1- توحیدRSS

مجموعه ها

درج کتاب شما

توحید مفضل ، ترجمه علامه مجلسی

توحید مفضل- ترجمه علامه مجلسی مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ف 3720 سرشناسه : مجلسی محمدباقربن محمدتقی 1037 - ق 1111 عنوان و نام پدیدآور : ترجمه توحید مفضل نسخه خطی]محمدباقر[بن محمدتقی وضعیت استنساخ : ق 1142 آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه "بسمله الحمدلله الذی هدانا الی توحیده بصفوته محمد المفضل علی عبیده و عترته الاکرمین ..." انجام نسخه "مفضل گفت پس برگشتیم از نزد مولای خود با نعمت و کرامتی که هیچ کس با چنین حالی برنگشته بود ..." : معرفی کتاب "توحید مفضل روایت مفصلی است در خداشناسی و یگانگی ذات اقدس الهی که امام صادق ع بر مفضل بن عمر املاآ نمودده است نسخه حاضر ترجمه ای است از این اثر که مترجم گاهی مطالبی تحت عنوان "مترجم گوید" بر آن افزوده است این اثر بارها در ایران به چاپ رسیده است مشخصات ظاهری : 91 برگ 15 سطر، اندازه سطور 145x80، قطع 192x142 یادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ: فرنگی نخودی خط: نسخ خوانا تزئینات جلد: تیماج اناری مقوایی ضربی مجدول عطف با جلد یکی است اندرون جلد روکش کاغذی نخودی تزئینات متن عناوین با مرکب قرمز، بالای آیات ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
منشور جاوید جلد 1

منشور جاوید جلد 1 مشخصات کتاب: سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - عنوان و نام پدیدآور : منشور جاوید/ تالیف جعفر سبحانی. مشخصات نشر : قم: دار القرآن الکریم ، 13 - شابک : 1750 ریال (ج.7) یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد هفتم: 1369. یادداشت : چاپ قبلی توسط انتشارات توحید تحت عنوان "منشور جاوید قرآن" در سال 1367 منتشر شده است. یادداشت : بالای عنوان: نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی. یادداشت : کتابنامه. مندرجات : ج. 7. پیرامون پیامبر در قرآن عنوان دیگر : منشور جاوید قرآن. عنوان دیگر : نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی. موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن 14 رده بندی کنگره : BP98 /س 2م 8 1300ی الف رده بندی دیویی : 297/179 شماره کتابشناسی ملی : م 70-2982 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ بخش اول: خداشناسی و فطرت انسان؛ بخش دوم: پیمان اَلَسْتْ یا عالمِ ذر؛ بخش سوم: تسبیح خدا؛ بخش چهارم: براهین اثبات خدا در قرآن؛ بخش پنجم: توحید ذاتی یا یگانگی خدا؛ بخش ششم: توحید صفات؛ بخش هفتم: توحید در خالقیت؛ بخش هشتم: توحید در ربوبیّت؛ بخش نهم: توحید در حاکمی ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 3
اصول عقاید ( توحید )

اصول عقاید ( توحید ) مشخصات کتاب: سرشناسه : قرائتی محسن 1324 - عنوان و نام پدیدآور : اصول عقاید/ محسن قرائتی وضعیت ویراست : [ویراست 2]. مشخصات نشر : تهران مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن 1380. مشخصات ظاهری : 5 ج. شابک : 4000 ریال ج 1 964-5652-25-1 : ؛ 6000 ریال : ج. 1، چاپ سوم 978-964-5652-25-6 : ؛ 6000 ریال (ج.1 ٬ چاپ چهارم) ؛ ج 2 964-5652-44-8 : ؛ 10000 ریال ‮ ج. 5 964-5652-34-0 : ؛ 11000 ریال (ج. 5 ، چاپ دوم) ؛ 12000 ریال (ج. 5، چاپ سوم) ؛ 14000 ریال (ج. 5 ، چاپ چهارم ) ؛ 16000 ریال ج. 5، چاپ پنجم 978-964-5652-34-8 : یادداشت : ج. 1 (چاپ سوم: پاییز 1386). یادداشت : ج.1 (چاپ چهارم : بهار 1387). یادداشت : ج 5 (چاپ اول 1381). یادداشت : ج. 5 (چاپ دوم : زمستان 1384). یادداشت : ج. 5 (چاپ سوم : 1386). یادداشت : ج. 5 ( چاپ چهارم : پاییز 1386 ). یادداشت : ج. 5 (چاپ پنجم : بهار 1387). یادداشت : کتابنامه مندرجات : ج 1. توحید .ج 2. عدل ج 3. نبوت ج 4. امامت .ج 5. معاد. موضوع : شیعه -- اصول دین موضوع : ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آفریدگار جهان

