09- نثرRSS

درج کتاب شما

حکایتهای گلستان سعدی به قلم روان

حکایتهای گلستان سعدی به قلم روان مشخصات کتاب: سرشناسه : محمدی اشتهاردی محمد، - 1323 عنوان و نام پدیدآور : حکایتهای گلستان سعدی شامل 180 حکایت به قلم روان محمد محمدی اشتهاردی مشخصات نشر : قم نبوی 1374. مشخصات ظاهری : ص 273 شابک :3800ریال ؛ 3800ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : پشت جلد به انگلیسی M. M. Eshtehardi. The Tales of Golestan -e-Sadi . شناسه افزوده : سعدی مصلح بن عبدالله - 691؟ق گلستان رده بندی کنگره : PIR8203 /ح 8483ح 8 1374 رده بندی دیویی : 3‮فا 8/62 شماره کتابشناسی ملی : م 74-7958 عناوین اصلی کتاب شامل: سخن ناشر؛ پیشگفتار؛ سعدی کیست ؟؛ تحصیلات سعدی؛ سفرهای طولانی سعدی؛ تاءلیفات ارزشمند سعدی؛ نگاهی به گلستان سعدی؛ کتاب حاضر؛ باب اول : در سیرت پادشاهان؛ باب دوم : در اخلاق پارسایان؛ باب سوم : در فضیلت قناعت؛ باب چهارم : در فواید خاموشی؛ باب پنجم : در عشق و جوانی (326)؛ باب ششم : در ناتوانی و پیری؛ باب هفتم : در تاءثیر تربیت؛ پی نوشتها
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
کلیله و دمنه

کلیله و دمنه مشخصات کتاب: شماره بازیابی : 6-16779 عنوان قراردادی : کلیله و دمنه عنوان و نام پدیدآور : کلیله و دمنه[چاپ سنگی] ابوالمعالی نصرالله منشی وضعیت نشر : هند: [بی نا]، [بی تا] مشخصات ظاهری : 402ص.؛18*25س.م یادداشت : فارسی آغاز، انجام، انجامه : آغاز:افتادگی دارد.." دشمنان و ایمن نمودن از مکر و حیله ایشان، باب پنجم در مضرت غافل شدن و از دست دادن مطلوب و اهمال ورزیدن در آن..." انجام:...کسب کن تا زری بدست آید که زعقل تو هیچ نگشاید/ شاه با آنکه تخت دارد وتاج بزر کاسبان..." نسخه در پاین نیز افتادگی دارد. مشخصات ظاهری اثر : نوع و تز ئینات جلد:مقوایی با روکش گالینگور سبز رنگ نوع و درجه خط:نستعلیق خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:کتاب در متن و حاشیه تصحیح شده است. توضیحات نسخه : نسخه در آغاز و پایان افتادگی دارد و دچار پوسیدگی و کرم خوردگی می باشد. معرفی چاپ سنگی : اصل این کتاب کلیله و دمنه است که در زمان سلطان حسین میرزای بایقرا، ملا حسین کاشفی برای نظام الدوله تحریر نمود که به انوار سهیلی معروف است که حکایاتی است به طریق سئوال و جواب از رای و برهم ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
جغرافیای حافظ ابرو جلد 1

جغرافیای حافظ ابرو جلد 1 مشخصات کتاب: سرشناسه : حافظ ابرو، عبدالله بن لطف الله، 763؟ - 834؟ق. عنوان و نام پدیدآور : جغرافیای حافظ ابرو/ شهاب الدین عبدالله خوافی مشهور به حافظ ابرو؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق صادق سجادی. مشخصات نشر : تهران: بنیان: دفتر نشر میراث مکتوب، 1375- مشخصات ظاهری : 6 ج.: نقشه، نمودار. فروست : میراث مکتوب؛ 25. تاریخ و جغرافیا؛ 1. شابک : دوره: 964-6781-26-8 ؛ 12000ریال: ج.1: 964-90006-3-1 ؛ 18000ریال: ج.2: 964-6781-24-1 ؛ 16000ریال: ج.3: 964-6781-25-x یادداشت : جلد اول تا سوم به تصحیح صادق سجادی و جلد چهارم تا ششم به تصحیح علی آل داوود یادداشت : ج. 2، 3 (چاپ اول: 1378): توسط دفتر نشر میراث مکتوب، آئینه میراث منتشر شده است. یادداشت : ص. ع. لاتینی شده:Jografiya -ye hafez abru. یادداشت : کتابنامه. مندرجات : ج. 1. کیهان شناسی، دریاها، دریاچه ها، رودها، کوهها، جغرافیای تاریخی سرزمینهای عرب، مغرب، اندلس، مصر و شام .--ج. 2. مشتمل بر جغرافیای تاریخ مدیترانه، ارمنستان، فرنگستان، جزیره عراق، خوزستان و فارس .--ج. 3. مشتمل بر جغرافیای تاریخی کرمان و هرموز.-- موضوع : جغ ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 4
فارسنامه ابن بلخی ( بر اساس متن مصحح لسترنج و نیکلسن )

