11- فدکRSS

درج کتاب شما

السقیفه و فدک

السقیفه و فدک اشاره: نام کتاب: السقیفه و فدک نویسنده: جوهری بصری، احمد بن عبد العزیز تاریخ وفات مؤلف: 323 ق محقق / مصحح: امینی، محمد هادی موضوع: تاریخ زبان: عربی تعداد جلد: 1 ناشر: مکتبه نینوی الحدیثه مکان چاپ: تهران سال چاپ: بی تا هذا الکتاب ...: [المدخل]؛ المقدمه؛ القسم الأول: السّقیفه؛ القسم الثانی: فدک ؛ ألملحقات ؛ الفهارس
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فدک فی التاریخ

فدک فی التأریخ اشاره: سرشناسه : صدر، محمدباقر، 1979 - 1931 Sadr, Muhammad Baqir عنوان و نام پدیدآور : فدک فی التاریخ محمدباقر الصدر مشخصات نشر : تهران موسسه البعثه مرکز الطباعه و النشر، 1424ق = 2003 = 1382. مشخصات ظاهری : ص 148 شابک : 964-309-347-6 9000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ قبلی مرکز الابحاث و الدراسات التخصیصه الشهید الصدر، 1382 یادداشت : عربی یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : فدک موضوع : فاطمه زهرا(س ، 8؟ قبل از هجرت - ق 11 شناسه افزوده : بنیاد بعثت مرکز چاپ و نشر رده بندی کنگره : BP27/25 /ص 4ف 4 رده بندی دیویی : 297/973 شماره کتابشناسی ملی : م 82-35583 هذا الکتاب ...: مقدمه المحقق؛ تقدیم بقلم الإمام الشهید الصدر؛ علی مسرح الثوره؛ فدک بمعناها الحقیقی والرمزی؛ تاریخ الثوره؛ قبسات من الکلام الفاطمی؛ محکمه الکتاب؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
رساله حول حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما و لا دینارا

رساله حول حدیث نحن... اشاره: سرشناسه : مفید، محمدبن محمد، ق 413 - 336 عنوان و نام پدیدآور : رساله حول حدیث نحن معاشر الانبیاآ لانورث / تالیف شیخ المفید محمدبن محمدبن النعمان ابن المعلم ابی عبدالله ، العکبری البغدادی مشخصات نشر : [قم ]: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413ق . = 1372. مشخصات ظاهری : 30 ص .نمونه فروست : (مصنفات الشیخ المفید19) یادداشت : عربی یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : کلام شیعه امامیه -- قرن ق 4 شناسه افزوده : کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (1372: قم ) رده بندی کنگره : ‫ ‮ BP209/6 /م 7م 6 19.ج 1372 رده بندی دیویی : ‫ ‮ 297/4172 شماره کتابشناسی ملی : م 72-3629 هذا الکتاب ...: المقدمه؛ فصل
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مساله فدک

مسأله فدک اشاره: سرشناسه : حسینی میلانی، علی 1326 - عنوان و نام پدیدآور : مسأله فدک وحدیث انا معاشرالانبیاء لانورث/تالیف علی حسینی میلانی مشخصات نشر : قم: الحقایق، 1388. مشخصات ظاهری : 88 ص. فروست : اعرف الحق تعرف اهله؛ 3 شابک : 978-964-2501-08-3 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : کتاب حاضر در سال 1386 توسط همین ناشر با عنوان ٓفدک در فراز و نشیب: پژوهشی در مورد فدک در پاسخ به یک دانشور سنی ٓبه فارسی ترجمه شده است . عنوان دیگر : حدیث انا معاشرالانبیاء لانورث موضوع : فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت - 11ق. موضوع : فدک شناسه افزوده : مرکز الحقائق الاسلامیه رده بندی کنگره : BP27/25 /ح55م5 1388 رده بندی دیویی : 297/973 شماره کتابشناسی ملی : 1810608 هذا الکتاب ...: کلمه المرکز … ص: 4؛ المقدمه … ص: 7؛ مسأله فدک … ص: 11؛ حدیث: إنّا معاشر الأنبیاء لا نورث … ص: 39
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فاطمه الزهراء ( سلام الله علیها ) الحوراء الانسیه

فاطمه الزهراء الحوراء الانسیه اشاره: نویسنده : الشیخ ضیاء الجواهری ناشر : الشیخ ضیاء الجواهری هذا الکتاب ...: المقدمه؛ الاهداء؛ المولد الطاهر والعنایات الالهیه؛ مکانتها عند رسول الله؛ اسماؤها و کناها؛ معالم الشخصیه السماویه للزهراء؛ الآیات الکریمه النازله بحقها و أهل بیتها؛ مناقبها من لسان رسول الله؛ منزله أهل البیت عند رسول الله؛ الزهراء فی نظر الصحابه؛ قبسات مضیئه من مناقبها التی انفردت بها علی سائر النساء؛ شذرات متنوعه من سیرتها؛ لمسات من حیاتها العلمیه؛ الزهراء و حقها المشروع فی فدک؛ مظاهر الانحراف التی شهدتها فاطمه بعد وفاه أبیها؛ احتجاجها علی الانحراف بعد رسول الله؛ دورها فی توجیه الامه و تربیتها علی المفاهیم الاسلامیه؛ دورها السیاسی فی مواجهه الاحداث؛ احوالها بعد وفاه ابیها؛ وفاتها و وصیتها؛ عصمه الزهراء؛ تسبیح الزهراء و فضله؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فدک

