1- اعجاز قرآنRSS

درج کتاب شما

پژوهشی در اعجاز علمی قرآن

پژوهشی در اعجاز علمی قرآن مشخصات کتاب: سرشناسه : رضایی اصفهانی محمدعلی - 1341 عنوان و نام پدیدآور : پژوهشی در اعجاز علمی قرآن محمدعلی رضایی اصفهانی مشخصات نشر : رشت کتاب مبین 1381. مشخصات ظاهری : 2 ج در یک مجلدنمودار شابک : 964-91072-8-x 40000ریال (دوره ؛ 964-92400-6-3 (ج 1) ؛ 964-92400-7-1 (ج 2) وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ قبلی کتاب مبین 1380؛ (با فروست یادداشت : ص ع به انگلیسی M. A. Rezai. The critical study of the quran's scientific miraculousness . یادداشت : کتابنامه مندرجات : ج 1. علوم کیهان شناسی و ریاضیات .-- ج 2. علوم زیست شناسی و پزشکی موضوع : قرآن و علوم موضوع : قرآن -- اعجاز رده بندی کنگره : BP103/6 /ر54پ 4 1381 رده بندی دیویی : 297/158 شماره کتابشناسی ملی : م 81-48044 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه ؛ بخش اول: کلیّات ؛ بخش دوم: قرآن و علوم کیهان شناسی ؛ بخش سوّم قرآن و علوم ریاضی ؛ بخش چهارم: قرآن و علوم زیست شناسی ؛ بخش پنجم: قرآن و علوم پزشکی فصل اول: قرآن و علوم پزشکی فصل دوّم: قرآن و درمان بیماری ها فصل سوم: قرآن و ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آشنایی با علوم قرآنی

آشنایی با علوم قرآنی(رادمنش) مشخصات کتاب: سرشناسه : رادمنش ، محمد، - 1306 عنوان و نام پدیدآور : آشنائی با علوم قرآنی / تالیف محمد رادمنش وضعیت ویراست : [ویرایش ]2 مشخصات نشر : علوم نوین . تهران : جامی : 1374. مشخصات ظاهری : [240] ص شابک : بها:5500ریال ؛ بها:5500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : این کتاب در سال 1370 توسط محمد رادمنش و در سال 1372 توسط جام ؛ رسالت منتشر شده است یادداشت : کتابنامه : ص . [240]؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : قرآن -- علوم قرآنی رده بندی کنگره : BP69 /د2آ5 1374 رده بندی دیویی : 297/15 شماره کتابشناسی ملی : م 75-345 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه مؤلف بر چاپ دوم ؛ در فضایل و مزایای قرآن ؛ فصل 1 مسأله وحی و کیفیّت آن ؛ فصل 2 قرآن و بحث اعجاز؛ فصل 3 نزول و تنزیل قرآن ؛ فصل 4 نخستین آیات و آخرین آیات نازلشده ؛ فصل 5 شأن نزول آیات ؛ فصل 6 جمع آوری قرآن ؛ فصل 7 تنظیم آیات و ترتیب سوره ها؛ فصل 8 اعرابگذاری کلمات قرآن و نقطه گذاری حروف آن ؛ فصل 9 آیات مکّی و آیات مدنیّ ؛ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مرزهای اعجاز

مرزهای اعجاز مشخصات کتاب: سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371. عنوان و نام پدیدآور : مرزهای اعجاز/ بقلم ابوالقاسم خوئی؛ ترجمه جعفر سبحانی. مشخصات نشر : تهران: موسسه امام صادق(ع)، 1385. مشخصات ظاهری : 224 ص. شابک : 19000 ریال یادداشت : این کتاب از مدخل کتاب "البیان" تالیف همین مولف ترجمه شده است. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. عنوان دیگر : البیان. موضوع : قرآن -- اعجاز شناسه افزوده : سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - ، مترجم رده بندی کنگره : BP86/خ9م4 1385 رده بندی دیویی : 297/158 شماره کتابشناسی ملی : 40462 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست موضوعات ؛ مقدمه چاپ دوم ؛ پیش گفتار چاپ نخست نهضت قرآنی در عصر حاضر؛ بیداری ملل مشرق زمین ؛ قرآن و خصیصه نهایت ناپذیری آن ؛ معجزه چیست؟؛ ادعای نبوت باید با دلیل همراه باشد؛ لزوم هماهنگی معجزه با علوم و فنون رایج هر زمان ؛ اعجاز قرآن از نظر معارف الهی ؛ اعجاز قرآن از نظر انسجام در مضمون و اسلوب ؛ اعجاز قرآن از نظر قانون گذاری ؛ قرآن و حقایق ثابت و خلل ناپذیر؛ قرآن و مسئله خبر از غیب ؛ قرآن و اسرار آفرینش ؛ پندارهای بی اساس ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اعجاز بیانی قرآن

