زن نمونه در فرهنگ اسلام تالیف مهدی رضایی مشخصات نشر : قم سازمان تبلیغات اسلامی پژوهشکده باقرالعلوم ع ، انتشارات نورالسجاد 1383. مشخصات ظاهری : 56 ص 5/11 × 20س م. شابک : :964-7163-57-6 3500ریال وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : چاپ قبلی عطر سعادت 1379 یادداشت : کتابنامه ص [56]؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : زناشویی (اسلام . موضوع : روابط زن و مرد. شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی پژوهشکده باقراالعلوم ع . انتشارات نورالسجاد رده بندی کنگره : BP253/2 /ر6گ 8 1383 رده بندی دیویی : 297/642 شماره کتابشناسی ملی : م 83-17899 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ به انگیزه نام کتاب؛ حجاب رمز پایداری؛ تا مرز بندگی: - دوست دو سویه -؛ زیبایی روح و جسم؛ ضرورت زندگانی مشترک - نخستین خواستگاری -؛ ارزشمندی ازدواج؛ ویژگیهای بهترین زن در گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله:؛ پی نوشت ها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات

فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات مشخصات کتاب: سرشناسه : آخوندی ،مصطفی ، 1338- عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات / تنظیم کننده مصطفی آخوندی؛ همکاران پژوهشگر قوام الدین حسینی ... [و دیگران]؛ تهیه کننده پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه. مشخصات نشر : قم: زمزم هدایت، 1387. مشخصات ظاهری : 680 ص. شابک : 75000 ریال: 978-964-2854-65-3 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : بالای عنوان : معجم نظام دفاعی اسلام عنوان دیگر : معجم نظام دفاعی اسلام موضوع : جهاد. موضوع : اسلام و جنگ. موضوع : جهاد -- احادیث. موضوع : جهاد -- جنبه های قرآنی. رده بندی کنگره : BP196/1/ آ3ف4 1387 رده بندی دیویی : 297/377 شماره کتابشناسی ملی : 1204231 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه؛ بخش اول: جهاد و دفاع؛ بخش دوم: نیروی انسانی؛ بخش سوم: اطلاعات و حفاظت اطلاعات؛ بخش چهارم: طرح و عملیات؛ بخش پنجم: تجهیزات و پشتیبانی؛ مٌنابع و مآخذ؛ فهرست تفصیلی مطالب
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : تهاجم فرهنگی / تهیه و تنظیم مرکز تحقیقات اسلامی سپاه - ویژه نامه نشریه مکتب جبهه وضعیت ویراست : [ویرایش 3؟] مشخصات نشر : [تهران ]: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . نمایندگی ولی فقیه . مرکز فرهنگی . معاونت انتشارات ، 1378. مشخصات ظاهری : جدول شابک : 4500ریال ؛ 4500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه موضوع : فرهنگ زدایی -- ایران موضوع : استعمار فرهنگی -- ایران شناسه افزوده : مکتب جبهه ، نشریه شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . مرکز فرهنگی . معاونت انتشارات شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . نمایندگی ولی فقیه . مرکز تحقیقات اسلامی رده بندی کنگره : GN366 /ت 87 1378 رده بندی دیویی : 303/48255 شماره کتابشناسی ملی : م 78-3976 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ فصل اول : فرهنگ چیست ؟؛ فصل دوم : زمینه های پیدایش تهاجم فرهنگی؛ فصل سوم : تهاجم فرهنگی از آغاز تا کنون؛ فصل چهارم : اهداف و آثار تهاجم فرهنگی؛ فصل پن ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تحلیلی بر مؤلفه های فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تحلیلی بر مؤلفه های فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشخصات کتاب: سرشناسه : میرمحمدی، داوود،1343 - عنوان و نام پدیدآور : تحلیلی بر مولفه های فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری/ داوود میرمحمدی؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما. مشخصات نشر : قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی، 1393. مشخصات ظاهری : 207 ص.؛ 5/14×5/20 س م. شابک : 65000 ریال:978-964-514-335-8 وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : کتابنامه: ص. [203] - 207. موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. -- دیدگاه درباره فرهنگ موضوع : خامنه ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، 1318 - -- دیدگاه درباره فرهنگ موضوع : فرهنگ شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی رده بندی کنگره : DSR1574/5 /ف4 ت3 1393 رده بندی دیویی : 955/0842 شماره کتابشناسی ملی : 3478541 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ کلیات؛ فصل دوم؛ تحلیل محتوای منظومه فرهنگی امام خمینی رحمه الله و مقا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
جوانان و تهاجم فرهنگی

جوانان و تهاجم فرهنگی مشخصات کتاب: سرشناسه : کاویانی محمد عنوان و نام پدیدآور : جوانان و تهاجم فرهنگی محمد کاویانی [تهیه کننده مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه ی علمیه مشخصات نشر : قم حوزه علمیه قم مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی 1382. مشخصات ظاهری : دوازده، 120 ص.: جدول. شابک : 9000 ریال :964-6918-36-0 وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : پشت جلد به انگلیسی:The youth cultural Invasion یادداشت : کتابنامه ص [117] - 120. موضوع : فرهنگ زدائی موضوع : استعمار فرهنگی موضوع : جوانان -- جنبه های اخلاقی شناسه افزوده : حوزه علمیه قم مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی رده بندی کنگره : GN366 /ک 9ج 9 رده بندی دیویی : 303/482 شماره کتابشناسی ملی : م 81-39096 عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار؛ مقدمه؛ کلیاتی در مورد مفهوم شناسی فرهنگ؛ غالب صاحب نظران علوم اجتماعی به پدیده تهاجم فرهنگی توجه داشته و درباره ی پیشینه، زمینه ها و عوامل آن بحث کرده اند.؛ این که نوجوانان و جوانان مسلمان، به خصوص در کشور اسلامی ایران، هدف لبه ی تیغ هجوم فرهنگی بیگانگان اند، امری انکارناپذیر است. به ه ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تاریخ امام حسین علیه السلام - موسوعه الامام الحسین علیه السلام جلد 1

