09- بلاغت و شعر علویRSS

درج کتاب شما

پیام امام امیرالمومنین علیه السلام

پیام امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) مشخصات کتاب: سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305 - عنوان قراردادی : نهج البلاغه .فارسی .برگزیده. شرح عنوان و نام پدیدآور : پیام امام امیرالمومنین ع : شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان مشخصات نشر : تهران دارالکتب الاسلامیه 1375 - مشخصات ظاهری : ج. شابک : دوره 964-440-066-6 : ؛ 20000 ریال ‮ ج 1 964-440-051-8 : ؛ 70000 ریال (ج.1، چاپ پنجم ) ‮ ؛ ج.2 964-440-052-6 : ؛ 70000 ریال ( ج.2، چاپ چهارم) ؛ 80000 ریال ‮ ج.3 ، چاپ چهارم 964-440-093-3 : ؛ ج. 4 964-440-277-4 : ؛ 60000 ریال (ج.4، چاپ سوم )‮ ؛ 35000 ریال ‮ ج 5 964-440-278-2 : ؛ ج 6 964-440-242-1 : ؛ 70000 ریال ( ج.6، چاپ سوم )‮ ؛ 50000 ریال ‮ ج.7 964-440-339-8 : ؛ 70000 ریال ( ج.7، چاپ سوم ) ‮ یادداشت : ج 1 (چاپ دوم 1379). یادداشت : ج.1 ( چاپ پنجم: 1387). یادداشت : ج 2 (چاپ دوم 1381). یادداشت : ج.2 (چاپ سوم: 1385). یادداشت : ج.2 ( چاپ ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
علی نامه

علی نامه مشخصات کتاب: سرشناسه : ربیع، 420 - ق. عنوان و نام پدیدآور : علی نامه ( منظومه ای کهن ) سروده به سال 482 ھ. / از سراینده ای متخلص به ربیع ؛ با مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی، محمود امیدسالار. مشخصات نشر : تهران: میراث مکتوب: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ قم: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران: موسسه مطالعات اسماعیلیه، 1388. مشخصات ظاهری : هشتاد و هشت، [ 625 ] ص.، 12 ص. فروست : میراث مکتوب؛ 184. مجموعه نسخه برگردان؛ 1. شابک : 440000ریال 978-964-8700-73-2 : وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : نمایه. موضوع : شعر فارسی -- قرن 5ق. شناسه افزوده : شفیعی کدکنی، محمدرضا، 1318-، مقدمه نویس شناسه افزوده : امید سالار، محمود، 1329 -، مقدمه نویس شناسه افزوده : مرکز پژوهشی میراث مکتوب شناسه افزوده : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شناسه افزوده : کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران(قم) شناسه افزوده : موسسه مطالعات اسماعیلیه رده بندی کنگره : PIR4641/5/ع8 1388 رده بندی دیویی : 8فا1/22 شماره کتابشناسی ملی : 1737951 عناوین اصلی کتاب شامل: معرفی ...
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1
نامه های امام در نهج البلاغه

نامه های امام در نهج البلاغه مشخصات کتاب: سرشناسه : علی بن ابی طالب ع ، امام اول 23 قبل از هجرت - ق 40 عنوان قراردادی : [نهج البلاغه فارسی - عربی برگزیده عنوان و نام پدیدآور : نامه های امام در نهج البلاغه ترجمه علی شیروانی ویراستار علمی علی زینتی مشخصات نشر : قم دار الفکر، 1380. مشخصات ظاهری : ص 215 شابک : 964-6012-51-5 8000ریال ؛ 964-6012-51-5 8000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : پشت جلد لاتینی شده (A. S )Nahjul balagha. Imam Ali . عنوان دیگر : نهج البلاغه فارسی - عربی برگزیده موضوع : علی بن ابی طالب ع ، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق -- نامه ها شناسه افزوده : علی بن ابی طالب ع ، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق نهج البلاغه برگزیده شناسه افزوده : شیروانی علی 1343 - ، مترجم رده بندی کنگره : BP38/042 /ش 93 رده بندی دیویی : 297/9515 ن ب ش شماره کتابشناسی ملی : م 80-27462 عناوین اصلی کتاب شامل: به نام خدای علی اعلی؛ افشای سران ناکثین؛ قدردانی از مجاهدان پس از پیروزی؛ بر خود با تجمل گرایی مسئولان؛ شیوه گزینش نیرو؛ لزوم اطاعت از م ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب ( علیه السلام )