آفریدگار جهان مشخصات کتاب: سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305 - عنوان و نام پدیدآور : آفریدگار جهان / مکارم شیرازی وضعیت ویراست : [ویراست؟] مشخصات نشر : قم مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع 1386. مشخصات ظاهری : 270 ص. شابک : 15000ریال 978-964-6632-31-8 : ؛ 25000 ریال (شومیز، چاپ چهارم) یادداشت : پشت جلد به انگلیسی .Makarem Shirazi.The Creator of Universe یادداشت : چاپ سوم. یادداشت : چاپ چهارم: 1389. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : خداشناسی موضوع : خدا -- اثبات رده بندی کنگره : BP217/2 /م 74آ7 1386 رده بندی دیویی : 297/42 شماره کتابشناسی ملی : 1229143 عناوین اصلی کتاب شامل: پیام مرکز نشر؛ بخش اوّل: ضرورت شناخت خدا؛ توضیحات و پاورقی ها1؛ توضیحات و پاورقی ها2؛ بخش دوم: روشن ترین دلیل توحید؛ توضیحات و پاورقی ها؛ توضیحات و پاورقی ها1؛ توضیحات و پاورقی ها2؛ توضیحات و پاورقی ها1؛ توضیحات و پاورقی ها2؛ بخش سوم: پاسخ مهمترین ایرادات مادیها؛ توضیحات و پاورقی ها
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
کتاب توحید - دفتر اول: اثبات صانع

کتاب توحید - دفتر اول: اثبات صانع مشخصات کتاب: سرشناسه : بنی هاشمی، سیدمحمد، 1339 - عنوان و نام پدیدآور : کتاب توحید/ محمد بنی هاشمی. مشخصات نشر : تهران:منیر، 1388 - مشخصات ظاهری : ج. شابک : 34000 ریال : ج.1 : 978-964-539-146-9 ؛ 40000 ریال : ج.2 : 978-964-539-207-7 ؛ 48000 ریال : ج.3 : 978-964-539-265-7 ؛ 40000 ریال : ج.4 978-964-539-207-7 : یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1389) . یادداشت : ج.3 (چاپ اول: 1390). یادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1391) (فیپا). یادداشت : کتابنامه. مندرجات : ج.1. اثبات صانع.- ج.2. معرفت خدا و آثار و احکام آن.- ج.3. تسبیح و توحید خداوند.- ج.4. معرفت بلآیه و بدون الآیه ی خداوند موضوع : توحید موضوع : الهیات موضوع : خدا -- اثبات رده بندی کنگره : BP217/4/ب87ک2 1388 رده بندی دیویی : 297/42 شماره کتابشناسی ملی : 1655059 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه؛ بخش اول: اثبات عقلی صانع متعال؛ بخش دوم: شواهد نقلی اثبات صانع متعال؛ فهرست منابع
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی

توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی/ میان آیتین علمین: احمد کربلائی و محمدحسین اصفهانی (کمپانی)به ضمیمه تذییلات و محاکمات محمدحسین طباطبائی بر سه مکتوب اول سیدقدس الله نفسه و شیخ رحمه الله علیهتذییلات تلمیذ علامه طباطبائی... محمدحسین حسینی الطهرانی... بر چهار مکتوب آخر... سید و... شیخ/ تالیف محمدحسین حسینی طهرانی. مشخصات نشر : مشهد: علامه طباطبایی1432ق=1389. مشخصات ظاهری : 352 ص. فروست : دوره علوم و معارف اسلام؛ 4. شماره کتابشناسی ملی : 2437931 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه کتاب به قلم تلمیذ علامه: سید محمد حسین حسینی طهرانی؛ توحید علمی و عینی در مکاتیب حِکَمی و عرفانی؛ تذییلات و محاکمات استاد آیه الله علّامه: حاج سیّد محمّد حسین طباطبائی أعلی الله مقامه؛ تذییلات تلمیذ علّامه طباطبائی برچهارمکتوب آخرمرحوم سید و مرحوم شیخ (اعلی الله مقامهما)
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مرزهای توحید و شرک در قرآن

