"
next
مطالعه کتاب آسیب شناسی باورهای دینی در عصر امام حسین علیه السلام
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

آسیب شناسی باورهای دینی در عصر امام حسین (ع)

مشخصات کتاب

نویسنده : نعمت الله حصارکی

ناشر: نعمت الله حصارکی

چکیده

در این نوشتار، سعی ما بر این بوده است که ابتدا با توضیح مفهوم «آسیب شناسی» در حوزه باورهای دینی، تصویری روشن از آنچه منظور نظر است، ارائه گردد. سپس به صورت گذرا به آسیب شناسی ادیان پرداخته و بر آسیب شناسی دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی تاکید ورزیده ایم.در این رهگذر به بررسی علت العلل همه آسیبها پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) پرداخته و با شناسایی «جدایی قرآن از عترت» به عنوان ریشه همه کجی ها و انحرافات، ماجرای شورای سقیفه را عامل اصلی این جدایی معرفی کرده ایم.آن گاه با شمردن برخی از آسیبهای عقدتی مسلمانان در عصر امام حسین (ع) به دلیل محدودیت مقاله تنها به تحقیق درباره دو نمونه مهم از آسیبهای سلبی و ایجابی، که در سرنوشت اسلام عموما و در حادثه کربلا بخصوص نقش بسزایی داشته است، اکتفا کرده ایم.تلاش ما در آسیب شناسی ایجابی و سلبی به ترتیب بر روی «جبرگرایی» و «ارجا گرایی» مسلمانان صورت گرفته است.شیوه کار در هر دو این گونه است که ابتدا مفهومی صحیح منطبق بر دیدگاه اسلام ناب از آنها ارائه داده و آن گاه به بحث و بررسی درباره زمینه پیدایش آن از آغاز حکومت بنی امیه و دخالت داشتن انگیزه های سیاسی در شکلگیری و گسترش آن پرداخته ایم. در پایان نیز بخشهایی از سخنان امام حسین (ع) را به عنوان شواهدی از وضع اسلام در آن عصر بیان داشته ایم.

مقدمه

یکی از موضوعهایی که از سوی اندیشمندان و متفکران اسلامی بسیار مورد مطالعه و دقت نظر قرار گرفته، «نقش امام حسین (ع) در احیای دین» است.هر چند این موضوع قرنهاست که پیوسته از زوایای مختلف مورد

1 تا 28