next
مطالعه کتاب آموزه های مکتب حسینی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

آموزه های مکتب حسینی

مشخصات کتاب

نویسنده : حسین محمدی مبارز

ناشر: حسین محمدی مبارز

مقدمه

هر نوشته ای دارای مطلع و متن و مقطع است امّا حقیر کوشیدم که تقریباً هرصفحه این نوشته چنین باشد؛ به طوری که صدر و جوف و ذیل این سخنان حسین (ع) وعشق و نماز است در حالی که مطلع و متن و مقطع قیام و زندگی امام حسین (ع)، خدا بودو خدا بود و خدا.سخن در این وادی بسیار است و توفیق گفتن نیست از طرفی کم گفتن برای ماثواب است چون نمی دانیم چه بگوئیم با آن که سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است نظامی پس بنده بدین جمله بسنده میکنم که روی سخنم با عاشقان و دیوانگان است باعاشقان و دیوانگان خدای حسین (ع).با این که در نگارش هیچم ولی به لطف خداوند متعال با دست بسته و قلم شکسته این مقاله را تحریر نمودم

خورشید خونین

اشارت کرده پیغمبر از این ماه در آید نسل خورشید شبانگاه که یعنی ماه پیغمبر (ص) از آن روز مبدّل شد به خورشید شب افروزبه خورشید طبیعت گشته سرور از آن روزی که شد نور پیمبر (ص)پیمبر (ص) گفته بر آنان حسینم (ع) ز من هست و منم از نور عینم ولی فانوس احمد (ص) را شکستند چرا خورشید را بر نیزه بستند؟که چون در گوش دشمن می زند کوس به تاریکی و ظلمت گشته فانوس که چون باشد چراغ ناخدایان چه کس جز او شود کشتی طوفان به نامش ثبت گشته کشتی نوح نشیند نام مولا بر تن و روح حسین بن علی (ع) دریای دُرّ بود چرا بستند رویش آب یک رود؟کجا دیدی کنار رود پُر آب

1 تا 14