فارسنامه ابن بلخی: بر اساس متن مصحح لسترنج و نیکلسن مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن بلخی، قرن 6ق. عنوان و نام پدیدآور : فارسنامه ابن بلخی: بر اساس متن مصحح لسترنج و نیکلسن/ توضیح و تحشیه از منصور رستگار فرسایی. مشخصات نشر : شیراز: بنیاد فارس شناسی، 1374. مشخصات ظاهری : [2]٬ ب٬ 516 ص.: مصور٬ نقشه. یادداشت : ص. ع. به انگلیسی: The Fars-Nameh of Ibn Balkhi. یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. یادداشت : نمایه. موضوع : نثر فارسی-- قرن 6ق. موضوع : فارس شناسه افزوده : رستگار فسائی، منصور، 1317 - شناسه افزوده : لسترینج، گای، 1854-1933م.، مصحح شناسه افزوده : Le Strange, Guy شناسه افزوده : نیکلسون، رنلد الین، 1868 - 1945م.، مصحح شناسه افزوده : Nicholson, Reynold Alleyne شناسه افزوده : بنیاد فارس شناسی رده بندی کنگره : DSR2043/الف45 الف2 1374 رده بندی دیویی : 955/63 شماره کتابشناسی ملی : 1998515 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب ؛ پیش گفتار؛ فارسنامه ابن بلخی ؛ مقدّمه نیکلسون بر فارسنامه ابن بلخی ترجمه دکتر من ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

تفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف) مشخصات کتاب: سرشناسه : فراهی، معین الدین بن محمد، - 909؟ق عنوان و نام پدیدآور : تفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)/ تالیف معین الدین فراهی هروی مشهور به ملاسکین؛ به کوشش جعفر سجادی وضعیت ویراست : [ویراست ]2 مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ، 1384. مشخصات ظاهری : بیست و هفت، ص 854 فروست : (انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره 1159. گنجینه متون ایرانی 62) شابک : 964-03-4991-765000 ریال : وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : پشت جلد به انگلیسی:Moinodin Farahi Herowi: Tafsire Hadaeq - ol - Haqaeq. یادداشت : چاپ دوم یادداشت : کتابنامه: ص. []854 موضوع : تفاسیر (سوره یوسف) موضوع : تفاسیر عرفانی -- قرن ق 10 موضوع : نثر فارسی -- قرن ق 10 شناسه افزوده : سجادی، جعفر، 1303 -، مصحح رده بندی کنگره : BP102/35/ف 4ت 7 1384 رده بندی دیویی : 297/18 شماره کتابشناسی ملی : م 83-37847 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست موضوعات کتاب ؛ [مقدمه مترجم؛ شرح حال مؤلف ؛ خطبه؛ فصل در بیان فضائل این سوره کریمه و سبب نزول آ ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
راحه الارواح - در شرح زندگانی ، فضائل و معجزات ائمه اطهار علیهم السلام