فدک اشاره: سرشناسه : موسوی، جاسم هاتو Musawi, Jasim Hatu عنوان قراردادی : الشیعه و اهل البیت .شرح عنوان و نام پدیدآور : فدک: دراسه تحقیقیه ناظره الی الشبهات التی طرحها احسان الهی ظهیر فی کتابه (الشیعه و اهل البیت) حول مساله فدک/ جاسم هاتو الموسوی. مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1390. مشخصات ظاهری : 212 ص. شابک : 978-964-540-338-4 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : عربی. یادداشت : این کتاب شرحی بر کتاب "الشیعه و اهل البیت" تالیف احسان الهی ظهیر است. یادداشت : کتابنامه: ص. 193- 207؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع : ظهیر، احسان الهی . الشیعه و اهل البیت -- نقد و تفسیر موضوع : ارث (فقه) موضوع : فدک (عربستان سعودی) شناسه افزوده : ظهیر، احسان الهی . الشیعه و اهل البیت. شرح رده بندی کنگره : BP27/25 1390 /ظ9ش90218 رده بندی دیویی : 297/973 شماره کتابشناسی ملی : 2489351 ص:1 هذا الکتاب ...: المُقدِّمَه؛ المدخل: أموالُ الدَّوله الإسلامیَّه؛ الفصل الأوّل: إرث الأنبیاء فی النصوص الشّیعیَّه وتاریخیَّه فدک؛ الفصل الثانی: النِّحْلَهُ والإرْث؛ الفصل الثالث: مناقشه استدلال أ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
محنه فاطمه ( سلام الله علیها )

محنه فاطمه اشاره: سرشناسه : ناصر، عبدالله عنوان و نام پدیدآور : محنه فاطمه بعد وفاه رسول الله صلی الله علیه و آله نصوص تاریخیه من مصادر السنه المعتمده تالیف عبدالله الناصر مشخصات نشر : قم انوار المهدی 1380. مشخصات ظاهری : ص 246 شابک : 964-6223-62-1 ؛ 964-6223-62-1 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : عربی یادداشت : کتابنامه ص [221] - 234؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : فاطمه زهرا(س ، 8؟ قبل از هجرت - 11ق موضوع : فاطمه زهرا(س ، 8؟ قبل از هجرت - 11ق -- احادیث اهل سنت موضوع : فدک رده بندی کنگره : BP27/2 /ن 156م 3 رده بندی دیویی : 297/973 شماره کتابشناسی ملی : م 81-11457 هذا الکتاب ...: الاهداء؛ المقدمه؛ وصایا النبی بأهل بیته والتحذیر من بغضهم وعدائهم؛ نبذه موجزه فی فضائل فاطمه الزهراء؛ اقتحام بیت فاطمه؛ حرق بیت فاطمه؛ اسقاط فاطمه محسنا؛ قصه فدک؛ خطبه فاطمه فی المهاجرین والانصار واحتجاجاتها؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
السقیفه و فدک

السقیفه وفدک اشاره: الساعدی، باسم مجید،         مُعد ومحشی. السقیفه وفدک / تصنیف أبی بکر الجوهری؛ جمع وتحقیق وتعلیق باسم مجید الساعدی؛ [تقدیم] محمد علی الحلو. - کربلاء: العتبه الحسینیه المقدسه، 1431ق. = 2010م. 288ص. – (قسم الشؤون الفکریه والثقافیه؛ 45) المصادر : ص263 282؛ وکذلک فی الحاشیه. 1 . الجوهری، احمد بن عبد العزیز،    - 323ق. السقیفه وفدک – مختصر . 2 . الخلافه – شبهات وردود. 3 . سقیفه بنی ساعده – نتائج وتأثیرات . 4 . علی بن أبی طالب (ع)، الإمام الأول، 23 قبل الهجره – 40 ق. – اثبات خلافه . 5 . فاطمه الزهراء (س)، 8 ؟ قبل الهجره – 11ق. تعقیب وإیذاء . 6 . فاطمه الزهراء (س)، 8 ؟ قبل الهجره – 11 ق. – الخطبه الفدکیه . 7 . الإسلام – تاریخ – القرن 1 ق. 8 . الصحابه – شبهات وردود. 9 . الحدیث – منع التدوین . ألف. الجوهری، احمد بن عبد العزیز،    - 323ق. السقیفه وفدک. اختصار . ب . الحلو، محمد علی، 1957 -    م. مقدم. ج . العنوان. 7035 س  9 ج / 5 / 223 BP تمت الفهرسه فی مکتبه العتبه الحسینیه المقدسه قبل النشر ص: 1 هذا الکتاب ...: الإهداء؛ مقدمه اللجنه العلمیه؛ القسم الأول: ا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1