مرزهای توحید و شرک در قرآن مشخصات کتاب: سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308 عنوان و نام پدیدآور : مرزهای توحید و شرک در قرآن/ نگارش جعفر سبحانی؛ ترجمه مهدی عزیزان مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1380. مشخصات ظاهری : ص 237 شابک : 964-6293-88-310000ریال ؛ 964-6293-88-310000ریال ؛ 964-6293-88-310000ریال ؛ 964-6293-88-310000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : اصل کتاب دو نام دارد "التوحید و الشرک فی القرآن الکریم" و "بحوث قرآنیه فی التوحید و الشرک یبحث..." یادداشت : چاپ دوم: 10000 :1380 ریال یادداشت : کتابنامه: ص. 231 - 225؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : توحید -- جنبه های قرآنی موضوع : شرک -- جنبه های قرآنی شناسه افزوده : عزیزان، مهدی، مترجم رده بندی کنگره : BP104/ت9 س 23041 1380 رده بندی دیویی : 297/159 شماره کتابشناسی ملی : م 80-2691 ص:1 عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار مترجم ؛ مقدّمه مؤلّف:؛ کلمه توحید و توحید کلمه ؛ فصل نخست: تبیین ایمان و کفر؛ فصل دوم: اقسام و مراتب توحید؛ فصل سوم: ماهیت عبادت و عناصر تشکیل دهنده آن ؛ فصل چهارم: ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
کتاب توحید - دفتر سوم: تسبیح و توحید خداوند

کتاب توحید - دفتر سوم: تسبیح و توحید خداوند مشخصات کتاب: سرشناسه : بنی هاشمی، سیدمحمد، 1339 - عنوان و نام پدیدآور : کتاب توحید/ محمد بنی هاشمی. مشخصات نشر : تهران:منیر، 1388 - مشخصات ظاهری : ج. شابک : 34000 ریال : ج.1 : 978-964-539-146-9 ؛ 40000 ریال : ج.2 : 978-964-539-207-7 ؛ 48000 ریال : ج.3 : 978-964-539-265-7 ؛ 40000 ریال : ج.4 978-964-539-207-7 : یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1389) . یادداشت : ج.3 (چاپ اول: 1390). یادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1391) (فیپا). یادداشت : کتابنامه. مندرجات : ج.1. اثبات صانع.- ج.2. معرفت خدا و آثار و احکام آن.- ج.3. تسبیح و توحید خداوند.- ج.4. معرفت بلآیه و بدون الآیه ی خداوند موضوع : توحید موضوع : الهیات موضوع : خدا -- اثبات رده بندی کنگره : BP217/4/ب87ک2 1388 رده بندی دیویی : 297/42 شماره کتابشناسی ملی : 1655059 عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار؛ بخش اول: تسبیح خدای واحد؛ بخش دوم: توحید خدای سبحان؛ فهرست منابع
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ترجمه و شرح خطبه توحیدیه

ترجمه و شرح خطبه ی توحیدیه مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: رساله معرفت الله در ترجمه و شرح خطبه ای در توحید از خلیفه الله امام حضرت علی بن موسی الرضا/ ترجمه و شرح از مصطفوی ، حسن ، - 1297. مشخصات نشر: [مشهد]، کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، انتشارات، 1404 ق . = 1363. مشخصات ظاهری: ص 132 وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی یادداشت: عنوان روی جلد: معرفه الله ، ترجمه و شرح روایت توحیدیه امام رضا علیه السلام. عنوان روی جلد: معرفه الله ، ترجمه و شرح روایت توحیدیه امام رضا علیه السلام. عنوان دیگر: معرفه الله ، ترجمه و شرح روایت توحید به امام رضا علیه السلام موضوع: علی بن موسی علیه السلام، امام هشتم ، 203 - 153 ق . - خطبه ها شناسه افزوده: کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام (نخستین : 1363: مشهد) رده بندی کنگره: BP47 /م 6ر5 رده بندی دیویی: 297/957 شماره کتابشناسی ملی: م 64 - 2103 عناوین اصلی کتاب شامل: اهداء؛ مقدمه؛ جریانی از زندگی امام؛ مآخذ ما در نقل این خطبه ی شریف؛ اسناد در خطبه شریف؛ رئیس المحدثین صدوق و خطبه؛ موارد ضبط خطبه شریف؛ خصوصیات این رساله؛ خطبه الرض ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
به سوی آفریدگار