راحه الارواح: در شرح زندگانی، فضائل و معجزات ائمه اطهار مشخصات کتاب: سرشناسه : شیعی سبزواری، حسن بن حسین، قرن ق 8 عنوان قراردادی : [راحه الارواح و مونس الاشباح] عنوان و نام پدیدآور : راحه الارواح: در شرح زندگانی، فضائل و معجزات ائمه اطهار/ تالیف ابوسعید حسن بن حسین شیعی سبزواری؛ به کوشش محمد سپهری، با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب مشخصات نشر : تهران: اهل قلم: دفتر نشر میراث مکتوب، 1375. مشخصات ظاهری : 298 ص.نمونه فروست : (میراث مکتوب؛ 50. علوم و معارف اسلامی 29) (سلسله انتشارات اهل قلم؛ 23. معارف اسلامی 4) شابک : 964-5568-11-07500ریال ؛ 964-5568-11-07500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ص. ع. به انگلیسی:(may peace be upon them all)AbuSaid Hasan ibn Hosay sabzvari. Rahat Al -arwah: life, virtues and miracles of the holy Apostle, her Holiness Fatima al-Zahra and the holy Imams . یادداشت : چاپ دوم: (بهار 1378): 14000 ریال یادداشت : کتابنامه: ص. [297] - 298؛ همچنین به صورت زیرنویس عنوان دیگر : راحه الارواح و مونس الاشباح موضوع : چهارده معصوم -- سرگذشتنامه موض ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی

کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی مشخصات کتاب: سرشناسه : شیخ بهائی محمدبن حسین ق 1031 - 953 عنوان قراردادی : [کلیات برگزیده عنوان و نام پدیدآور : کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی مقدمه و شرح حال به قلم سعید نفیسی ; ترجمه آیات احادیث و لغات عربی [از] حسن طارمی ; ویرایش و تصحیح علی کاتبی وضعیت ویراست : [ویرایش 2؟] مشخصات نشر : تهران نشر چکامه [1373؟]. مشخصات ظاهری : [349] ص شابک : 5800ریال ؛ 5800ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ سوم [1375؟]؛ بها: 9500 ریال یادداشت : عنوان عطف شیخ بهائی یادداشت : کتابنامه عنوان عطف : شیخ بهائی عنوان دیگر : شیخ بهائی موضوع : شعر فارسی -- قرن ق 11 موضوع : نثر فارسی -- قرن ق 11 موضوع : شیخ بهائی محمدبن حسین 1031 - 953ق -- سرگذشتنامه شناسه افزوده : نفیسی سعید، 1345 - 1274. مقدمه نویس شناسه افزوده : طارمی راد، حسن 1334 - ، مترجم رده بندی کنگره : PIR6342 1373 رده بندی دیویی : 1‮فا 8/4 شماره کتابشناسی ملی : م 73-1396 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه ؛ شرح جامع دیگری درباره شیخ بهائی ؛ نان و حلوا؛ شیر و شکر؛ نان و ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فتحنامه سند ، معروف به چچ نامه

فتحنامه سند معروف به چچ نامه مشخصات کتاب: نام کتاب: فتحنامه سند( چچ نامه) سرشناسه : کوفی، علی بن حامد ، -613ق. عنوان و نام پدیدآور : فتحنامه سند معروف به چچ نامه/ تالیف علی بن حامدبن ابی بکر الکوفی؛ تصحیح داود پوته . تاریخ وفات مؤلف: 613 ه. ق مشخصات نشر : تهران : اساطیر، 1384. مشخصات ظاهری : 289ص. شابک : 40000 ریال 964-331-351-4: وضعیت فهرست نویسی : فاپا موضوع : محمدبن قاسم، قرن ، 3؟ موضوع : فتوحات اسلامی موضوع : نثر فارسی-- قرن 7ق. موضوع : سند (ایالت) -- تاریخ رده بندی کنگره : DS392/س98ک9 1384 رده بندی دیویی : 954/918 شماره کتابشناسی ملی : م 84-20586 تعداد جلد: 1 نوبت چاپ: اول عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مندرجات کتاب ؛ مقدمه مصحّح ؛ [دیباچه مصنف]؛ مدح قباجه السلاطین خلّد اللّه ملکه؛ سبب این کتاب تصنیف علی کوفی گوید؛ ترجمه کتاب ؛ مدح تخلص این کتاب ملک الوزراء شرف الملک ضاعف جلاله ؛ معذرت مصنّف ؛ آغاز کتاب از حکایت رای داهر بن چچ بن سیلائج و هلاک شدن او بدست محمد قاسم ثقفی رضی اللّه عنه بسم اللّه الرّحمن الرّحیم؛ آمدن چچ بن سیلائج بخدمت حاجب رام ؛ تحویل افتادن حجاب ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
سفرنامه ناصرخسرو

