بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

03 - English books: أحدث الكتب المضافة RSS

more_vert Theocracy and Democracy محبوب
مجموعة:1- Islamic government
مجموعة:2- Islamic beliefs
more_vert Yazid was Never Amirul Muminin محبوب
مجموعة:2- Yazid ben Muawiyah
مجموعة:08- the West
more_vert Womens Issues Made Simple محبوب
مجموعة:08- the West
مجموعة:04- sociology
مجموعة:4- pilgrimage
مجموعة:5- Eschatology
مجموعة:3- philosophy logic
مجموعة:2- life

الصفحة 1 من 5

حقوق المؤلفین و الناشرین

نحن لا نرید أن نجاهل الحقوق المادیة و المعنویة المتعلقة بالمؤلفین و الناشرین. من أجل ذلک نسعی سعیا جدیرا أن نستجلب رضاهم و حتی الآن أخذنا أکثر من 15000 ترخیص من المؤلفین و الناشرین. فنعلن إن کان لدیهم عدم الرضا لنشر آثارهم، بإعلامهم الکتبی نخرج الآثار من تمکن المستخدمین.

الشبکات الإجتماعیة لسوق الکتاب


برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.