به سوی آفریدگار مشخصات کتاب: سرشناسه : ‫صافی ، لطف الله ، 1297-. عنوان و نام پدیدآور : به سوی آفریدگار/ تالیف لطف الله صافی گلپایگانی وضعیت ویراست : ‫[ویراست2] مشخصات نشر : قم : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی ‫، 1377. مشخصات ظاهری : ‫144ص. فروست : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ‫؛341. شابک : 2600ریال : ‫964-470-218-2 یادداشت : این کتاب قبلا تحت عنوان"بسوی آفریدگار "در سال 1370 منتشر شده است. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : بسوی آفریدگار موضوع : خداشناسی موضوع : ‫خداشناسی-جنبه های قرآنی. موضوع : خداشناسی -- پرسش هاوپاسخ ها شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی رده بندی کنگره : ‫ BP217 ‫ /ص 25ب 5 1377 رده بندی دیویی : ‫297/42 شماره کتابشناسی ملی : م 77-14386 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه دفتر؛ خواننده گرامی !؛ پیشگفتار؛ پرسشهاو پاسخها؛ پی نوشتها
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
بداء، یا، محو و اثبات الهی

بدارآ، یا، محو و اثبات الهی مشخصات کتاب: سرشناسه : عسکری مرتضی - 1293 عنوان و نام پدیدآور : بدارآ، یا، محو و اثبات الهی مرتضی عسکری مشخصات نشر : [تهران : مجمع علمی اسلامی 1377. مشخصات ظاهری : ص 39 فروست : (بر گستره کتاب و سنت 8) شابک : 964-5841-50-x 1000ریال ؛ 964-5841-50-x 1000ریال یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : محو و اثبات الهی موضوع : بداآ رده بندی کنگره : ‮ BP218/44 ‮ /ع5ب4 1377 رده بندی دیویی : ‮ 297/42 شماره کتابشناسی ملی : م 77-9141 عناوین اصلی کتاب شامل: معنای لغوی بداء؛ معنای بداء در اصطلاح علمای عقاید اسلامی؛ بداء در قرآن کریم؛ بداء در روایات مکتب خلفا؛ بداء در روایات امامان اهل بیت؛ اثر اعتقاد به بداء؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
ایمان و آثار سازنده آن

ایمان و آثار سازنده آن مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : ایمان و آثار سازنده آن/ تالیف جعفر سبحانی مشخصات نشر : قم: موسسه امام صادق ، 1384 مشخصات ظاهری : 175ص. وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت) یادداشت : چاپ دوم شماره کتابشناسی ملی : 2393856 عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار؛ بخش نخست : دلایل توحید؛ بخش دوم : آثار سازنده ایمان به خدا از دیدگاه قرآن
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
رساله معرفت الله

رساله معرفت الله مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: رساله معرفت الله: در ترجمه و شرح خطبه ای در توحید از خلیفه الله امام حضرت عَلی بن موسی الرضا/ ترجمه و شرح مصطفوی، حسن، 1384 - 1297. مشخصات نشر: تهران: مرکز نشر آثار العلامه مصطفوی، انتشارات، 1385. مشخصات ظاهری: ص 143 شابک: 964 - 94683 - 9 - 0 وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی یادداشت: ویرایش قبلی این کتاب توسط کنگره جهانی حضرت رضا عَلَیْهِ السَّلَام در سال 1363 منتشر شده است یادداشت: فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا موضوع: عَلی بن موسی عَلَیه ما السلام، امام هشتم، 203 - 153ق. - خطبه ها رده بندی کنگره: BP46/2 /م 6ر5 1385 رده بندی دیویی: 297/957 شماره کتابشناسی ملی: م 84 - 45074 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ خطبه الرضا فی التوحید؛ خطبه: ان المأمون لما أراد یستعمل الرضا …؛ خطبه: فقال له بنوهاشم: یا أباالحَسَن اصعد المنبر و انصب لنا علما نعَبْدِ اللَّه عَلَیه …؛ متن خطبه؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
کتاب توحید - دفتر دوم: معرفت خدا و آثار و احکام آن