سفرنامه ناصر خسرو مشخصات کتاب: سرشناسه : ناصر خسرو، 394-481ق عنوان قراردادی : [سفرنامه عنوان و نام پدیدآور : سفرنامه ناصرخسرو/ با مقدمه ای در شرح احوال شاعر به قلم آلیس هانسبرگر؛ به اهتمام محسن خادم مشخصات نشر : تهران ققنوس 1382. مشخصات ظاهری : 232] ص. : مصور، نقشه شابک : 28000 ریال : 964-311-438-4 ؛ 38000 ریال چاپ دوم 978-964-311-438-1 : یادداشت : چاپ دوم: 1386. یادداشت : نمایه موضوع : نثر فارسی-- قرن 5ق. موضوع : ایران -- سیر و سیاحت -- قرن 5ق. موضوع : مصر -- سیر و سیاحت -- قرن 5 ق. موضوع : حجاز -- سیر و سیاحت - قرن 5 ق. موضوع : آسیای صغیر -- سیر و سیاحت -- قرن ق 5 شناسه افزوده : هانسبرگر، آلیس مقدمه نویس شناسه افزوده : Hunsberger, Alice شناسه افزوده : خادم محسن 1309 - ، مصحح رده بندی کنگره : ‮ DSR774/5 /ن 2س 7 1382 رده بندی دیویی : ‮ 955/05042 شماره کتابشناسی ملی : م 82-19945 عناوین اصلی کتاب شامل: معرفی؛ سفرنامه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
فیض الدموع ( شرح حادثه کربلا به نثر قدیم فارسی ، بر مبنای لهوف ابن طاووس )

فیض الدموع (شرح حادثه کربلا به نثر قدیم فارسی) مشخصات کتاب: سرشناسه : محمدابراهیم نواب طهرانی ملقب به :بدایع نگار،1241-1299ق. عنوان قراردادی :فیض الدموع.(شرح حادثه کربلا به نثر قدیم فارسی) عنوان و نام پدیدآور :فیض الدموع/تالیف محمد ابراهیم نواب "بدایع نگار" ؛ با مقدمه ابوالحسن شعرانی. مشخصات نشر :قم:نشر روح، 1383. مشخصات ظاهری :176 ص. شابک : ‫8000ریال: ‫ 964-6790-83-6 یادداشت :کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع :حسین بن علی (ع) ، امام سوم، 4-61ق.-- سرگذشتنامه. موضوع :بدایع نگار، محمد ابراهیم بن محمد مهدی، 1241-1299ق. فیض الدموع-- نقد و تفسیر. موضوع :واقعه کربلا، 61ق. موضوع :نثر فارسی-- قرن 13ق. شناسه افزوده :اردشیری لاجیمی، حسن، گردآورنده. شناسه افزوده :بدایع نگار، محمد ابراهیم بن محمد مهدی، 1241-1299ق. فیض الدموع. شرح. رده بندی کنگره : ‫ BP41/5 ‫ /ب35ف9 1383 رده بندی دیویی : ‫ 297/9534 شماره کتابشناسی ملی :1042228 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه ی مصحح؛ مقدمه ی میرزا رضا کلهر؛ مقدمه ی مؤلف؛ تولد امام حسین؛ فضایل امام حسین؛ پیامبر ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام

آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام مشخصات کتاب: سرشناسه : استرابادی، احمدبن حسن، قرن ق 10 عنوان قراردادی : [آثار احمدی فی احوال النبی صلی الله علیه و آله] عنوان و نام پدیدآور : آثار احمدی (تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام)/ تالیف احمدبن تاج الدین استرابادی؛ به کوشش میرهاشم محدث؛ با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب مشخصات نشر : تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر نشر میراث مکتوب نشر قبله، 1374. مشخصات ظاهری : ص 595 فروست : ([میراث مکتوب؛ 7. علوم و معارف اسلامی]6) (مرکز فرهنگی نشر قبله 17) شابک : بها:16000ریال ؛ بها:16000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ص. ع. لاتینی شده:Ahmad ebn -e Taj-al-din Estarabadi. Asar-e Ahmadi. یادداشت : کتابنامه: ص. [591] - 595؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : محمد(ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت - 11 ق. -- سرگذشتنامه موضوع : غزوات موضوع : ائمه اثناعشر -- سرگذشتنامه موضوع : نثر فارسی - قرن ق 10 شناسه افزوده : محدث، هاشم، - 1331 شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. د ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تحفه الابرار فی مناقب الائمه الاطهار علیهم السلام