اعجاز بیانی قرآن مشخصات کتاب: نام کتاب: اعجاز بیانی قرآن نویسنده: عائشه عبد الرحمن بنت الشاطی / حسین صابری موضوع: اعجاز بیانی تاریخ وفات مؤلف: معاصر زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی مکان چاپ: تهران سال چاپ: 1376 نوبت چاپ: اوّل عناوین اصلی کتاب شامل: یادداشت مترجم ؛ یادداشت مؤلف ؛ مقدّمه ؛ گفتار اول ؛ گفتار دوّم نظریه ای در اعجاز بیانی ؛ گفتار سوّم مسائل ابن ازرق ؛ پایان سخن
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اعجاز قرآن در نظر اهل بیت عصمت علیهم  السلام و بیست نفر از علمای بزرگ اسلام

اعجاز القرآن در نظر اهل بیت عصمت ع و بیست نفر از علمای بزرگ اسلام مشخصات کتاب: نام کتاب: اعجاز القرآن در نظر اهل بیت عصمت ع و بیست نفر از علمای بزرگ اسلام نویسنده: سید رضا مؤدب موضوع: اعجاز تاریخ وفات مؤلف: معاصر زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: احسن الحدیث مکان چاپ: قم سال چاپ: 1379 نوبت چاپ: اوّل عناوین اصلی کتاب شامل: «ضرورت اعجاز پیامبران»؛ «اعجاز قرآن از نظر معصومین علیهم السّلام»؛ اعجاز قرآن از نظر علمای شیعه ؛ «اعجاز قرآن از نظر علمای اهل سنت»؛ «بررسی وجوه اعجاز قرآن»؛ «دیدگاه برخی از مستشرقین درباره اعجاز قرآن»؛ «معارضین اعجاز قرآن»؛ «درخواست معجزه و عدم اجابت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم»؛ فهرست مطالب ؛ کتابنامه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
بدیع القرآن

بدیع القرآن مشخصات کتاب: نام کتاب: بدیع القرآن نویسنده: ابن ابی الاصبع المصری / سید علی میر لوحی موضوع: اعجاز بلاغی تاریخ وفات مؤلف: 656 ق زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: آستان قدس مکان چاپ: مشهد سال چاپ: 1368 نوبت چاپ: بی نا عناوین اصلی کتاب شامل: سخن مترجم ؛ سرآغاز؛ پیشگفتار موضوع بحث و اهداف آن، روش بحث و منابع آن ؛ فصل اوّل ؛ فصل دوم درباره بدیع قرآن ؛ فصل سوم در معرّفی مؤلف (ابن ابی الاصبع)؛ پیشگفتار تصحیح ؛ مقدّمه مؤلّف ؛ ملحقات ؛ ترجمه آیات قرآن کریم و احادیث و اشعار و سایر عبارتهای عربی منقول در: مقدّمه مصحّح و پیشگفتار تصحیح بدیع القرآن ؛ ترجمه اشعار منقول در حواشی بدیع القرآن ؛ فهرستها:
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آن سوی آیه ها، نگرشی بر اعجازهای پزشکی قرآن