کتاب توحید - دفتر دوم: معرفت خدا و آثار و احکام آن مشخصات کتاب: سرشناسه : بنی هاشمی، سیدمحمد، 1339 - عنوان و نام پدیدآور : کتاب توحید/ محمد بنی هاشمی. مشخصات نشر : تهران:منیر، 1388 - مشخصات ظاهری : ج. شابک : 34000 ریال : ج.1 : 978-964-539-146-9 ؛ 40000 ریال : ج.2 : 978-964-539-207-7 ؛ 48000 ریال : ج.3 : 978-964-539-265-7 ؛ 40000 ریال : ج.4 978-964-539-207-7 : یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1389) . یادداشت : ج.3 (چاپ اول: 1390). یادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1391) (فیپا). یادداشت : کتابنامه. مندرجات : ج.1. اثبات صانع.- ج.2. معرفت خدا و آثار و احکام آن.- ج.3. تسبیح و توحید خداوند.- ج.4. معرفت بلآیه و بدون الآیه ی خداوند موضوع : توحید موضوع : الهیات موضوع : خدا -- اثبات رده بندی کنگره : BP217/4/ب87ک2 1388 رده بندی دیویی : 297/42 شماره کتابشناسی ملی : 1655059 عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار؛ بخش اول: معرفت الله و آثار آن؛ بخش دوم: احکام و اوصاف معرفت الله؛ فهرست منابع
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
هادی المضلین (در علم کلام)

هادی المضلین (در علم کلام) مشخصات کتاب: سرشناسه : سبزواری، هادی بن مهدی، 1212 - 1290ق. عنوان و نام پدیدآور : هادی المضلین (در علم کلام)/ ملاهادی سبزواری؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی. مشخصات نشر : تهران: انجمن آثار و مفاخر ایران، 1383. مشخصات ظاهری : 1 ج. (شماره گذاری گوناگون): نمونه. فروست : سلسله انتشارات همایش بین المللی قرطبه و اصفهان دو مکتب فلسفه اسلامی در شرق و غرب؛ 21. شابک : 46000 ریال 964-7874-59-6 : یادداشت : این همایش در تاریخ 9-7 اردیبهشت ماه 1381 در اصفهان توسط دانشگاه تهران، مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شده است. یادداشت : کتابنامه: ص. [415] - 416 موضوع : کلام -- متون قدیمی تا قرن 14 موضوع : توحید شناسه افزوده : اوجبی، علی، 1343 -، مصحح شناسه افزوده : محقق، مهدی، 1308 - شناسه افزوده : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی رده بندی کنگره : BP203/س 23ه2 1383 رده بندی دیویی : 297/4 شماره کتابشناسی ملی : م 83-8273 عناوین اصلی کتاب شامل: سلسله انتشارات همایش بین المللی قرطبه و اصفهان؛ فهرست مطالب؛ پیشگفتار؛ مقدمه مصحح؛ (مقدمه مصنف)؛ باب ا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اسرار توحید، یا، ترجمه کتاب توحید

اسرار توحید، یا، ترجمه کتاب توحید مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن بابویه، محمدبن علی، ق 381 - 311 عنوان قراردادی : [التوحید. (فارسی)] عنوان و نام پدیدآور : اسرار توحید، یا، ترجمه کتاب توحید/ تالیف ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی مشهور به شیخ صدوق؛ [ترجمه محمدعلی ابن محمدحسن الاردکانی مشخصات نشر : تهران]: علمیه اسلامیه، [1363؟]. مشخصات ظاهری : [512] ص شابک : بها:800ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ اول این کتاب در سال 1337 تحت عنوان "اسرار توحید"، یا، ترجمه و شرح کتاب توحید توسط انتشارات نور منتشر گردیده است عنوان دیگر : ترجمه کتاب توحید عنوان دیگر : التوحید موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 4 موضوع : توحید شناسه افزوده : اردکانی، محمدعلی، مترجم رده بندی کنگره : BP129/الف 2ت 9041 1363 رده بندی دیویی : 297/212 شماره کتابشناسی ملی : م 63-63 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: [مقدمه مترجم]؛ «باب اول» در بیان ثواب موحدان و عارفان ؛ باب دویم در بیان توحید و نفی تشبیه و مراد از نفی تشبیه متصف نبودن آن جناب است بصفات ممکنات و عدم اشتراک با ایشان ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت

توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت مشخصات کتاب: شابک : 978-964-540-306-3 شماره کتابشناسی ملی : م 82-9111 عنوان و نام پدیدآور : توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت: بررسی و نقد افترائات دکتر قفاری بر مذهب شیعه/ احمد عابدی. مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1390. مشخصات ظاهری : 452 ص. یادداشت : کتابنامه: ص. 429 - 450؛ همچنین به صورت زیرنویس. عنوان قراردادی : اصول مذهب الشیعهالاثناعشریه .شرح عنوان دیگر : بررسی و نقد افترائات دکتر قفاری بر مذهب شیعه. موضوع : قفاری، ناصر . اصول مذهب الشیعه الاثناعشریه -- نقد و تفسیر موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها موضوع : حدیث -- علم الرجال رده بندی دیویی : 297/312 رده بندی کنگره : BP212/ق7الف6084 1390 سرشناسه : عابدی، احمد، 1339 - شناسه افزوده : قفاری، ناصر . اصول مذهب الشیعه الاثناعشریه . شرح وضعیت فهرست نویسی : فیپا ص:1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ مقدمه؛ بخش اوّل کلیات؛ بخش دوم: توحید در الوهیت یا توحید عبادی؛ بخش سوم: توحید در ربوبیت؛ بخش چهارم: توحید در اسماء و صفات؛ بخش پنجم: ایمان و ارکان آن؛ خاتمه؛ کتابنامه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
یاد او ...

