بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

Categories
more_vert معراج مومن Popular
Category:1- نماز
more_vert ولایت فقیه Popular

Authors and publishers' rights

We never want to ignore material and spiritual rights of authors and publishers, therefore we have tried a lot to gain their satisfactory and up to now we have gained more than 15000 licenses. We notify that whenever we receive any dissatisfactory of any author or publisher we would immediately delete their works from the website. 

Book market social Medias


برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.