next
Read Book İZAHLI ŞƏRİƏT HÖKMLƏRİ
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

İZAHLI ŞƏRİƏT HÖKMLƏRİ

point

İzahlı şəriət hökmləri

Ayətullah əl-üzma

seyid Məhəmmədəli Ələvi Hüseyni Qorqani

d ----------------------------------------------- c

ªTərcümə etdi........................... Hacı Tərlan Seyfullayev

ª Naşir................................................... Fəqihe Əhli-beyt

ª Çap növbəsi......................................................... Birinci

ª Tiraj........................................................................ 3000

ª Tarix….................................................................... 2012

ISBN: 978-600-92316-6-9

d ----------------------------------------------- c

səh: 1

point

İZAHLI ŞƏRİƏT HÖKMLƏRİ

Ayətullah əl-üzma

seyid Məhəmmədəli

Ələvi Hüseyni Qorqani cənablarının

“TOVZİHÜL-MƏSAİL” risaləsinin tərcüməsi

1 to 615