یاد او مشخصات کتاب: سرشناسه : مصباح ، محمد تقی ، 1313- عنوان و نام پدیدآور : یاد او / محمدتقی مصباح یزدی . مشخصات نشر : قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) ‫، 1382.‮ مشخصات ظاهری : ‫147 ص. شابک : ‫75000 ریال ‮ ‫: 964-5883-80-6 ‮ یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس . موضوع : ذکر -- احادیث موضوع : ذکر -- جنبه های قرآنی موضوع : ذکر شناسه افزوده : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رده بندی کنگره : ‫ BP266 ‫ /م6ی2 1382 رده بندی دیویی : ‫ 297/77 شماره کتابشناسی ملی : م 83-15836 عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار؛ بررسی مفهوم ذکر؛ کاربرد ذکر در مقابل غفلت و نسیان؛ اطلاقات و استعمالات ذکر؛ انواع ذکر؛ حقیقت ذکر؛ مراتب داشتن ذکر؛ رد نگرش های انحرافی درباره ذکر؛ ضرورت توجه به کمیت و کیفیت ذکر؛ ارتباط کنترل نفس با توجه به خداوند؛ نقش نیازهای مادی و معنوی در یاد کردن خداوند؛ اهمیت ذکر خدا؛ شرایط ذکر؛ آثار اعراض از یاد خدا؛ شرح خطبه؛ جلوه های عملی و رفتاری یاد خدا؛ هدایت خاص خداوند؛ گونه های وحی در قرآن؛ الهام و نج ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تجلی توحید در نظام امامت

تجلی توحید در نظام امامت مشخصات کتاب: سرشناسه: صافی گلپایگانی، لطف الله 1297 - عنوان و نام پدیدآور: تجلی توحید در نظام امامت/لطف الله صافی گلپایگانی. مشخصات نشر: قم: مسجد مقدس جمکران، 1389. مشخصات ظاهری: 76 ص. 21/5×14/5س م. فروست: سلسله مباحث امامت و مهدویت؛ 12. شابک: 8000 ریال 978-964-973-306-7 وضعیت فهرست نویسی: فیپا یادداشت: چاپ قبلی: بیناد بعثت موسسه الامام المهدی 1361. موضوع: امامت موضوع: توحید رده بندی کنگره: BP223 /ص2ت3 1389 رده بندی دیویی: 297/45 شماره کتابشناسی ملی: 2195566 عناوین اصلی کتاب شامل: تجلی توحید در رسالات انبیا؛ تجلی توحید در اسلام؛ تجلی توحید در نظام امامت؛ تجلی توحید در امامت حضرت مهدی؛ تعلیقات
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
جبر و تفویض و اختیار

جبر و تفویض و اختیار مشخصات کتاب: سرشناسه : عسکری، مرتضی، 1293 - 1386. عنوان قراردادی : دراسه حول الجبر و التفویض و القضا و القدر. اردو عنوان و نام پدیدآور : جبر و تفویض اور قضا و قدر/تالیف مرتضی عسکری ؛ مترجم کمیل اصغر زیدی. مشخصات نشر : تهران: نیک ملکی، 1387 = 2008م. مشخصات ظاهری : 30 ص. فروست : قرآن و سنت کی آئینه مین؛ 15. شابک : 4000 ریال 978-600-5192-10-0: وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : اردو. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : جبر و اختیار. موضوع : قضا و قدر. شناسه افزوده : زیدی، کمیل اصغر، مترجم رده بندی کنگره : BP219/6 /ع5د4046 1387 رده بندی دیویی : 297/465 شماره کتابشناسی ملی : 1184690 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ جبر و تفویض و اختیار؛ قضا و قدر و معنای آنها؛ روایاتی از امامان اهل بیت علیهم السلام در قضا و قدر؛ چند پرسش و پاسخ؛ پی نوشتها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1