آن سوی آیه ها نگرشی بر اعجازهای پزشکی قرآن مشخصات کتاب: سرشناسه : نوری زاد، صمد، 1341 - عنوان و نام پدیدآور : آنسوی آیه ها نگرشی بر اعجاز های قرآن کریم/صمد نوری. مشخصات نشر : قم: آیت عشق، 1383. مشخصات ظاهری : 304 ص.: مصور، جدول. شابک : ‫20000 ریال ‫ 964-8270-04-X: یادداشت : پشت جلد لاتینی شده: An Suye ayeh - ha. یادداشت : کتابنامه: ص. [310] - 304؛ همچنین به صورت زیرنویس. یادداشت : نمایه. عنوان دیگر : نگرشی بر اعجازهای قرآن کریم. موضوع : قرآن -- پزشکی و بهداشت. موضوع : قرآن -- اعجاز. رده بندی کنگره : ‫ BP103/51383 ‫ /‮ن 866آ9 رده بندی دیویی : ‫ 297/158 شماره کتابشناسی ملی : 1055727 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه ؛ فصل اول: دوران جنینی doirep suteF؛ فصل دوم: تولد htirB؛ فصل سوم: تغذیه کودک و شیر gnideeF klim؛ فصل چهارم: شگفتی های بدن انسان ydoB s'namuh lufrednoW؛ فصل پنجم: چشم (از منظر نوین) (weiV weN) eyE؛ فصل ششم: بکرزایی sisnegonehtraP؛ فصل هفتم: نازایی و عقیمی ytilitrefnI ytilirets؛ فصل هشتم: عادت ماهانه noitaurtsneM؛ ف ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
آشنایی با علوم قرآنی

آشنایی با علوم قرآنی(رکنی) مشخصات کتاب: سرشناسه : رکنی یزدی ، محمدمهدی ، - 1309 عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با علوم قرآنی / تالیف محمدمهدی رکنی یزدی مشخصات نشر : تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ). مشهد: آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی ، 1379. مشخصات ظاهری : دوازده ، ص 223 فروست : (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )؛ 429. زبان و ادبیات فارسی 17) شابک : 964-459-441-x 5000ریال ؛ 964-459-441-x 5000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : پشت جلد به انگلیسی :Muhammad Mehdi Rukni Yazdi: An introduction to quranic sciences . یادداشت : کتابنامه : ص . [216] - 223؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : قرآن -- علوم قرآنی شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی رده بندی کنگره : BP69/5 /ر8آ5 رده بندی دیویی : 297/15 شماره کتابشناسی ملی : م 79-10277 عناوین اصلی کتاب شامل: ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن

آیات و اشارات : اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران 76-24615 سرشناسه : یزدانی عباس عنوان و نام پدیدآور : آیات و اشارات : اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن/ یزدانی عباس منشا مقاله : ، صحیفه مبین ش 11 ، (زمستان 1376): ص 12 - 14. توصیفگر : اعجاز قرآن توصیفگر : قصص قرآن عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ معرفی قرآن از طریق قرآن؛ معرفی قرآن در احادیث؛ نقد تفصیلی نظریه رشاد خلیفه؛ نقد کتاب ((المعجزه ))؛ نقد کتاب ((آیت کبری ))؛ نقد جزوه ((اعجاز ریاضی قرآن در خصوص اعداد زوج و فرد)) .؛ نقد کتاب ((ماورای احتمال ))؛ نقد کتاب ((الاعجاز العددی فی القرآن الکریم )).؛ نقد کتاب ((من الاعجاز البلاغی و العددی للقرآن الکریم ))
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
پدیده قرآنی

پدیده قرآنی مشخصات کتاب: سرشناسه : بن نبی، مالک، 1973 - 1905 عنوان و نام پدیدآور : پدیده قرآنی/ مالک بن نبی؛ ترجمه و حواشی از علی حجتی کرمانی مشخصات نشر : نشر مشعر. حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت: 1371. مشخصات ظاهری : سه، 417 ص.جدول فروست : (مجموعه آثار14) شابک : بها:3200ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : فصلی در اعجاز قرآن مقدمه ایست بر این کتاب که توسط محمود محمد شاکر نوشته شده است یادداشت : عنوان اصلی: الظاهره القرآنیه. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : قرآن -- اعجاز شناسه افزوده : حجتی کرمانی، علی، 1316 - ، مترجم شناسه افزوده : حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت رده بندی کنگره : BP86/ب 9ظ2041 1371 رده بندی دیویی : 297/158 شماره کتابشناسی ملی : م 72-1245 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار مترجم ؛ مقدمه مؤلف ؛ پدیده قرآنی ؛ نهضت پیامبری ؛ اصول اسلام «منابع»؛ عصر بعثت ؛ خصائص ظاهری وحی ؛ راهنمای اعلام:- کسان- کتابها- مکانها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
پژوهشی در نظم قرآن