تحفه الابرار فی مناقب الائمه الاطهار علیهم السلام مشخصات کتاب: سرشناسه : طبرسی، حسن بن علی، قرن ق 7 عنوان و نام پدیدآور : تحفه الابرار فی مناقب الائمه الاطهار/ تالیف عمادالدین حسن بن علی طبری؛ تصحیح و تحقیق مهدی جهرمی مشخصات نشر : تهران: دفتر نشر میراث مکتوب، 1376. مشخصات ظاهری : 323 ص.نمونه شابک : 964-90733-2-912000ریال ؛ 964-90733-2-912000ریال یادداشت : ص. ع. لاتینی شده:Emad al -Din Hasanibn Ali Tabari. Tohfat al - Abrar fi Manaqeb al - A'emmat al - Athar. یادداشت : کتابنامه: ص. [319] - 323؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : امامت -- متون قدیمی تا قرن 14 موضوع : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- اثبات خلافت موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها موضوع : نثر فارسی -- قرن ق 7 شناسه افزوده : جهرمی، مهدی، 1341 - ، مصحح شناسه افزوده : دفتر نشر میراث مکتوب رده بندی کنگره : BP223/6/ط2ت 3 1376 رده بندی دیویی : 297/452 شماره کتابشناسی ملی : م 77-5312 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب ؛ [مقدمات پژوهش]؛ الباب الاوّل در بیان رسول و نبیّ و محدّث، و در بیان آنکه ...
مطالعه کتاب

تفسیر شاهی (حج)

تفسیر شاهی (حج) مشخصات کتاب: شماره بازیابی : 5-6516 سرشناسه : جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم ، -976 ق. عنوان و نام پدیدآور : تفسیر شاهی[نسخه خطی]/ ابوالفتح الحسینی آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: بسمله ، فاتحه فاتحه کتاب کتاب فصاحت مآب و خطبه واضحه خطاب خطاب بلاغت انتساب حمد و ثنای متکلمی است عز شانه که ...«. انجام:» از جهت [ آنکه ] کلمه ما در ما قد سلف دالنست بر عموم معاصی ا لا ما اخرجه الدلیل و نیز دلالت می کند بر آنکه مرتد ملی معاقب و معذبست مطلقآ«. مشخصات ظاهری : 137 برگ ، 23 سطر ، اندازه سطور : 110 × 170؛ قطع : 150 × 210 یادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ:فرنگی نخودی نوع و درجه خط:نستعلیق نوع و تز ئینات جلد:تیماج اناری ، مقوائی ، دامن دار، اندرون جلد تیماج سدری خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق نسخه:نسخه در حاشیه تصحیح شده است ، حاشیه ای در رابطه با متن دارد . معرفی نسخه : رجوع شود به نسخه شماره 3692/ف-5 از همین فهرست ، نسخه حاضر از آغاز تا پایان کتاب جهاد را در دارد . یاداشت تملک و سجع مهر : یادداشت های تملک:یادداشت تملیکی به نام » سید محمد ابن الفاضل الحسینی « . شکل و سجع مه ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
اشرف التواریخ