تاریخ امام حسین علیه السلام - موسوعه الامام الحسین علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : تاریخ امام حسین علیه السلام= موسوعه الامام الحسین علیه السلام. مشخصات نشر : تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات کمک آموزشی، 1378- مشخصات ظاهری : 24 ج. فروست : کتاب رشد. شابک : دوره 978-964-5667-41-0 : ؛ ج.2 964-5667-47-X : ؛ 32000 ریال: ج.3 978-964-566-750-2 : ؛ 40000 ریال: ج.4 964-5667-69-0 : ؛ ج.5 964-7813-03-1 : ؛ 60000ریال: ج.6: 9789647813167 ؛ 70000 ریال ج. 7 978-964-7813-33-4 : ؛ ج. 8 964-7813-48-1 : ؛ 70000 ریال: ج.8 ، ق. 2 978-964-7813-48-8 : ؛ 35000 ریال : ج. 9 978-964-5667-51-9 : ؛ 60000 ریال: ج. 10 964-7813-28-7 : ؛ ج. 11 964-7813-45-7 : ؛ 80000 ریال : ج. 12 978-964-7813-60-0 : ؛ 80000 ریال : ج. 13 978-964-7813-71-6 : ؛ 80000 ریال: ج. 14 978-964-7813-70-9 : ؛ 100000ریال: ج. 15: 978-964-7813-77-8 ؛ 100000 ریال ج. 16: 978-964-7813-78-5 ؛ 150000ریال: ج.17: 978-964-7813-79-2 ؛ 70000 ریال: ج. 18 978-964-7813-62-4 : ؛ 70000 ریال: ج. 19 978-964-7813- ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 25
درآمدی بر نقش رسانه ها در جریان سازی

درآمدی بر نقش رسانه ها در جریان سازی مشخصات کتاب: سرشناسه: آذربخش، سید علی محمد، 1355 - عنوان و نام پدیدآور: درآمدی بر نقش رسانه ها در جریان سازی/ سیدعلی محمد آذربخش. مشخصات نشر: قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی، 1392. مشخصات ظاهری: 264 ص. فروست: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما؛ 9274. شابک: 978-964-514-298-6 وضعیت فهرست نویسی: فیپا موضوع: رسانه های گروهی -- تاثیر موضوع: رسانه های گروهی و فرهنگ موضوع: رسانه های گروهی -- جنبه های سیاسی موضوع: رسانه های گروهی -- جنبه های اجتماعی شناسه افزوده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی رده بندی کنگره: 1392 4د37آ/94 P رده بندی دیویی: 302/23 شماره کتابشناسی ملی: 3243229 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ پیش گفتار؛ فصل اول: کلیات؛ فصل دوم: چارچوب های موضوع؛ فصل سوم: فرآیند جریان سازی در رسانه ها؛ فصل چهارم: رویکردی تحلیلی بر انواع شگردهای جریان سازی رسانه ای؛ فصل پنجم: صدا و سیما و جریان سازی رسانه ای؛ کتاب نامه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
گویش هزارگی

گویش هزارگی مشخصات کتاب: سرشناسه:کتابخانه مجازی افغانستان،1392 عنوان و نام پدیدآور:گویش هزارگی/دکتر حفیظ الله شریعتی مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1392. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع: فرهنگ - زبان عناوین اصلی کتاب شامل: گویش هزارگی؛ سخن پایانی؛ نتیجه گیری؛ منابع و مآخذ
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
جایگاه بارداری و زایش در فرهنگ شفاهی مردم هزاره

جایگاه بارداری و زایش در فرهنگ شفاهی مردم هزاره مشخصات کتاب: سرشناسه:کتابخانه مجازی افغانستان،1392 عنوان و نام پدیدآور:جایگاه بارداری و زایش در فرهنگ شفاهی مردم هزاره/ دکتر حفیظ الله شریعتی. مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1392. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع: فرهنگ عناوین اصلی کتاب شامل: جایگاه بارداری و زایش در فرهنگ شفاهی مردم هزاره؛ نذر بچه دار شدن؛ دفع چشم زخم؛ گردن آویز و تعویذ برای مادر بچه؛ آوردن لباس برای مادر و بچه؛ نذر بچه به دنیا آوردن؛ چله گی؛ چله بری؛ مراسم تولد نوزاد؛ مراسم نامگذاری نوزاد؛ حمام بردن مادر؛ مراسم شب هفتم (هفت شب)؛ مراسم عقیقه؛ تراشیدن موی کودک؛ نذر بلا بدور؛ آل خاتو؛ ختنه سوران(سنت کردن)؛ از شیر گرفتن بچه؛ باورها و اعتقادات مردم هزاره در مورد آبستنی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آیین های باران خواهی در هزارستان

آیین های باران خواهی در هزارستان مشخصات کتاب: سرشناسه:کتابخانه مجازی افغانستان ،1392 عنوان و نام پدیدآور:آیین های باران خواهی در هزارستان/ دکتر حفیظ الله شریعتی. مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1392. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع: فرهنگ عناوین اصلی کتاب شامل: آیین های باران خواهی در هزارستان؛ مراسم دعای باران خواهی؛ نماز باران خواهی؛ مراسم باران خواهی؛ مراسم آفتاب خواهی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1