پژوهشی در نظم قرآن مشخصات کتاب: سرشناسه : فقهی زاده عبدالهادی - 1347 عنوان و نام پدیدآور : پژوهشی در نظم قرآن عبدالهادی فقهی زاده مشخصات نشر : تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، 1374. مشخصات ظاهری : ص 190 شابک : بها:5200ریال ؛ بها:5200ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه [183] - 190؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : قرآن -- طبقات آیات موضوع : قرآن -- بررسی و شناخت موضوع : قرآن -- تحقیق شناسه افزوده : جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران رده بندی کنگره : BP72/4 /ف 7پ 4 رده بندی دیویی : 297/15 شماره کتابشناسی ملی : م 74-5895 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه ؛ بخش اول توقیف یا اجتهاد در ترتیب آیات و سور؛ بخش دوم تناسب آیات و سور؛ بخش سوم پراکنده به نظر آمدن قرآن ؛ نتایج کلی بحث ؛ [فهرستها]
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
بلاغت و فواصل قرآن

بلاغت و فواصل قرآن مشخصات کتاب: نام کتاب: بلاغت و فواصل قرآن نویسنده: جواد طاهر خانی موضوع: اعجاز ادبی تاریخ وفات مؤلف: معاصر زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: جهاد دانشگاهی مکان چاپ: تهران سال چاپ: 1383 نوبت چاپ: اوّل عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب ؛ پیشگفتار؛ بخش اول بلاغت قرآن ؛ بخش دوم فواصل قرآن ؛ فهرستها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اعجاز در قرآن کریم

اعجاز در قرآن کریم مشخصات کتاب: نام کتاب: اعجاز در قرآن کریم نویسنده: حسن عرفان موضوع: اعجاز تاریخ وفات مؤلف: معاصر زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی مکان چاپ: تهران سال چاپ: 1379 نوبت چاپ: اوّل عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب ؛ [مباحث کلی اعجاز و تحدی ]؛ اعجاز بیانی قرآن ؛ اعجاز محتوای قرآن ؛ اعجاز علمی قرآن ؛ اعجاز قرآن از منظر اخبار غیبی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اقتباس از قرآن کریم

اقتباس از قرآن کریم مشخصات کتاب: نام کتاب: اقتباس از قرآن کریم نویسنده: ابو منصور عبد الملک بن محمد ثعالبی / حسین صابری موضوع: فن اقتباس / اعجاز ادبی تاریخ وفات مؤلف: 429 ق زبان: فارسی تعداد جلد: 1 ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی مکان چاپ: تهران سال چاپ: 1386 نوبت چاپ: اوّل عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب ؛ یادداشت مترجم ؛ ثعالبی «1»؛ کتاب الاقتباس «1»؛ مقدمه مؤلف ؛ باب اوّل سپاس ها و ستایش های سزاوار خداوند که از قرآن کریم اقتباس شده است ؛ باب دوم یادی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و برخی از شایستگی ها و ویژگی هایش ؛ باب سوم خاندان پاک پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و برخی از فضایل و شماری از خبرها و نیز گزیده هایی از سخنانشان ؛ باب چهارم برتری جایگاه و سخنان صحابه ؛ باب پنجم پیامبران و امت های پیشین و اقتباس از داستان های ایشان ؛ باب ششم فضیلت دانش و دانشی مردان و نوآوری های نکوی ایشان و استنباط بدیعشان ؛ باب هفتم ادب، عقل، حکمت و اندرز نیکو؛ باب هشتم خوی های ستوده ؛ باب نهم خوی های نکوهیده، رفتارهای ناروا و نکوهش سبک خردان و نادانان ؛ باب دهم گونه هایی از ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اسلام فراتر از زمان