اشرف التواریخ مشخصات کتاب: سرشناسه : نوری، محمدتقی بن محمد مهدی، قرن 13ق. عنوان و نام پدیدآور : اشرف التواریخ/ محمدتقی نوری ؛ تصحیح سوسن اصیلی. مشخصات نشر : تهران: میراث مکتوب ، 1386 - مشخصات ظاهری : ج. شابک : 78000 ریال: 978-964-8700-51-0 وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برونسپاری) یادداشت : کتابنامه. یادداشت : نمایه. مندرجات : ج.1. وقایع مربوط به دوره حکومت محمد ولی میرزا در خراسان (سالهای 1218 - 1331) موضوع : فتحعلی قاجار، شاه ایران، 1185 - 1250ق. موضوع : نثر فارسی-- قرن 13ق. موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، 1193 - 1344ق. -- تاریخنویسی شناسه افزوده : اصیلی، سوسن، مصحح رده بندی کنگره : DSR1313 /ن9الف5 1386 رده بندی دیویی : 955/074 شماره کتابشناسی ملی : 1162798 عناوین اصلی کتاب شامل: پیشگفتار؛ [مقدّمه مؤلف]؛ در بیان نسب همایون شهزاده سعادت مقرون و اجداد بی همال او بر سبیل اجمال «1»؛ ذکر مختصری از مآثر و مفاخر قدوه آیات معاصر شاهقلی بیک- انار اللّه برهانه- «3»؛ ذکر گزارش احوال فرخنده آثار نخبه ملوک جم اقتدار فتحعلی خان قاجار- طاب ثراه- «2»؛ در ب ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تاریخ عالم آرای عباسی جلد 1

تاریخ عالم آرای عباسی جلد 1 مشخصات کتاب: سرشناسه : اسکندرمنشی، ق 1043 - 968 عنوان و نام پدیدآور : تاریخ عالم آرای عباسی/ تالیف اسکندر بیگ ترکمان مشخصات نشر : تهران امیرکبیر. اصفهان: تایید، 1350. وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه موضوع : عباس صفوی اول، شاه ایران -- ق 1038 - 978 موضوع : ایران -- تاریخ -- صفویان -- ق 1148 - 907 موضوع : نثر فارسی -- قرن ق 11 رده بندی کنگره : DSR1216/الف 5ت 2 1350 رده بندی دیویی : 955/0715 شماره کتابشناسی ملی : م 51-1272 عناوین اصلی کتاب شامل: یادداشت بر چاپ سوم ؛ مقدمه گرد آورنده فهرست ؛ یادداشت ؛ [دیباچه]؛ مقاله اول از صحیفه اول در ذکر نسب همایون حضرت اعلی شاهی ظل اللهی و مقامات عالیه اجداد عالی مقدار که از دودمان رسالت و ولایت منشعب اند
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 4
احیای حکمت

احیای حکمت مشخصات کتاب: سرشناسه : علیقلی بن قرچغای خان، 1020؟ - ق. عنوان و نام پدیدآور : احیای حکمت/ علیقلی بن قرچغای خان؛ با مقدمه غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ تصحیح و تحقیق فاطمه فنا مشخصات نشر : تهران: احیاآ کتاب: دفتر نشر میراث مکتوب، 1377. مشخصات ظاهری : 2 ج.نمونه فروست : (میراث مکتوب؛ 34. علوم و معارف اسلامی 9) شابک : 964-5844-21-55500ریال(دوره دوجلدی) ؛ 964-5844-21-55500ریال(دوره دوجلدی) ؛ 964-5844-21-55500ریال(دوره دوجلدی) ؛ 964-5844-21-55500ریال(دوره دوجلدی) ؛ 1964-5844-27-4 ؛ 2964-5844-28-2 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ص. ع. لاتینی شد:Aliqoli ibn Qaracagayxan, Ehya -ye hekmat. یادداشت : کتابنامه مندرجات : ج. 1. مشتمل بر طبیعیات .-- ج. 2. مشتمل بر الهیات موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14 موضوع : مشائیان -- متون قدیمی تا قرن 14 موضوع : نثر فارسی - قرن ق 11 شناسه افزوده : فنا، فاطمه، 1338 - ، مصحح شناسه افزوده : ابراهیمی دینانی، غلامحسین، 1313 - ، مقدمه نویس شناسه افزوده : دفتر نشر میراث مکتوب رده بندی کنگره : BBR1125 ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
سمت سپیده