مطلوب کل طالب مشخصات کتاب: سرشناسه : رشید وطواط، محمدبن محمد، 480؟ - 573؟ق عنوان و نام پدیدآور : مطلوب کل طالب نویسنده رشیدالدین وطواط؛ مقدمه تصحیح و تعلیق محمود عابدی مشخصات نشر : [تهران : بنیاد نهج البلاغه 1365. مشخصات ظاهری : 208 ص نمونه فروست : (نشر روشنگر26) شابک : بها:300ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : در این کتاب مختصری راجع به جاحظ نخستین گردآورنده سخنان امام علی ع نیز آمده است یادداشت : عربی - فارسی یادداشت : کتابنامه ص [53] - 59؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : علی بن ابی طالب ع ، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق -- کلمات قصار شناسه افزوده : جاحظ، عمروبن بحر، 255 - 150ق شناسه افزوده : عابدی محمود، مصحح رده بندی کنگره : BP39،/23 1365 رده بندی دیویی : 297/9515 شماره کتابشناسی ملی : م 66-865 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه بنیاد نهج البلاغه ؛ سرآغاز؛ جاحظ، نخستین گرد آورنده سخنان امام علی (ع)؛ جاحظ و سخنان علی (ع)؛ سخنان امام علی (ع) در آثار جاحظ؛ پس از جاحظ؛ رشید وطواط؛ مطلوب کل طالب ؛ رشید و سخنان علی(ع)؛ پیروان رشید؛ مطلوب کل طالب (کل ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام

بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام / نوشته جعفر شهیدی ، - 1296 مشخصات نشر: تهران . مشخصات ظاهری: ص 19 فروست: (انتشارات بنیاد نهج البلاغه 7) وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس شماره کتابشناسی ملی: 68499 عناوین اصلی کتاب شامل: تأثیر شعر و شاعر و نثر در گفتار علی؛ چهار مقاله؛ مرزبان نامه؛ بختیار نامه؛ نامه تنسر
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
نهج البلاغه

نهج البلاغه مشخصات کتاب: سرشناسه : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق. عنوان قراردادی : نهج البلاغه . فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : نهج البلاغه / [گردآوری شریف رضی] ؛ مترجم جعفر شهیدی. مشخصات نشر : تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1384. مشخصات ظاهری : 32 ، 934 ص. شابک : 50000 ریال : 978-964-445-061-7 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : چاپ قبلی: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383 (لو، 596 ص). یادداشت : چاپ بیست و ششم : 1385. یادداشت : چاپ بیست و هفتم : 1386 (فیپا). یادداشت : چاپ بیست و هشتم : 1387 (فیپا). یادداشت : چاپ بیست و نهم و سی ام: 1389 (فیپا). یادداشت : چاپ سی و یکم: 1390 (فیپا). یادداشت : چاپ سی و دوم: 1392 (فیپا). موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- کلمات قصار موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. . نهج البلاغه -- خطبه ها شناسه افزوده : شریف الرضی، محمدبن حسین، 359 - 406ق.، گردآورنده شناسه افزوده : شهیدی، سیدجعفر، 1297 - 1386.، مترجم شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی رد ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
امام علی علیه السلام بزرگترین خطیب تاریخ

امام علی(ع) بزرگترین خطیب تاریخ مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: امام علی (ع ) بزرگترین خطیب تاریخ / نویسنده احمد سپهر خراسانی ، - 1280 مشخصات نشر: تهران : بنیاد نهج البلاغه ، 1379. مشخصات ظاهری: ص 39 فروست: (دانشنامه نهج البلاغه ) شابک: 964-6348-84-x 1600ریال ؛ 964-6348-84-x 1600ریال وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع: علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، 23 قبل از هجرت - ق 40 شناسه افزوده: بنیاد نهج البلاغه رده بندی کنگره: BP37 /س 27‮الف 8 رده بندی دیویی: 297/951 شماره کتابشناسی ملی: م 79-12463 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ تعریف خطابه؛ تاریخ خطابه در یونان؛ نتایج مطالعه تاریخ خطابه در یونان؛ تاریخ خطابه در دنیای عرب؛ خطبه ابن نباته؛ خطبه اکثم بن صیفی (قبل از اسلام)؛ علی بزرگترین خطیب تاریخ؛ فصاحت و بلاغت سجع در کلام علی علیه السلام؛ ایجاز و اطناب؛ حسن مطلع؛ مقام تشبیه در سخن؛ تمثیل
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1