اسلام فراتر از زمان مشخصات کتاب: شابک : 978-964-9910-73-4 شماره کتابشناسی ملی : 1950457 عنوان و نام پدیدآور : اسلام فراتر از زمان/محمد امینی گلستانی. مشخصات نشر : قم: سپهرآذین، 1388. مشخصات ظاهری : 668 ص. موضوع : قرآن -- اعجاز موضوع : اسلام -- آینده نگری رده بندی دیویی : 297/04 رده بندی کنگره : BP11/5 /آ9 الف8 1388 سرشناسه : امینی گلستانی، محمد، 1317 - وضعیت فهرست نویسی : فیپا عناوین اصلی کتاب شامل: اسلام فراتر از زمان ؛ تقدیم ؛ آیات بخش 1 در باره قرآن ؛ بخش 2 قرآن و کیهان شناسی ؛ بخش 3 قرآن و آفرینش زمین وجمادات ؛ بخش 4 قرآن و آفرینش انسان ؛ بخش 5 قرآن و آفرینش نباتات ؛ بخش 6 پیشگوئی های رسول خدا صلی الله علیه و آله وامامان علیهم السلام ؛ بخش 7 احادیث سیأتی ؛ بخش 8 احادیث یأتی ؛ بخش 9 اشراط ساعت یا علائم قیامت ؛ بخش 10 پیشگوئی و اخبار از اماکن ؛ بخش 11 پیشگوئی و اخبار در باره اشخاص ؛ بخش 12 در باره حضرت بقیّه اللَّه الأعظم عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء؛ بخش 13 اسلام و مسائل بهداشتی و پزشکی ؛ بخش 14 تطبیق ها و مقایسه ها.؛ منابع و ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
پیامبر اسلام و معجزه ماندگار

پیامبر اسلام و معجزه ماندگار مشخصات کتاب: نوع: مقاله پدیدآور:شریعتی سبزواری، محمدباقر عنوان و شرح مسئولیت:پیامبر اسلام و معجزه ماندگار [منبع الکترونیکی] / محمدباقر شریعتی سبزواری توصیف ظاهری:1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML؛ داده های الکترونیکی (15 بایگانی: 76.3KB) موضوع: قرآن محمد (ص)، پیامبر اسلام عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ تاریخ و محیط زندگی پیامبر اسلام؛ اوضاع جهان پیش از ظهور اسلام؛ قرآن، کتاب اندیشه و عمل؛ اعجاز ماندگار اسلام؛ ویژگی ها و برتری های قرآن؛ فرآیند شناخت قرآن؛ چگونه قرآن را بشناسیم؟؛ وجوه اعجاز قرآن؛ دینِ خاتم معجزه جاوید می طلبد؛ ثبات قالب ها؛ ماجرای هماوردی در عصر امام صادق؛ ضرورت معرفت قرآن؛ آیا قرآن شناختنی است؟؛ پاورقی
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تحدی یا دعوت بمقابله بمثل

تحدی یا دعوت بمقابله بمثل مشخصات کتاب: سرشناسه : امینی گلستانی، محمد، 1317 - عنوان و نام پدیدآور : تحدی یا دعوت بمقابله بمثل/ محمد امینی گلستانی. مشخصات نشر : قم: سپهر آذین، 1388. مشخصات ظاهری : 135 ص. موضوع : اعجاز قرآن ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ فهرست موضوعات ؛ تقدیم ؛ پیشگفتار؛ قدیم ترین نمونه های کاربرد اصطلاح» تحدی «؛ تحدی اصطلاحی آشنا در میان متکلمان ومفسران ؛ تعریف تحدی ؛ تحدی در قرآن ؛ قرآن، و دعوت به تحدّی ؛ مسیلمه و معارضه با قرآن و آیات تحدی ؛ ملحدان و اظهار عجز از نقض قرآن در عصر امام صادق علیه السلام ؛ معارضه با قرآن از جانب منکران در طول تاریخ ؛ انواع تحدّی و هماوردطلبی و مراحل آن ؛ نقش هدایتگری قرآن ؛ ارتباط تنگاتنگ مفهوم تحدی با اعجاز قرآن ؛ مقدمه ؛ آیات قرآن ؛ چکیده:؛ منابع: تحقیقات سرکار خانم زهره.؛ تعدادی از پیشگوئی های قرآن مجید؛ منابع و مصادر بی واسطه یا با واسطه کتاب
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1