"
next
مطالعه کتاب احکام بانوان
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

احکام بانوان

مشخصات کتاب

سرشناسه : سبحانی تبریزی جعفر، 1308 - عنوان و نام پدیدآور : احکام بانوان / مطابق با فتاوای جعفر سبحانی ؛ [تهیه و تنظیم احمد فاضلی بیارجمندی]. مشخصات نشر : قم: موسسه امام صادق ع) 1387. مشخصات ظاهری : 177 ص. موضوع : زنان -- وضع حقوقی و قوانین (فقه) موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه شناسه افزوده : فاضلی بیارجمندی احمد، 1338 -، گردآورنده شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع) رده بندی کنگره : BP189 /س24‮الف 3 1387 رده بندی دیویی : 297/36 شماره کتابشناسی ملی : 1634606

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

در باره ی تفاوت زن و مرد سخنان گوناگون و گاه متناقضی بیان شده است. برخی این تفاوت، را بسیار زیاد و عده ای بسیار کم پنداشته اند.

آن چه می توان از آن دفاع کرد این است که میان زن و مرد تفاوت وجود دارد و شایسته نیست کسی مدعی تساوی زن و مرد در همه ی زمینه ها باشد. البته هر دو، برخوردار از گوهر انسانیت و استعداد سیر به سوی کمال می باشند و در ارزشها و احکامی که به انسانیّت آنها مربوط است، یکسان هستند.

در یک نگاه گذرا می توان دیدگاه قرآن کریم را چنین ترسیم نمود:

1. خداوند هدف آفرینش آدمیان را که عبودیت، امتحان، حیات طیبه، و شناخت قدرت الهی است، برای زن و مرد به صورت یکسان مطرح کرده است.

2. در مورد ارزش های انسانی، مثل ایمان و عمل صالح، علم و

صفحه 12

دانش، سبقت در ایمان، تقوا و پارسایی، هجرت و دفاع نیز با زن و مرد یک سان برخورد شده است،

1 تا 137