سمت سپیده مشخصات کتاب: سرشناسه : خدامیان آرانی، مهدی، 1353 - عنوان و نام پدیدآور : سمت سپیده/ مهدی خدامیان آرانی. مشخصات نشر : قم: وثوق ، 1392. مشخصات ظاهری : 77ص. فروست : اندیشه سبز؛ 38. شابک : 25000ریال: 978-600-107-114-0 یادداشت : چاپ دوم. موضوع : نثر فارسی -- قرن 14. موضوع : دانش و دانش اندوزی -- جنبه های مذهبی -- اسلام موضوع : دانش و دانش اندوزی-- جنبه های مذهبی-- اسلام -- احادیث رده بندی کنگره : PIR8040 /د2463 س8 1392الف رده بندی دیویی : 8فا8/862 شماره کتابشناسی ملی : 2919492 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ به سوی کدام گروه می آیی؟؛ عبادت واقعی را گم کرده ام؛ تو شبیه فرشتگان من شده ای؛ فانوس دریایی، سلام!؛ علم بهتر است یا ثروت؟؛ سلام ای هفتاد هزار فرشته !؛ دوازده هزار ختم قرآن در یک ساعت؛ صلوات برای تو می فرستیم؛ فریاد در نیمه شب شهر؛ آغوش مهربان فرشته ها؛ گل سرسبد سخن مولای تو؛ دانشی که فایده ای ندارد؛ برای این دل خود چه کنم؟؛ پندی از بهترین پدر؛ هر چه می خواهد دل تنگت بگو؛ در تنهایی به چه انس می گیری؛ این کتاب را مخفی کن!؛ نماز بهتر است یا خوا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
تاریخ ذوالقرنین جلد 1

تاریخ و ذوالقرنین جلد 1 مشخصات کتاب: شابک : 964-422-089-7(دوره) ؛ 964-422-088-934000ریال:(ج.1) ؛ 964-422-084-632000ریال:(ج.2) شماره کتابشناسی ملی : م 80-22031 عنوان و نام پدیدآور : تاریخ و ذوالقرنین/ تالیف میرزا فضل الله شیرازی متخلص به خاوری؛ تصحیح و تحقیق ناصر افشارفر مشخصات نشر : تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1380. مشخصات ظاهری : ج 2 فروست : (کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 58) یادداشت : ص. ع. لاتینی شده:Xavari Sirazi. Tarix -e Zol-Qarneyn. مندرجات : ج. 1. نامه خاقان .-- ج. 2. رساله صاحبقران موضوع : فتحعلی قاجار، شاه ایران، 1250 - 1185ق. موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، 1344 - 1193 -- جنگ با روسیه، 1243 - 1218ق. موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، 1344 - 1193ق. -- سالشمار موضوع : نثر فارسی، قرن ق 13 رده بندی دیویی : 955/0743 رده بندی کنگره : DSR1342/خ 2ت 2 1380 سرشناسه : خاوری شیرازی، فضل الله بن عبدالنبی، 1267 - 1190ق. شناسه افزوده : افشارفر، ناصر، 1328 - ، مصحح شناسه افزود ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 3
المواهب العلیه

المواهب العلیه مشخصات کتاب: شماره بازیابی : 5-7807 پدیدآور : کاشفی، حسین بن علی، - 910ق. عنوان و نام پدیدآور : المواهب العلیه [نسخه خطی]/ مولانا الحسین الکاشفی مشخصات ظاهری : 588 گ، 32 سطر، اندازه سطرها: 110×215؛ راده گذاری؛ قطع: 190×300 آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:بعد از تمهید قواعد محامد الهی و تاسیس مبانی و ثناخوانی حضرت رسالت پناهی علیه و آله و صحبه صلوه مصونه ... انجام:... سوره و الشمس ... بطغویها بسبب طغیان خود مر صالح را اذ انبعث بوقتی که برخاست اشقیها... یادداشت کلی : زبان: فارسی یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ نوع کاغذ:فرنگی نخودی، آهار مهره تزئینات متن:دارای سرلوح و کتیبه مذهب و جدول دور سطرها به زر، سرخ، آبی، سیاه. عناوین به آبی. علائم و خطوط بالای آیات به سرخی. خصوصیات سند موجود : حواشی اوراق:تصحیح با نشان "صح، 13، واعظی" دارد. توضیحات سند : نسخه بررسی شده .رطوبت، شکنندگی لبه اوراق، پارگی و بازشدگی لبه اوراق و شیرازه، لکه، آفت زدگی، وصالی، پاشیدگی مرکب، منابع ، نمایه ها، چکیده ها : الذریعه 23: 241 معرفی سند : این نسخه از ابتدای ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1