"
next
مطالعه کتاب استفتائات حج - ناصرمکارم شیرازی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

استفتاءات جدید

مشخصات کتاب

نام کتاب:استفتاءات جدید

نام مؤلف:المکارم الشیرازی، ناصر

موضوع:الفقه الفتوائی زبان:فارسی

تعداد جلد:1

فصل چهاردهم: احکام حج

شرایط وجوب حج

سؤال 374- شخصی مستطیع است ولی چون ثبت نام نکرده، استطاعت رفتن به حج رانداشته است ولی اکنون به نیابت از پدرش- که ثبت نام کرده بود و فوت کرده- عازم حج است، آیا این نیابت صحیح است؟

جواب: چنانچه استطاعت مالی داشته ولی بر اثر موانعی موفّق به ثبت نام نشده نیابت او صحیح است.

سؤال 375- خدمه ای که در کاروان به حج می روند با توجّه به عدم استطاعت مالی خود، حج را چگونه انجام دهند آیا باید نیّت واجب کنند؟

جواب: خدمه کاروان مستطیع هستند (به شرط این که نفقه همسر و فرزندان خودرا در مدّت حج داشته باشند) و باید نیّت حجّ واجب کنند و اگر مرتبه اوّل آنهاست نمی توانند به قصدنیابت کسی حج بجا بیاورندهمچنین اگر کسی به عنوان کمک کسی به حج برود.

سؤال 376- آیا شخصی که به منزل شخصی احتیاج دارد مستطیع می شود؟

جواب: چنانچه احتیاج به منزلی داشته باشد می تواند آن پول را صرف خریدمنزل کند و در این صورت مستطیع نخواهد بود.

سؤال 377- مهریه خانمی چند برابر استطاعت اوست آیا بعد از فوت زن بر ورثه لازم است که قبل از تقسیم ترکه مخارج حج را کسر کنند؟

استفتاءات جدید، ص: 116

جواب: چنانچه زن در حیات شوهر، طبق عرف و عادت می توانسته مهریه را ازشوهربگیرد، مستطیع بوده باید ازترکه او برداشته شود و چنانچه نمی توانسته، مستطیع نبوده است.

سؤال 378- در سفر حج، سازمان حج و زیارت از زن مستطیعه اجازه رسمی شوهرش را می خواهد و شوهرش اجازه نمی دهد، حال زن چه باید بکند؟

جواب: بعید است آنها در حج واجب اجازه شوهر را بخواهند، زیرا شرعاً اجازه شوهر شرط نیست.

سؤال 379-

1 تا 25